K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 18-07-2019, 22:46   #361
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen og kreative kommuner?

Nu har vi så konsekvens af den famøse Principafgørelse 108-13, "Gældende" som Ankestyrelsen ikke ønsker at slette "Historisk" trods Folketinget har vedtaget ved lov.

Principafgørelse 108-13 var årsagen til at k10 begyndte at interesserer sig for tvang i den sociale sagsbehandling bla i samarbejde med Gigtforeningen


Jeg har reageret på denne situation med følgende:


Kære Helene Olesen, 3F

Tak, for din artikel “"Kommune sylter hans sag: Kim kan ikke sidde ned i fem minutter””.


https://fagbladet3f.dk/artikel/kim-k...0Q2DmmIDXXE_ZE

Vil du foranledige, at følgende oplysninger bliver forelagt rette vedkommende i 3F? S.U.

Med venlig hilsen

Peter Hansen tidligere Klub 537, AFD 16, Dansk Smede - og Maskinarbejderforbund.
Følgende vil blive offentliggjort på Facebook og for andre interessenter

ATT 3F Ankestyrelsen, Mette Frederiksen, statsminister, Faaborg-Midtfyn kommune, Ulf Baldrian Kudsk Harbo JOBCENTRETS OFRE Kim Sommerfeldt Nedbo

Tvang i den sociale sagsbehandling, herunder lumbale ryg operationer, som Ankestyrelsen har udsendt en Principafgørelse 108-13 “Gældende” trods Folketinget både midlertidigt og permanent har lovgivet om, at patienter har ret til at frasige sige forskellige behandlingstilbud, uden konsekvens for borgeren. Her findes så forskellige måder, for regionens Sundhedskoordinator at fremkomme med andre behandlingstilbud, i samarbejde med borgerens praktiserende læge, som er indgangen til sundhedsvæsnet.

Også her kan borgeren frasige sige andre behandlingstilbud, uden konsekvenser for borgeren.

Det har Folketinget bestemt ved lov.

Men både Ankestyrelsen og Faaborg-Midtfyn kommune, er ikke enige med Folketinget.

Hvilket vi nu ser konsekvens af for syge og handicappede borgere, her et medlem af 3F.

Jeg har fulgt Principafgørelse 108-13 siden den blev offentliggjort, stoppet midlertidigt af Folketinget i en forsøgsperiode på 5 år og skrevet til Ankestyrelsen for at få den slettet, gjort “Historisk” ugyldig.

Ankestyrelsen har svaret mig, at Principafgørelsen 108-13 “Gældende” ikke vil blive slettet gjort “Historisk” med følgende svar, som beskriver virkeligheden for syge medborgere:


Mine spørgsmål til Ankestyrelsen
http://www.k10.dk/showpost.php?p=367486&postcount=358

Ankestyrelsens svar til mig:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=367499&postcount=359

Folketinget har vedtaget:
https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Ankestyrelsen og Faaborg- Midtfyns kommune ønsker ikke at følge Folketinget love og her ses konsekvensen for en 3F patient.
https://fagbladet3f.dk/artikel/kim-k...0Q2DmmIDXXE_ZE

“"Lægerne har afvist at operere knæet. Flere lægeeksperter skriver, at hans tilstand er både kronisk og stationær.

To gange har lægerne på Rygcenter Syddanmark i Middelfart desuden afvist at gøre noget ved ryggen.

I september sidste år tilbyder de imidlertid en operation for spinalstenose i ryggen. Beskeden til Kim Sommerfeldt Nedbo lyder, at der er 70 procents chance for, at det vil gå godt.

Kim Sommerfeldt Nedbo rådfører sig derfor med sin egen læge og med smerteklinikken på Odense Universitetshospital. De oplyser ham også om, at man har ret til at afvise behandling. Han vælger derfor at sige nej til operationen.

Men Faaborg-Midtfyn Kommune tolker ikke nej’et på samme måde. De har derfor i månedsvis afvist at gå med til at afklare Kim Sommerfeldt Nedbos arbejdsevne, fordi han har sagt nej til rygoperationen.

Som følge af den operation, som Kim har sagt nej til, har Faaborg-Midtfyn Kommune anført, at “det betyder, at den helbredsmæssige tilstand ikke er at betragte som stationær.”

På Kim Sommerfeldt Nedbos vegne har Søren Hansen nu søgt om førtidspension. Det er der også kommet et afslag på – blandt andet med henvisning til, at Kim Sommerfeldt Nedbos arbejdsevne ikke er afklaret. En klage over dét afslag er nu på vej, oplyser Søren Hansen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder chefen for Arbejdsmarked, Mette Gaarde-Fink, at kommunen har handlet korrekt:

- Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at der ikke er grundlag for afklaring af arbejdsevnen på nuværende tidspunkt, idet behandlingsmulighederne ikke er udtømte, siger hun i en skriftlige kommentar.

Hun henviser til afgørelser fra Ankestyrelsen. Kommunen har to gange været i dialog med Ankestyrelsen om fortolkningen af bestemmelsen om retten til at sige nej til behandling.

- Ankestyrelsen har i den forbindelse bekræftet over for Faaborg-Midtfyn Kommune, at principafgørelse 108-13 fortsat er gældende.”"


Mit spørgsmål, som nødvendigvis må besvaret af Folketinget eller de civilretslige domstole:

Hvem bestemmer i Danmark, Folketinget eller Ankestyrelsen samme med de kreative kommuner? S.U.

Med venlig hilsen

Peter Hansen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-07-2019, 10:58   #362
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Spørgsmål til Ankestyrelsen Principafgørelse 108-13 "Gældende"

Kære XXXX XXXXX XXXXX, Ankestyrelsen.

CC.: 3F, offentliggørelse og andre interessenter

Tak, for dit svar på min henvendelse vedr Principafgørelse 108-13, som Ankestyrelsen fastholder, stadig skal være “Gældende” trods Folketingets ønsker om det modsatte.

Jeg har forsøgt at fortolke dit svar og henvisninger, uden succes, for min forståelse.

Netop i denne periode ser vi desværre konsekvensen af fastholdelse af Principafgørelse 108-13 “Gældende” som du sikkert har hørt om:


Konsekvens.
https://fagbladet3f.dk/artikel/kim-k...0Q2DmmIDXXE_ZE

Hvor et medlem af 3F føler på sin krop konsekvensen, af 108-13, hvor man kan komme i tvivl om, hvem der bestemmer, Folketinget eller Ankestyrelsen, via Ankestyrelsens Principafgørelser, som alle skal rette sig efter.

Derfor mit spørgsmål een gang til.: Fastholder Ankestyrelsen, at Principafgørelse 108-13 “Gældende” https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 forsat er en afgørelse, som kommunerne, kan og skal, forholde sig efter? S.U.

Med venlig hilsen

Peter Hansen


Bilag

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367304&postcount=356

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367316&postcount=357

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367486&postcount=358

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367499&postcount=359

148.328
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-07-2019, 17:20   #363
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Svar fra Ankestyrelsen på spørgsmålet i #362

Kære Peter Hansen

Principafgørelse 108-13 står fortsat som gældende. Vi kan som tidligere anført henvise til lovforlaget om ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser (LF180 18/19). Se desuden vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse, pkt. 4.1 ”generelt om forlængelse” (VEJ nr. 10322 af 22/12 2017). https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=196925

""Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Hvis der f.eks. ikke kan ske en afklaring af pågældendes arbejdsevne inden for 69 uger efter lovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan der ikke forlænges efter denne bestemmelse. Det gælder uanset årsagen til, at afklaringen ikke kan ske, og derfor også, hvis det er fordi den sygemeldte ikke ønsker lægelig behandling.

Tilsvarende kan der ikke forlænges efter lovens § 27, stk. 1, nr. 3, om at den sygemeldte er under lægelig behandling og skønnes at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet inden for 134 uger, hvis den sygemeldte ikke er under lægelig behandling og/eller den sygemeldte ikke skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger.

Når der meddeles afslag på forlængelse eller yderligere forlængelse, skal det fremgå af afgørelsen, at de øvrige muligheder for forlængelse har været vurderet. Det skal også fremgå, at der er sket en individuel, konkret vurdering af den sygemeldtes arbejdsevne og af, om pågældende på dette grundlag er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.
Hvis det vurderes, at pågældende i de omhandlede tilfælde ikke opfylder betingelserne for at få forlænget udbetalingen af sygedagpengene, vil den sygemeldte overgå til jobafklaringsforløb, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. lovens § 24, stk. 2 eller § 27, stk. 3.
""

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os på telefon 33 41 12 00 og blive stillet om til vores vagttelefon.

Venlig hilsen

XXXXXX. XXXXXXX
Beskæftigelse 1
Beskrivelse: cid:252102207@23082013-0CE3
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
www.ast.dk
Mail: [email protected],
Tlf.: 33 41 12 00
Åbningstid: 9.00-15.00 alle hverdage

phhmw.

Folketinget har vedtaget L180
https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Beskæftigelsesministeriet

Resumé:

Med lovforslaget gøres forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent.

Med lovforslaget kan borgere afvise at tage imod lægebehandling, uden at det kan få betydning for retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.

Med lovforslaget justeres ordningen således, at kommunen efter den 30. juni 2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinatoren, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

phhmw.

Jeg forstår stadig ikke hvorfor der kan være forskel i Folketinget og Ankestyrelsens tekster og at Pricipafgørelse 108-13 er "Gældende"

Folketinget:

""Med lovforslaget gøres forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling [U]uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent""

Ankestyrelsen. som begrundelse for at 108-13 er "Gældende"

""Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt.""Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 22-07-2019 kl. 17:28.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-09-2019, 11:19   #364
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
EFTERLYSNING, Jurister, socialrådgivere, politikere

Følgende spørgsmål er offentliggjort på Facebook:

EFTERLYSNING.

TVANG i den sociale sagsbehandling.


Findes der socialrådgivere, jurister, embedsmænd, politikere der kan hjælpe med forståelsen?

Gennem en årrække har embedsmænd, jurister vedtaget, at tvang i den sociale sagsbehandling skal fremmes. Faktisk og tilfældigvis i samme periode, som Mette Frederiksen,S fødte “Fleks - og førtidsreformen” 2013

Denne tvang i den sociale sagsbehandling startede med Ankestyrelsens udsendte Principafgørelse 108-13 “Gældende”

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Lumbale operationer for diskusprolapser. Som blev gjort risikofrie.

Elektrochok

Tabe sig under tvang.

Indtagelse af psykofarmaka.

Hvis den syge borger ikke ønskede de foreslåede såkaldte “behandlingstilbud" kunne den kommunale sagsbehandler stoppe borgerens sygedagpenge, indtil borgeren blev mør.

Det stod på i en årrække, som kan dokumenteres her:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836


Borgere og handicaporganisationer protesterede, uden held, indtil Folketinget endelig erkendte det bizarre i situationen.

Ændrede loven, så tvang i den sociale sagsbehandling, kun i forhold til Sygedagpengeloven, blev forbudt.

FOLKETINGET

https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

ANKESTYRELSE.

Ankestyrelsen ønsker ikke at gøre Principafgørelse 108-13 “Historisk” ugyldig med følgende begrundelse:

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367499&postcount=359

SPØRGSMÅL.

Hvordan kan Ankestyrelsen fortsætte med Principafgørelse 108-13 “Gældende” når Folketinget har besluttet at tvang i den sociale sagsbehandling er forbudt, i forhold til Sygedagpengeloven? S.U.

Med venlig hilsen

Bilag.

Der findes stadig, tvang i den sociale sagsbehandling på andre områder.

Læs nederst i dette indlæg:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=367499&postcount=359

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-09-2019, 19:35   #365
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunen krævede at syge Louise skulle møde op til mindfulness-kursus

https://www.a4nu.dk/artikel/kommunen...box=1569156157

I et år var Louise syg med hjernerystelse, efter hun blev sparket i hovedet af en hest.

- Efter jeg kom ud af min kontrakt og på sygedagpenge, gik der et nyt helvede i gang, hvor jeg konstant skulle møde op og testes på, om jeg nu virkelig var syg.

Hun fortæller til Dansk Journalistforbund, hvordan kommunen ville have hende sendt i jobsøgningskurser og kurser i mindfulness for langtidsledige.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-10-2019, 21:09   #366
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunal tvangsbehandling af sygemeldte borgere med rygsmerter

https://www.facebook.com/groups/631484706915540/


Heine Svarrer

24. november 2013

Jeg er overlæge på reumatologisk afd. Aalborg sygehus.

Ankestyrelsen har taget en afgørelse sommeren 2013, som går ud på at kommunen kan presse patienter, som er sygemeldt pga diskusprolaps i lænden til at lade sig operere for denne prolaps.

Hvis patienten siger nej tak til operation, så har kommunen ret til at stoppe sygedagpengene. (Det forudsætter naturligvis at en neuro- eller ortopædkirurg, vurderer, at det er muligt at operere).

Ankestyrelsen vurderer at risikoen for liv og førlighed er meget lille, når man bliver opereret for diskusprolaps i lænden.

Denne vurdering er lægefagligt forkert, idet risikoen er betydelig større ved at blive opereret. Dette har jeg redegjort for i en vedhæftet fil. Desuden mener jeg, at afgørelsen er udtryk for et kynisk menneskesyn og uetisk.

Desuden er borgernes retssikkerhed ophævet. Desuden er det ulovligt at tvinge mennesker til at lade behandle, idet patienten ifølge Sundhedsloven, selv skal give tilladelse til behandling (undtagen den helt specielle tvangsbehandling af patienter med svær psykisk sygdom).

Patienten har jo ikke deres egen fri vilje til at fravælge operation, hvis kommunen kan stoppe sygedagpengene, hvis patienten siger nej tak.

Jeg og flere andre vil derfor gøre meget for at få Ankestyrelsens afgørelse ophævet.

Ankestyrelsen vil dog ikke ophæve den godvilligt.

Sammen med advokater er jeg derfor igang med at forberede en retsag mod Ankestyrelsen.

Jeg er derfor gået på Facebook, fordi jeg gerne vil vide mere om, hvor mange patienter i Danmark, der føler sig presset af kommunen til at lade sig operere for en diskusprolaps, enten i lænden eller i nakken.
Hos de der er blevet opereret, da vil jeg vide, hvordan resultatet af operationen er blevet.

De der er blevet presset af kommunen, men alligevel har sagt nej tak til operation, har de fået stoppet sygedagpengene?

Vi er interesseret i at skaffe patienter, der vil føre sag mod Ankestyrelsen med baggrund i deres afgørelse.

Venlig hilsen Heine Svarrer


phhmw

Folketinget har vedtaget ved lov, at tvang i den socialesagsbehandling, udelukkende og kun, i forhold til Sygedagpengeloven.

Andre formerfor tvang er stadig muligt nævnt i Ankestyrelsens Principafgørelser.

Overlægen, speciallægen henviser til Ankestyrelsens Principafgørelse 108-13.

Efter Folketinget vedtagelse af forbud imod tvungen lumbal operation for diskusprolaps, har jeg skrevet adskillige gange til Ankestyrelsen for at få gjort Principagørelse 108-13 "Historisk" = slettet.

Ankestyrelsen har dog nægtet at slette denne famøse Principafgørelse 108-13, som i dag stadig er "Gældende".

Kun Guderne kan vide om det er Folketinget eller Ankestyrelsen som bestemmer i Danmark.

DOKUMENTATION.:

Svar fra Ankestyrelsen:


http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836&page=37

Principafgørelse 108-13 er stadig "Gældende" idag anno 2019

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

trods

Folketingets vedtagelse af forbud imod tvang vs Sygedagpengeloven.:

https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-10-2019, 19:50   #367
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Prischok: Lykkepiller ti-doblet i pris

Mens beskæftigelsesminister Inger Støjberg fik indført tvang af lykkepiller til syge og udsatte som ved at takke nej ville miste forsørgelsen, steg prisen på lykkepiller til mere end det ti dobbelte - lobbyisme eller hvad?

https://www.bt.dk/sygdomme/prischok-...e0ovnqLWolt8D0

Mange danskere, der lider af depression, tager lægemidlet citalopram. 172.000 danskere er i behandling med stoffet, og behandlingen har i flere år været billig.

Kun 56 kr. for 100 piller kostede medicinen indtil juli i år. Men pludselig steg prisen fra 56,20 kr. pr. pakke til 696,40 kr. fra den ene uge til den anden.

Det svarer til en prisstigning på 1.240 pct.


phhmw

Syge mennesker bliver kørt rundt i manegen. Tænk på det når du står i stemmeboksen.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-11-2019, 14:44   #368
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref 333 Tvangsmedicinering af børn 0-17 år af sovemedicin Melatonin afslag kugledyne

# 333 https://www.k10.dk/showpost.php?p=363924&postcount=333


Jacob Mark SF Folketinget

Kugledyner?????

De kiggede noget overrasket på mig, da jeg pludselig nævnte det i finanslovsforhandlingerne.
Og måske er sagen om kugledynerne ikke verdens største sag. Men det betyder rigtig meget for rigtig mange børn og forældre, så hvorfor ikke ændre det?
Sagen er, at mange børn har svært ved at sove om natten af forskellige grunde. Det kan kugledyner hjælpe på, for med kugledynerne kan børnene bedre slappe af.

Men mange kommuner vil ikke give dem kugledynerne, selvom det er kommunens ansvar at sørge for at hjælpe børn med handicap og kroniske lidelser. Forældrene får simpelthen at vide, at de må proppe sovemedicin eller melatonin i børnene, før de kan få kugledynen.

Lidt hårdt sagt: Det vil sige at kommunen kræver, at man propper piller i børnene, før man vil give dem de rigtige hjælpemidler.

Det er ikke i orden. Alle børn, der har handicap eller kroniske lidelser skal have ret til de hjælpemidler, der giver dem et godt liv.

Og derfor er det ikke sidste gang jeg nævner kugledynerne i forhandlingerne.


phhmw

Jeg har tilsendt Jacob Mark SF Folketinget indlæg # 333 via Facebook.

Hilsen Peter

Bilag

https://www.berlingske.dk/laesere/mo...n-med-handicap

Et helt konkret eksempel: Vi bliver af en psykiater anbefalet at få en kugledyne til min datter. Den ville kunne forbedre hendes søvn og give ro. Hos sagsbehandleren på kommunen beder vi så om at få tildelt en kugledyne. Hertil får vi svaret, om vi har forsøgt med medicin til hende gennem egen læge. Lægen synes, at det er en dårlig ide og foreslår en kugledyne. Det er blot et eksempel på, hvordan man som pårørende kan løbe spidsrod mellem offentlige instanser, som ikke taler sammen, og som ikke er enige med sig selv og hinanden.

https://dch.dk/nyheder/blogindlaeg/m...M9m4E300bxPCvw

Sidst redigeret af phhmw; 02-11-2019 kl. 15:46.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-11-2019, 13:33   #369
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sygedagpengeregler: Man har ret til at sige nej til lægebehandling

phhmw

Bemærk, at det er kun i forhold til Sygedagpengeloven. Der findes andre områder, hvor tvang i den sociale sagsbehandling bruges. Se andre indlæg i denne vigtige tråd.

Al dokumentation findes i denne tråd, fra den dag Ankestyrelsen udsendte Principafgørelse 108-13 "Gældende" som Ankestyrelsen IKKE vil slette og gøre "Historisk"

En Principafgørelse, hvor embedsmænd med et pennestrøg, gjorde lumbale operationer, for diskusprolaps risikofrie.https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder...aix5Xd281LynIk

Sygemeldte borgere har ret til at afvise lægebehandling, de er utrygge ved, uden at det får konsekvenser for deres forsørgelse. Samtlige partier i Folketinget står bag lovforslaget.

Siden 2014 har der været en forsøgsordning på sygedagpengeområdet, der har givet borgere mulighed for at afvise lægebehandling, uden det får konsekvenser for deres forsørgelse. Alle partier i Folketinget har torsdag, 25. april 2019, vedtaget et lovforslag, der gør forsøgsordningen permanent.

De nye regler betyder, at en sygemeldt borger kan sige nej til lægebehandlinger, som fx en elektrochok-behandling eller antidepressiv medicin, uden at det påvirker retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kommunens vurdering af, om borgeren kan få bevilget fleksjob eller førtidspension.

Samtidig skal kommunen ikke længere inddrage sundhedskoordinatoren, når en borger afviser lægebehandling. En høring i 13 kommuner har vist, at sundhedskoordinatoren kun i begrænset omfang har peget på alternativ behandling, som var formålet med at involvere sundhedskoordinatoren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er min klare opfattelse, at langt de fleste borgere i god ro og orden finder en løsning sammen med deres sagsbehandler og læge, de er helt trygge ved. Nu sikrer vi, at ingen skal føle sig presset til at tage imod lægebehandling. Vi har tidligere set eksempler, hvor sygemeldte har følt sig tvunget til fx at tage antidepressiv medicin i frygt for at miste deres forsørgelsesgrundlag. Med de nye regler behøver sygemeldte borgere ikke at være bange for at miste deres forsørgelse, hvis de siger nej til lægebehandling. Det er et vigtigt princip.

De nye regler træder i kraft 1. juli 2019.


Folketingets lov

https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-12-2019, 01:06   #370
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref #333 Receptpligtig medicin Melatonin eller ej?????

https://www.madforlivet.com/boeger/m...-JW5gmMeIQdHho

Sov godt — min helt nye bog om Melatonin hjælper dig til en bedre nattesøvn og forhøjet livskvalitet. Køb bogen til særpris i dag.

REF # 333 Receptpligtig medicin til børn og unge 0 - 17 år vs kugledyne.

Forvirret?

Se alle advarslerne i # 333 og sammenlig bogen tekst????

Forvirret?Anette Harbech Olesen

Birgitte Christensen melatonin er godkendt som kosttilskud i EU men er receptpligtigt i Danmark. Du kan få en recept hos din læge eller du kan tale med ham om muligheden for at købe det i et andet EU land. Det er fuldt lovligt til eget forbrug.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 01:26.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension