K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 04-11-2020, 19:20   #171
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Moral er godt, KL`s dobbeltmoral er dobbelt så godt

DEL gerne, fordi det er vigtigt, til bekæmpelse af dobbeltmoralen i Kommunernes Landsforening.

KL`s formand og formand for Socialudvalget i denne private interesseforening ønsker retssikkerheden og tilliden til kommunerne styrket.

Udsender flotte meddelelser til borgerne, som lyder fantastisk. Mange borger Liker og roser.


https://www.kl.dk/forsidenyheder/202...er-afgoerende/

Men borgerne ser ikke at i KL`s øverste ledelse fra Viborg og Aarhus kommune, hvor de også agerer som ansvarlige borgmestre, at de taler med 2 tunger.

Hvis KL virkelig ønsker retssikkerheden og tilliden til kommunerne styrket, skal ledelsen sadle om og overholde Folketingets love. Hver dag, hver gang. Til alle tider.

AARHUS KOMMUNE

Aarhus kommune overholder ikke Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 samt udsender ulovlige bunkeafgørelser BPA-ordningen uden reel individuel vurdering


https://danskhandicapforbund.dk/da/n...hus/#gsc.tab=0

Aarhus kommunes sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.

http://www.k10.dk/showpost.php?p=371156&postcount=736

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/so...ingsfrister/#3

En udstilling og bevis på, at Aarhus kommune ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

VIBORG KOMMUNE

Viborg kommune overholder ikke Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 og er meldt til Ankestyrelsens TILSYN


http://www.k10.dk/showpost.php?p=371869&postcount=760

Hvis ikke det er at tale med 2 tunger, så sig frem. Hvis ikke dette er raffineret spin, på højt plan, så sig frem.

En forudsætning for styrkelse af retssikkerheden og tillid til kommunerne, er at borgmestrene i kommunerne erkender at Folketingets love skal overholdes, selv for ledelsen af denne private konsulent- og interesseforening Kommunernes Landsforening


https://www.altinget.dk/social/artik...-retssikkerhed

Med venlig hilsen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-11-2020, 13:17   #172
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Da k10 fik skærpet Retssikkerhedsloven § 3 stk.2.....

......ønskede vi, at det skulle præciseres, at det skulle være politikerne i kommunalbestyrelsen, som fastsatte sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Inden for alle områder, hvor der faldt en kommunal afgørelse.

Fordi et enkelt ord i loven "Kommunen" blev fortolket, som om det var den enkelte sagsbehandler, der repræsenterede kommunen og dermed bestemte hvornår en borgers sag skulle afsluttes.

Helt i strid med både retssikkerheden og lovens ånd.

Via tidligere velfærdminister Karen Jespersen, V blev loven skærpet og præciseret ved at ordet "Kommunen" blev udskiftet med "Kommunalbestyrelsen" så ingen mere bevidst kunne misfortolke loven og derefter var det de 98 kommunalbestyrelser, som fastsatte en kommunes serviceniveau.

Aldrig mere en sagsbehandler, der fastsatte en kommunes serviceniveau.

Til glæde for borgernes retssikkerhed.

Kommunernes Landsforening, privat konsulent - og interesseforening var som forventet imod denne skærpelse af loven.

Et bevis på, hvilke interesser denne private forening varetager.


https://www.ft.dk/samling/20081/lovf...g/1/637651.pdf

Side 2:11

""KL er af den opfattelse at den foreslåede ændring af formålsbestemmelse kunne lede til den fejlagtige opfattelse af, at kommunalbestyrelsens ansvar på dette område er større juridisk anderledes end på andre områder, som ikke indeholder en tilsvarende fremhævelse af kommunalbestyrelsens ansvar.

Det er derfor KL`s opfattelse, at dette forslag bør udgå.
""


phhmw

Hvem mon kan oversætte denne juridske afvisning?

Hilsen Peter

78.298

Sidst redigeret af phhmw; 11-11-2020 kl. 13:20.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-11-2020, 17:06   #173
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL spin af værste kaliber

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/..._3e8cDm-R3UMLU

Retssikkerhed

Fejl i handicapsager

For mange borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder er den hjælp, de får fra kommunen afgørende for, at de kan få et så selvstændigt liv som muligt.

Derfor er det helt afgørende, at de føler sig trygge i mødet med kommunen, og har tillid til, at kommunen træffer de rette afgørelser.

Derfor er én fejl i en klagesag én fejl for meget. Bag hver eneste sag er et menneske eller en familie med alvorlige udfordringer i deres hverdag. Kommunerne arbejder hele tiden på at blive bedre til at træffe de rigtige afgørelser, og Ankestyrelsens tal viser, at der stadig er et arbejde at rette op på for kommunerne.

Men tallene går i den rigtig retning. Færre borgere klager over en afgørelse, og kommunerne bruger flere penge end nogensinde på at hjælpe borgerne.

Herunder kan I læse jer ind på lidt fakta om sagen.

Fakta om omgørelser

Antallet af klagesager har været faldende gennem flere år

I 2019 afgjorde Ankestyrelsen 2.187 og 1.024 klagesager på hhv. børne- og voksenhandicapområdet. I 2014 (som er det første år for statistikken) var antallet hhv. 3.279 og 1.402. Ser man bort fra 2016, hvor der var et større midlertidigt dyk i antallet af klager, har udviklingen altså været svagt faldende.

De omgjorte sager udgøres hovedsageligt ad hjemvisninger

Når Ankestyrelsen konstater en fejl i en klagesag, kan de enten ændre afgørelsen eller hjemvise den til fornyet behandling i kommunen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at afgørelsen er forkert, men at der mangler oplysninger for, at Ankestyrelsen kan fastslå om afgørelsen er korrekt (fx manglende bilag, faktuelle oplysninger). Omgørelsesprocenten omfatter både ændringer og hjemvisninger. Hovedparten af de fejl Ankestyrelsen finder resulterer dog i en hjemvisning og ikke i en ændring jf. figur 1.

Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste udgør 1/3 af alle omgjorte sager.

33% af alle omgjorte sager er relateret til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Der er tale om områder, der er meget komplicerede og vanskelige at håndtere for sagsbehandlerne (se bl.a. eksempler herpå nedenfor).

Kommunerne hjælper et meget stort antal borgere.

Kommunerne hjælper et meget stort antal mennesker på de områder, der indgår i omgørelsesstatistikken. Fx modtager ca. 310.000 personer indsatser efter Serviceloven. Antallet af omgjorte sager på tværs af servicelovens bestemmelser var 3.485 (i 2018). Tilsvarende modtager ca. 26.000 personer merudgiftsydelser, som er et af de områder med flest omgørelser. Her er antallet af omgjorte sager 790.


phhmw

Alle bør bemærke, at alle oplysninger der kommer fra Ankestyrelsen har altid en positiv overskrift.

Men læser man oplysningerne igennem er det ofte rystende læsning hvor man tilsyneladende forsøger at tale de positive op og ikke ned, trods den ofte uhyggelige læsning. Hold øje med det.

Monica Lylloff lederen af #enmillionstemmer har en mening, værdsat.


Monica Lylloff
KL spin, når det er værst. For det første fremgår det ikke, hvordan de er kommet frem til de nævnte tal. For det andet stemmer tallene ikke overens med tallene fra Advokatsamfundets rapport fra 2. juni, for det tredje forsøger KL igen at negligere situationens alvor og få det til at fremstå som om mennesker med handicap bare er grådige og besværlige.
Det skal stoppes nu. Vi skal altså have området ud af KL’s jerngreb!Danmarkskortet.

https://sim.dk/danmarkskort/

Som taler sit tydelige sprog, som burde studeres af jurister og embedsmænd sammen med den politiske ledelse af denne private konsulent - og interesseforening

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-11-2020, 11:40   #174
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL blåstempler kommuners brug af konsulenter til at spare på handicapsager

KL Kommunernes Landsforening PRIVAT konsulentvirksomhed og interesseforening roste fra første færd denne ulovlige adfærd. Husk det.

https://www.altinget.dk/artikel/kl-b...-handicapsager


samt https://tilmeld.kl.dk/netvaerk-konsulenter

https://www.altinget.dk/social/artik...rWuQGM7ng1o3tQ

Nye oplysninger afslører: Kommuner brugte resultatlønnede konsulenter ulovligt

GENOPTAGET: Flere kommuner brugte de såkaldte sparekonsulenter i strid med loven, viser gennemgang af redegørelser til Ankestyrelsen. En tilståelsessag, vurderer ekspert, der samtidig undrer sig over andre kommuners afvisning af lovbrud.

En række udsatte borgere får nu genoptaget deres sag, fordi flere kommuner brød loven ved at hyre konsulenter på resultatløn til at finde besparelser.

Det viser Altingets gennemgang af de redegørelser, som 30 kommuner har oversendt til Ankestyrelsen om deres samarbejde med konsulenter på socialområdet.

Ud af de 30 kommuner har i hvert fald tre - Silkeborg, Holstebro og Kerteminde - valgt at genoptage en del af de borgersager, som konsulenterne har været inde over.

https://www.kl.dk/forsidenyheder/202...ocialomraadet/

25. juni 2020

Ankestyrelsen slår fast: Ikke ulovligt at bruge private konsulenter på socialområdet

Ankestyrelsen slår i en generel udtalelse fast, at det ikke er ulovligt, at kommunerne bruger private konsulenter og aflønner dem efter det såkaldte ”no-cure-no-pay-princip”, så længe der ikke er tale om sagsforberedelse.


Men senere mener Ankestyrelsen:

https://ast.dk/filer/nyheder/tilsyns...mrade.pdf/view

Kommuner kan ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebæ- rer sagsforberedelse i afgørelsessager efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte øko- nomisk interesse i sagens udfald, og dermed vil der foreligge inhabilitet.

SPØRGSMÅL

Hvilke interesser varetager denne private forening KL?

Borgerne?

Syge og handicappede?Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 19-11-2020 kl. 12:51.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-11-2020, 15:23   #175
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunernes Landsforening, privat konsulent - interesseforening...

..har som bekendt nogle formåls§§, herunder ønsket om politisk indflydelse.

https://www.denoffentlige.dk/kl-1

Kommunernes Landsforening vil som privat interesseforening ønsker, kræver større og større indflydelse.

Her på Ankestyrelsens Principafgørelser, som alle skal følge.

https://www.altinget.dk/social/artik...emsIxXM2x39Bog

Ligeværd: Ankestyrelsens principmed*delelser skal ikke være til diskussion

DEBAT: Principmeddelelser fra Ankestyrelsen er en rettesnor for fremtidige sage. De bør ikke kunne modereres, som kommunerne foreslår, skriver direktør og konsulent i Ligeværd.

Af Julie Fabian og Esben Kullberg
Socialfaglig konsulent og direktør, Ligeværd

Den nyligt indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen for 2021 rummer kommunernes ønske om at drøfte fremtidige principmeddelelser fra Ankestyrelsen. Det ønske vækker både undren og bekymring i Ligeværd.

Ankestyrelsens opgave er at styrke retssikkerheden for borgerne – både for dem, der klager, og for dem, der ikke har overskud eller evner til at klage over kommunens afgørelse.

Den særlige formulering, som vi falder over, er, at "enkelte principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regeringen og KL (…) er enige om, at der fremadrettet med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne, herunder om temaer for sager til principiel behandling.

Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan have stor betydning for kommunerne".

Det er værd at minde om, at principmeddelelser har en særlig retlig status, som ikke bare sådan lige er til diskussion. En principmeddelelse er nemlig en bindende retskilde, som kommunerne skal bruge ved afgørelser i tilsvarende sager.

Med principmeddelelserne går klagenævnet således ikke kun ind i de enkelte sager og udbedrer kommunernes fejl og mangler i afgørelserne, de sikrer også retssikkerheden for borgeren i kommende tilsvarende sager, fordi de er, som navnet også antyder, et princip til efterfølgelse.

Retssikkerheden eller økonomien?
Det er Ankestyrelsen, der afgør, om en klagesag bliver en principmeddelelse.

En sag er for eksempel egnet, hvis der er tvivl om, hvorvidt en lovregel er brugt rigtigt, eller hvis klagenævnet skønner, at en afgørelse får betydning for praksis på området.

Hvis Ankestyrelsen igennem deres klager erfarer, at der er en general kommunal problematik, er principmeddelelserne værktøjet til at påvirke den kommunale sagsbehandling.

Ankestyrelsens principmeddelelser er den praktiske rettesnor for senere afgørelser i kommunerne. Som selvfølgelig også hjælper kommunerne til at styre den kommunale praksis og dermed deres egen økonomi og sagsbehandling.

Særligt brug for Ankestyrelsen lige nu
At Ankestyrelsens afgørelser også har stor betydning for kommunerne på den noget udfordrende måde, kan man forvisse sig om ved at læse Advokatrådets nye rapport ’Retssikkerhed for udsatte borgere’.

Rapporten peger på, at kommunerne har så mange fejl i deres myndighedsafgørelser, at det udgør en stor retssikkerhedsmæssig udfordring for udsatte borgere med nedsat funktionsevne eller handicap, når de søger kommunen om hjælp.

Advokatrådets rapport er bekymrende læsning, for virkeligheden for udsatte borgere og deres mellemværende med de kommunale myndigheder er stærkt udfordret.

Rapporten konkluderer blandt andet, at 42 procent af de borgere, der klager, får medhold i deres klage over kommunens afgørelse, samt at på børnehandicapområdet er over halvdelen af klagerne berettiget.

Kvaliteten af den sagsbehandling, som sårbare og udsatte borgere og familier mødes med, når de kommer til kommunen for hjælp og støtte, er kritisabel.

Oven i de skræmmende tal, som Advokatrådet henter fra Ankestyrelsens afgørelser, kan rådet konstatere, at der findes et lige så skræmmende mørketal.

Stikprøveundersøgelser, som Ankestyrelsen har foretaget i de sager, der ikke finder vej til Ankestyrelsen, viser, at her er der lige så mange fejl og mangler.Der er behov for at gentænke retssikkerheden
På baggrund af rapporten er det svært at være uenig i, at der er et retssikkerhedsproblem.

Vi tror ikke, at vejen går gennem, at Ankestyrelsens principmeddelelser skal modereres. Der er derimod behov for at gentænke retssikkerheden for udsatte borgere samt at genskabe tilliden mellem borgere og velfærdsinstitutioner.

Erfaringer fra Ligeværds rådgivning for forældre til børn og unge med kognitive udfordringer viser det samme billede som Advokatrådets rapport. Vi oplever alt for mange sager med dårlig sagsbehandling og mangelfulde procedurer.

Det mest indlysende behov lige nu er, at der kommer betydelig mere fokus på en ordentlig sagsbehandling, der sikrer, at de forvaltningsretlige procedurer i arbejdet med borgerne står lysende klart for såvel socialrådgivere som borger.

Der er rigtig nok behov for en dialog, men det er en anden type dialog. En dialog, der kan genskabe borgernes tillid til myndighederne. Den tillid bygger naturligvis på, at enhver borger, der har brug for velfærdssamfundets hjælp, som minimum kan forvente, at de myndigheder, der afgør hjælpen og støtten, afgør sagen redeligt efter gældende regler.

Det kræver, at Ankestyrelsen fortsat er et sikkert bolværk mod dårligt forvaltningsarbejde.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-12-2020, 13:23   #176
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Andre årvågne borgere undre sig, som vi på k10 over KL Vejledninger

https://www.facebook.com/groups/bako...99366676996122

Det er FN's internationale handicapdag idag, som Marie Bjerre fra venstre nævner i sin venlige hilsen, her til morgen.

Hendes hilsen fik mig til at tænke på opslaget her i gruppen, fra igår, med et opråb om at være opmærksom.

Opmærksom, ift KL's vejledning til kommunerne.

Alene formuleringen i det uddrag fra vejledningen, som var i citat i opslaget, gjorde mig harm.

Derfor, formulerede jeg et svar til Marie Bjerre, hvor jeg tilføjede dette aspekt, omkring KL's og kommunernes sagsbehandling, den vejledning og de retningslinjer, som de styrer og varetager handicapområdet med.

Jeg har skrevet:


Godmorgen, Marie Bjerre, tak for hilsenen og rigtig god arbejdsdag.
Jeg har lige en kommentar.
Det er desværre et paradoks, at man som handicappet i Danmark skal kæmpe for, at få lov til at føle sig sig som et menneske.

Serviceloven burde diktere, hvorledes hjælp og støtte administreres og gives til borgere, efter behov og i forhold til folks situation og handicap.
Desværre, efterlades så mange sårbare borgere, handicappede og deres pårørende udmattede, og så forpinte af dén kamp de kæmper, at det bliver svært at være menneske, at føle sig som et menneske.

For i kommunerne varetægt bliver handicapområdet svigtet, og handicappede og pårørende bliver behandlet med disrespekt og indifferens, kynisk, uempatisk og samvittighedsløst.

KL's vejledning til kommunerne, om borgerstyret personlig assistance - servicelovens paragraf 95-96, af september 2018, indeholder ord, sætninger og sprogbrug der er generaliserende, diskriminerende, nedsættende og uden lægefaglig merit.

Den er jo grundlag for de retningslinjer, som kommunerne anvender og implementerer i den daglige sagsbehandling på handicapområdet, og dermed er vejledningens fortolkningsmuligheder, den angivne tekst, og sagsbehandlingens kurs med til danne ramme for dét svigt, som der er så stærk kritik af!

Det ville være befriende pragtfuldt at se, at man fra politisk hold ville kigge nærmere på kommunernes faktiske ansvar for og andel i svigtet, og samtidig afkræve KL svar på samme tiltale.

Dén uacceptable tilgang til sårbare borgere, som de begge har dikteret, implementeret og anvendt i tæt på 2 årtier, er der nødt til at blive ændret drastisk på!
Der ér en årsag til, at så mange nu ønsker, at handicapområdet helt fjernes fra kommunerne!

Og med god grund!

#enmillionstemmer

Det er bare en lidt tilfældig kommentar til én af områdets ordfører, men lidt har også ret. Små skridt, store armbevægelser.
https://www.facebook.com/Marie.Bjerr...7716561243842/

Martin Wæver


phhmw

Kære Martin Wæver Tak, for din årvågenhed.

Jeg har gennem et par måneder forsøgt at beskrive den bizarre situation, hvor en privat konsulent - og interesseforening som KL Kommunernes Landsforening, udsender Vejledninger, stilet direkte til de kommunale sagsbehandlere, for at påvirke deres vurderinger og oplyse dem om KL`s Verdensbillede.

CITAT"" Endelig er nogle forældre blevet økonomisk afhængige af at modtage tabt arbejdsfortjeneste til at passe deres handicappede barn hjemme, og de er bekymrede for udsigten til at miste deres forsørgelsesgrundlag og til at skulle tilbage på et arbejdsmarked, som de måske forlod for mange år siden.

Uanset funktionsniveau kan alle unge udvikle sig, erhverve nye kompetencer og interesser, have gavn af at modtage sociale tilbud sammen med andre unge, mv.

I forbindelse med bevilling af hjælpen til de unge er det også vigtigt, at kommunen vurderer, om jobcentret skal inddrages ift. at rådgive forældrene om deres kommende forsørgelsesgrundlag og muligheder for at opnå et andet arbejde, hvis forældrene ikke længere skal passe deres barn hjemme.”
CITAT slut
https://www.kl.dk/media/16717/kls-vejledning-om-bpa.pdf...

Jeg har informeret Karina Adsbøl for 2 dage siden. Som undre sig over embedsmænd kontakter pressen for at redigerer i journalisternes ordvalg.

Alle ønsker at påvirke alle, i deres egen interesse. Det er hvad syge og handicappede er oppe imod.

Jeg kan oplyse, at det er lovligt at KL udsender Vejledninger. http://www.k10.dk/showpost.php?p=371948&postcount=167 som ligger her,…..
…...hvor Kommunernes Landsforening beskrives og dokumenterer deres adfærd. http://www.k10.dk/showthread.php?t=17409

Monica Lylloff #millionstmemer har stillet spørgsmålet:

"Har KL taget magten fra politikerne?” et yderst relevant spørgsmål

Med venlig hilsen

Bilag.

DUKH`s svar til mig, om det er lovligt at KL udsender Vejledninger
http://www.k10.dk/showpost.php?p=371705&postcount=156 og http://www.k10.dk/showpost.php?p=371717&postcount=158

Ankestyrelsen har endnu ikke besvaret min henvendelse

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-01-2021, 10:55   #177
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
""no-cure-no-pay-princip"" som Kommunernes Landsforening roser.

https://www.facebook.com/permalink.p...eric&ref=notif

DEL, fordi det er vigtigt.

""no-cure-no-pay-princip"" som Kommunernes Landsforening roser og ser på med faglig glæde.

Konsulent - og interesseforening KL, Kommunernes Landsforening var ca 5 timer om at godkende og rose kommunernes nye ulovlige ansættelse af ny "Handicapkonsulenter" for at gennemgå sociale sager for svært handicappede.
Husk det, når du taler om Kommunernes Landsforening, konsulentfirma, privat forening, magtfuld men ikke lovgivende.


Altinget.
https://www.altinget.dk/artikel/afgo...rce=nyhedsbrev

12 kommuner har ulovligt fået hjælp fra konsulenter til at finde besparelser på udsatte borgere og skal nu genoptage sager. Det slår Ankestyrelsen fast med ny afgørelse, der afslutter undersøgelse.

Ankestyrelsen.
https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...sociale-omrade

Ankestyrelsens vurdering

11 kommuner har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager.

15 kommuners brug af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, er ikke i strid med lovgivningen. Det skyldes, at konsulentfirmaet kun har lavet forhandlinger med leverandører, og det ikke har ført til, at hjælpen til borgerne er ændret.

To kommuner har ved brugen af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter fast pris, ikke i tilstrækkeligt omfang sikret sig, at konsulentfirmaet har overholdt de samme regler ved sagsforberedelsen, som kommunen skulle have overholdt, hvis de selv havde udført opgaven.

NOTAT Ankestyrelsen til de 98 kommuner.
https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...ale-tilsyn.pdf

Ankestyrelsen slår dog samtidig fast, at hvis konsulenterne er aflønnet efter ”no-cure-no-pay”- princippet, kan kommunerne ikke lovligt anvende dem til at forberede afgørelser i sager om ydelser til konkrete borgere på det sociale område. Det skyldes, at der foreligger inhabilitet, når konsulentfirmaerne har en økonomisk interesse i at nå til et bestemt resultat.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-01-2021, 09:57   #178
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL blåstempler resultatløn til konsulenter i handicapsager

Naturligvis.

Fordi, Kommunernes Landsforening selv er en privat konsulentvirksomhed, med 400 ansatte.


https://klk.kl.dk

Vi er både en selvstændig konsulentvirksomhed og en del af KL

https://www.altinget.dk/social/artik...-handicapsager

RÅDGIVNING: KL anbefaler, at kommuner benytter eksterne konsulenter til at rådgive om muligheder for at spare penge på indsatser og tilbud til handicappede. Også gerne baseret på aftaler om resultatløn.

phhmw

Helt i strid med Folketinget, Ankestyrelsen og vælgerne.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-01-2021, 10:16   #179
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Derfor var 12 kommuners samarbejde med sparekonsulenter ulovligt

https://www.altinget.dk/artikel/podc...NYksaoYXXtxmcs

AJOUR: En lang række kommuner har hyret konsulenter til at finde besparelser på kommunens mest udsatte borgeres sager. Konsulenterne blev i størstedelen af tilfældene kun betalt, hvis de fandt besparelser. Den sag dykker Altinget Ajour ned i.

12 kommuner overskred loven, da de benyttede sig af resultatlønnede konsulenter til at finde besparelser på socialt udsatte i kommunerne.

Dermed får en lang række borgere genåbnet deres sager, hvor resultatlønnede konsulenter har været involveret i det sagsforberende arbejde.

Hvilke konsekvenser har det haft for borgerne? Og hvilken betydning får afgørelsen på det sociale område i fremtiden?

I dagens udgave af Altinget Ajour er de to journalister, der har afsløret sagen, socialredaktør Simon Lessel og kommunalredaktør Kim Rosenkilde, gæster og forklarer om sagen.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-01-2021, 13:27   #180
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Den 4de statsmagt?

https://unipress.dk/media/14517/87-7..._statsmagt.pdf

Den fjerde statsmagt? kommunernes landsforening i dansk politik

Folketinget besluttede i marts  at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens forsk* ningsresultater publiceres i en række bøger, som udgives på Aarhus Univer* sitetsforlag, og i en skriftserie, som udgives af Magtudredningen.

ER MEDLEMMERNE TILFREDSE MED KL?

hvilke interesser forfølger kl?

OVERORDNEDE INDIKATORER PÅ KL’S INDFLYDELSE


KONKLUSION

Analyserne i dette kapitel har påvist klare forskelle i kommunalpolitikernes tilfredshed med KL. Der er ikke tale om nogen fuld afdækning af tilfredshe* dens årsager, idet der stadig er megen uforklaret variation i tilfredsheden. Men analyserne viser, at tilfredsheden systematisk varierer efter kommunal* politikernes sociale baggrund, efter deres forhold til kommunalpolitik, og efter hvilken kommunetype de kommer fra.

Disse klare sammenhænge kan forekomme overraskende i lyset af analysen i kapitel 3, hvor det jo blev påvist, at KL er præget af en meget stærk konsen* suskultur.Internt i organisationen er det således sjældent,at der findes uenig* heder, som kan henføres til de faktorer, der er analyseret i dette kapitel. Især kommunalpolitikerne i KL’s bestyrelse forekommer forenet på tværs af par* tiskel,kommunestørrelse og andre faktorer,der i dette kapitel viste sig at dele kommunalpolitikernes opfattelser ude i landet.Spørgeskemaundersøgelsen af kommunalpolitikerne kan dog bidrage til en forklaring på dette forhold. Den viser,jf.tabel 4.2,at tilfredsheden med KL er meget afhængig af kommu- nalpolitikernes institutionelle tilknytning til KL.Jo tættere tilknytning kom- munalpolitikerne har til KL,desto mere tilfredse er de.

Tilknytning til KL synes altså at have en socialiserende effekt. Under alle omstændigheder må det konkluderes,at der til trods for KL’s præg af tværpolitisk og almenkom* munal organisation kan konstateres klare forskelle i baglandets tilfredshed.

KL’s legitimitet er nu belyst efter såvel den input- som den output-oriente- rede synsvinkel.Efter den input-orienterede synsvinkel kunne det konstate- res,at KL’s organisationsstruktur sikrer repræsentation og indflydelse både til landets forskellige kommuner og de politiske partier i kommunalpolitikken. Det kunne dog også konstateres,at organisationsstrukturen indebærer en svag favorisering af de større kommuner og de store partier i kommunalpolitik* ken.

Efter den output-orienterede synsvinkel kunne det konstateres, at kom*
munalpolitikerneerrelativttilfredsemedKL. Selvommanskalværepåpasse* lig med at drage konklusioner omkring den absolutte tilfredshedsgrad,fordi den er afhængig af inddelingen i svarkategorier og spørgsmålsformuleringer,


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Kommunernes arrogance Webmaster Politik og Samfund 0 14-11-2012 20:16
kommunernes parkering af borgerene østerbro Politik og Samfund 2 14-12-2011 16:09
Klager over kommunernes afgørelser Bella67 Politik og Samfund 3 23-08-2011 13:32
Kommunernes tidsfrist Cdog Politik og Samfund 6 16-04-2009 15:00
Kommunernes administration sejler zuza Dit og Dat 0 15-05-2007 17:55
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:55.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension