K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 24-01-2020, 22:33   #281
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Reform af førtidspension og fleksjob skal laves om

FÆLLESFRONT FRA VÆRDIGREFORM: REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB SKAL LAVES OM

De 63 organisationer i VærdigReform var fredag samlet til stormøde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for at diskutere konsekvenserne for reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft i 2013. Alliancen af 63 organisationer, hvoraf Dansk Handicap Forbund er en del, kræver konkrete lovændringer.

https://danskhandicapforbund.dk/da/n...-om/#gsc.tab=0

https://www.vaerdigreform.dk/de-seks-krav

Bør studeres.

De seks krav

De seks krav til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen
15. januar 2018 kl.13:37
64 faglige- og sociale organisationer står bag nedenstående forslag om ændring af reformen fra 2013. Vi mener, at disse forslag vil sikre større retssikkerhed, hurtigere afklaring og værdig behandling af syge og svage i vores samfund. Vi appellerer til, at Folketinget og forligskredsen lader forslagene og deres faglige baggrundsviden indgå i såvel evalueringen som efterfølgende lovgivning.

Vi håber, at enigheden på tværs af fagbevægelsen om ændringer af fleksjob og førtidspension - sammen med alle de ærgerlige historier i medierne - signalerer, at der er et presserende behov for at ændre lovgivningen.

Der er brug for et opgør med den mistillid, som personer med nedsat arbejdsevne alt for ofte mødes af, når de omfattes af reglerne for fleksjob eller førtidspension. Fleksjobbere skal nemmere kunne få et fleksjob på deres tidligere arbejdsplads, og retssikkerhed for de, der har kraftigt nedsat eller slet ingen arbejdsevne, skal forbedres.

Er arbejdsevnen nedsat til syv timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år. Hvis kommunen ikke har kunnet afklare borgeren inden for fem år, skal borgeren have et retskrav til at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes - herunder skal kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår afskaffes.

Ressourceforløbsydelsen skal være på sygedagpengeniveau, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

Ved ansættelse i fleksjob skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden efter de kollektive overenskomster, på et sammenlignelig ansættelsesområde.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-01-2020, 13:47   #282
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Minister lover opgør med forhadte ressourceforløb: "Vi har fattet, der er noget galt"

https://www.a4nu.dk/artikel/64-organ..._w-kDiO4WfrRxU

Partierne bag fleksjob- og førtidspensionsreformen går snart i gang med de længe ventede forhandlinger om at få ændret i reformen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) vil kaste sig over ressourceforløb som det første og varsler aftale inden årets udløb.

Den udskældte reform af førtidspension og fleksjob fra 2013 bliver snart revideret, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S).

- Vi går i gang meget snart. Inden for et par uger starter vi forhandlinger om ændringer i førtidspension- og fleksjobreformen. Vi har fattet, der er noget galt – især med ressourceforløbene. Og de er det første, vi kaster os over
.

phhmw

Hvor ynkeligt, at ministeren udtaler:

""Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) vil kaste sig over ressourceforløb som det første og varsler aftale inden årets udløb.""

Havde forløbet nu drejet sig om egne pensionsforhold, deres børns pensionsforhold, så var tidshorizonten nok været kortere.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-01-2020, 23:12   #283
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvor blev tilliden af, og hvem har ansvaret for det tiltagende idioti?

https://muskelsvindfonden.dk/nyheder...agende-idioti/

Der er åbenbart ingen grænser for, hvad kommunerne mener, er nødvendigt at se for at beregne den nødvendige hjælp. Flere og flere personer med handicap oplever at blive overvåget i deres hjem af kommunens medarbejdere. Mistroen lyser ud af kommunerne i en grad, som næppe nogen borger uden et handicap udsættes for, skriver udviklingschef i Muskelsvindfonden i denne kommentar.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-02-2020, 18:06   #284
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Politiet afviser anmeldelse mod jobcenterchefen

https://sn.dk/Naestved/Politiet-afvi...GyabUSF88Xeh5I

Det tog politiet i Næstved et døgn at afvise Elene Nielsen anmeldelse af jobcenterchef Torben Bahn Petersen og en ledende medarbejder for overtrædelser af Straffelovens § 156 og 157.

""§ 156 retter sig mod den forsætlige ikke-opfyldelse af tjenestepligt. Bestemmelsen knytter strafan- svaret til den, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, som nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling. Hverv, hvis udfø- relse hviler på offentlige valg, falder uden for det strafbare område. Straffen er bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Til § 156 knytter sig i § 157 en bestemmelse, der navnlig retter sig mod den uforsætlige ikke- opfyldelse af tjenestepligt. § 157 fastsætter, at samme straf (som i § 156) finder anvendelse, når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen for- sømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører. Hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg, falder uden for denne bestemmelses anvendelsesområde.
""

Dagen efter fik hun et brev fra politikommissær Mads Friis Justesen, hvor han meddeler, at der efter hans vurdering ikke er grundlag for at rejse en sag mod de to ansatte i Næstved Kommune. Politiet mener ikke, at der er bevis for, at jobcenterchefen og lederen bevidst har nægtet at udføre deres pligt og derfor ikke har overtrådt §156. Det samme gælder §157.

Elene Nielsen er ikke enig i politikommissær Mads Friis Justesens udlægning. Hun har derfor klaget over afgørelsen og stiller sig i klagen tvivlende over for, om politikommissæren overhovedet har læst den omfattende sag, inden han har afvist den. Hun mener, at der i de fremsendte dokumenter er beviser på de påstande hun har fremført i sin anmeldelse. Elene Nielsen afleverede ud over selve anmeldelsen et usb-stik med 109 forskellige dokumenter til at underbygge sin sag.

Baggrund

https://sn.dk/Naestved/Kommune-afvis...artikel/787354

Kommune afviser stort erstatningskrav i børnesag

Vil 27-årige Elene Nielsen have erstatning for Næstved Kommunes mangelfulde håndtering af hendes børnesager, må hun gå rettens vej.

Sådan må udfaldet tolkes, efter Næstved Kommunes Børne- og Skoleudvalg mandag besluttede at afvise det erstatningskrav på 450.000 kroner, som Elene Nielsen via sin advokat og i samarbejde med Børns Vilkår har rejst.


phhmw

Kommunernes private interesseorganisation KL Kommunernes Landsforenings meninger og rådgivning i disse sager, kender borgerne ganske godt:

CITAT” Kommunerne Landsforening`s rådgivning til de stakkels kommuner:

KL’s juridiske kontorchef understreger i en mailkorrespondence, at det er vigtigt, at ingen fra kommunen i pressen anerkender, at kommunen har fejlet. For som han skriver :

»NB - vi skal også huske, at vi har en retssag, som vi skal vinde. Vi skal på ingen måde formulere en accept af, at der er sket et svigt.....( ) ... en accept af præmissen ’svigt’ vil blive afspillet under retssagen og forkorte modpartens procedure væsentligt
«”
CITAT slut

https://politiken.dk/indland/art5615...erstatningssag

phhmw

Du har skærpet underretningspligt

Som ansat eller leder i dagtilbud er du omfattet af den skærpede underretningspligt. Den skærpede underretningspligt går forud for din tavshedspligt.


Din særlige underretningspligt er ikke opfyldt ved, at du opfordrer din nærmeste leder til at underrette kommunen.

Underretningspligten er en personlig pligt. Enhver er således ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring, hvis man bliver bekendt med et barn, som kan have brug for hjælp. Du har dermed som enkeltperson pligt til at kontakte kommunens sociale myndigheder og videregive din bekymring for barnet. Hvis du møder modstand eller uvilje hos din leder kan du selv underrette direkte til Ankestyrelsen. Du kan underrette anonymt på Ankestyrelsens hjemmeside.

FAKTA

Vi har set anmeldelse af udsatte børn til en kommune, fra ansvarlige pædagoger, lærer, politi som indsender foto-dokumentation mere end een gang. Anmeldelser til en kommune op til 32 gange, uden reaktion.

Vi ser dokumenterbare og beviselige kommunale overtrædelser af Folketingets love, hvor alle klager tibagevises, ignoreres. Overtrædelse af dansk sociallovgivning af offentligt kommunale ansatte.

Vi ser, at Ankestyrelsen selv beslutter, hvilke sager de ønsker at gå ind i. Her findes ingen klagemulighed.

POLITIANMELDELSE

Vi ser, at borgernes politianmeldelser bliver afvist, ofte inden for kort tid. Især hvis anmeldelsen går på en kommune eller dennes ansatte.

SPØRGSMÅL.

Denne praksis styrker incitamentet til at fortsætte med ulovligheder iht Folketingets love.

Hvad kan den enkelte borger ellers gøre brug af, for at retfærdigheden sker fyldets? S.U.

OMBUDSMANDEN:

"Ombudsmanden skal være folkets ombudsmand.

En person, der er uafhængig af forvaltningen, og som enhver –både voksen og barn, borger og virksomhed – kan gå til, når hun eller han oplever at være blevet forkert behandlet af det offentlige.

Skærer man helt ind til benet, er ombudsmandens fremmeste opgave således at udgøre et værn for borgernes retssikkerhed,


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-02-2020, 09:41   #285
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Din arbejdsmarkedspension er urørlig, MEN.......

.... også her skal du vide og forstå.

At tro skal foregå i kirken.


https://fagbladet3f.dk/nyheder/fagli...H7xMBRj2GCx3Bw

Din arbejdsmarkedspension er urørlig

Morsø Kommune ville have borger til at hæve sin arbejdsmarkedspension i Industriens Pension og leve af den i stedet for kontanthjælp. Men det kan ikke lade sig gøre.

https://www.altinget.dk/artikel/1418...DVu4rxaOZV1Gj8

Ledige tvinges til at hæve pension før tid

Når en person har været på kontanthjælp i seks måneder, skal kommunen kræve, at den ledige lever af sin pension.

Det sker, når pensionen overstiger en bagatelgrænse på 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtefæller og kan hæves før tid. I de tilfælde koster det 60 procent i afgift til staten. Pensionskunden går dermed glip af en stor del af gevinsten ved den akkumulerede arbejdsmarkedspension.


https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=211989

Bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v.

I medfør af § 15 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1711 af 26. december 2017 om kapitalpensioner m.v. ophæves
.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-02-2020, 17:24   #286
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Folk piskes igennem de såkaldte ressourceforløb

https://jyllands-posten.dk/debat/bre...Wpeem1-nmOh8wQ

I dag straffes mennesker, der midlertidigt eller permanent har nedsat eller manglende arbejdsevne, med tidsubestemt sagsbehandling og uendelige arbejdsprøvninger.

phhmw

Der findes vel ikke noget værre end det tidsubestemte?

Tak, Mette Frederiksen og det socialdemokratiske bagland, som i den grad har accepteret det uanstændige, med deres totale tavshed.


Vrede hilsner
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-02-2020, 19:01   #287
Kio
Banned
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 59
Indlæg: 968
Styrke: 0
Kio er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
https://www.facebook.com/mogens.reru...17309094951655Ingen kan frasige sig et medansvar for udviklingen i Danmark.

Husk det, næste gang, du står i stemmeboksen

Vrede hilsner
Og hvem fanden vil du så have vi skal stemme på Peter?

Det er jo ingen af dem der sidder derinde der er værd at stemme på,
og slet ikke dem fra 'venstrefløjen'.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-03-2020, 10:21   #288
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Jeg er ikke enig.............

Kære Kio.

Det er ikke min opgave, at kræve hvad andre vælgere skal stemme på, men.......

Men vælgere kunne muligvis begynde, at følge op på hvilke folketingspolitikere, partier som tilsyneladende søger imod flotte overskrifter.

Politikere, partier som tilsyneladende udsender mange gode § 20 spørgsmål, som de på forhånd IKKE har lavet det hårde arbejde med uofficielle forhandlinger for at få svar på de giftige spørgsmål.

Politikere, parier som er flinke til at fremsætte Beslutningsforslag trods de ikke har udført det hårde arbejde FØR de fremsætter deres Beslutninsforslag og er 110% sikker på, at det ikke bliver vedtaget.

Vælgerne skal nøje følge med i, hvilket folketingspolitikere, som stiller spørgsmål til statsministeren i Folketingssalen og følger op på de ubrugelige svar, i samarbejde med befolkningens mange Facebook grupper.

Hvornår har vælgerne selv undersøgt, hvem der har fremsat et Privat Beslutningsforslag?

Her håber jeg at vælgerne er sig helt bevidst om, hvem jeg mener.

Derfor fastholder jeg:

Ingen kan frasige sig et medansvar for udviklingen i Danmark.

Husk det, næste gang, du står i stemmeboksen


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-03-2020, 08:31   #289
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Coronakrisen har gjort erhvervstoppen til socialister

Pelle Dragsted: Coronakrisen har gjort erhvervstoppen til socialister

Coronaudbruddet viser på ny, at alle – også erhvervslivet – har brug for et handlekraftigt demokratisk fællesskab. Den erkendelse skal vi holde dem fast på, når coronakrisen er overvundet, og de gode tider vender tilbage, skriver klummeskribent Pelle Dragsted i dette debatindlæg


https://www.information.dk/debat/202..._medium=social

Der sker noget bemærkelsesværdigt i coronaudbruddets skygge. Fællesskabet har ikke været i høj kurs hos erhvervseliten i de seneste årtier. Staten og den offentlige sektor har oftest været beskrevet og opfattet som en tyngende møllesten om halsen på det produktive og dynamiske private erhvervsliv.

Krav om nedskæringer i velfærden og færre ’byrder’ til erhvervslivet bliver rutinemæssigt gentaget, hver gang Dansk Industri eller Dansk Erhverv har adgang til en mikrofon. Krydret med ønsker om lavere ydelser til mennesker ramt af ledighed og sygdom.

Men modviljen mod fællesskabet er kommet til en brat ende. Erhvervslivets organisationer flokkes i disse dage om finansministeren med lange ønskesedler om hjælp fra fællesskabet. Brian Mikkelsen roser salvelsesfuldt regeringen for at komme erhvervslivet til undsætning med milliardpakker fra den fælleskasse, som han selv har brugt det meste af sit politiske liv på at erodere skattegrundlaget for.

Og fællesskabet står parat. Likviditetspakke til bankerne. Statsgarantier for lån. Direkte økonomisk støtte for milliarder. Og vi har nok kun set begyndelsen.

Der skal ikke lyde brok herfra. Jeg synes, det er ansvarligt og klogt, at regeringen gør alt, hvad den kan for at holde virksomhederne kørende og afbøde krisens værste konsekvenser. Men begivenhederne viser os igen, at forestillingen om fællesskabet som en klods om benet på økonomien er uendelig langt fra virkeligheden. Det har den altid været. Virksomhederne nyder hver eneste dag godt af fællesskabets investeringer i uddannelse, sundhed, forskning og social tryghed. Men afhængigheden bliver bare tydeligere under kriser.

Vi så det under den seneste finanskrise, hvor det kun var ved hjælp af massiv skatteyderbetalt statsstøtte, at nogle af Danmarks største banker blev reddet fra kollaps. Og vi ser det igen i disse dage. Den kapitalistiske økonomi har ganske enkelt med jævne mellemrum brug for, at staten og fællesskabet redder den.


phhmw

Et indlæg jeg er enig i.

Uden fællesskab og gensidig solidaritet, overlever intet politisk system.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-03-2020, 11:31   #290
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi lukker økonomien ned for at redde millioner af mennesker.

Det smukke ved coronakrisen: »Vi lukker økonomien ned for at redde millioner af mennesker, som stort set er økonomisk uproduktive«

Coronapandemien kan ikke sammenlignes med andre historiske kriser, mener historiker Adam Tooze. For tænk, at vi med vilje ofrer vores job, frihed og økonomi for at redde vores ældre.


Det er nyt, og det er fantastisk

https://www.information.dk/udland/20...eid=9b8a47c2a4

Det utrolige ved coronakrisen er, at vi lukker økonomien ned for at redde millioner af mennesker, som stort set er økonomisk uproduktive. Dem, virusset rammer, er jo i forvejen de mest udgiftstunge borgere, og nu gør vi millioner af unge arbejdsløse, lukker skoler og universiteter for at redde dem,« siger Adam Tooze.

Til daglig er han professor på Columbia University, men universitetet er lukket på grund af corona, så han har god tid til at tale.

»Historikere kan være nedladende og sige: ’Åh, vi har set alt det her før, nu skal jeg fortælle dig om 2008 eller om oliekrisen i 1973’. Men det her ser virkelig nyt ud. Det er anderledes end finanskrisen i 2008, fordi det økonomiske chok nu er startet i realøkonomien og ikke i finansverdenen. Og det er forskelligt fra 1918, for i 1918 havde vi ikke velfærdsstater, der lovede at holde alles bedsteforældre i live.«

Vi har vundet et år til at redde klimaet
Adam Tooze forsker i kriser. Han har skrevet bøger om begge verdenskrige, og i 2018 udkom hans bestseller Crashed om finanskrisen i 2008. Hans næste store bog skal handle om den politiske kamp mod klimaforandringer, så jeg spørger ham, hvordan coronapandemien påvirker klimakampen.

»Vi har grundlæggende fået et ekstra år,« siger Adam Tooze.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:25.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension