K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 13-06-2019, 00:38   #241
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Folkemødet 2019: Hvordan sikrer vi retssikkerheden i kommunerne?

http://justitia-int.org/hvordan-sikr...dTLwOuhDOj2K7Q

Justitia har lånt FOA’s telt for at sætte fokus på kommunernes sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet.

TID OG STED

Torsdag d. 13. juni 2019. kl. 14:14-15:00
D6 – FOA og Pensam (D – Ved Brandstationen)

EVENTBESKRIVELSE

Kommunernes sagsbehandling, og de afgørelser de træffer på social- og beskæftigelsesområdet, har store konsekvenser for borgerne.

Derfor er retssikkerheden helt central. Men hvordan står det egentligt til med retssikkerheden, hvis man som borger har brug for hjælp og støtte fra social- eller beskæftigelsessystemet? Med hjælp fra dig og de andre blandt publikum tager vi temperaturen på retssikkerhedsniveauet i kommunerne. Og så skal vi sammen med et skarpt panel debattere løsninger, der kan øge den kommunale retssikkerhed.

Vi skal drøfte spørgsmål som: Er det tilstrækkeligt at have en tilsyns- og klageinstans som Ankestyrelsen?

Bør der indføres en godtgørelsesordning ved kommunernes uberettigede afslag på hjælp og støtte?

Skal Danmark have en social ombudsmand?

Og er der behov for en bedre og mere intensiv domstolsprøvelse, fx prøvelse af det faglige skøn på særlige områder, eller en egentlig forvaltningsdomstol?

Vi lover, du sagtens kan følge med i debatten uden at være jurist.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-06-2019, 22:41   #242
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Folketinget har vedtage ved lov, at love skal overholdes.

Den lader vi lige stå til eftertiden.

Men hvem bestemmer her til lands?

Politikere eller embedsmænd, forvaltningschefer, Ankestyrelsen til fortolkning af vores love?

https://www.ft.dk/samling/20121/vedt.../V28/index.htm

V 28 Om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankepraksis.

Fremsat:
05-02-2013
Forslag til vedtagelse:

Det er afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen efterleves, når myndighederne træffer afgørelse på det sociale område.

Folketinget understreger, at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret, individuel behovsvurdering.

Retssikkerheden skal sikres gennem et effektivt klagesystem. Folketinget konstaterer, at det kommunale tilsyn kan give de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen dagbøder, hvis kommunen ikke vil efterleve en endelig afgørelse truffet af de sociale klageinstanser. Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte indsatserne for at styrke sagsbehandlingskvaliteten i kommunerne samt straks gennemføre en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser, herunder rettidigheden heraf.

Når undersøgelsen er gennemført, vil social- og integrationsministeren forelægge denne for Folketingets partier med henblik på drøftelse heraf. Folketinget erindrer om aftalen om forbedring af klagesystemet.

Det er Folketingets forventning, at der kommer kortere og mere ensartet sagsbehandling, når etablering af et nyt ankecenter i Ankestyrelsen er gennemført. Folketinget imødeser en undersøgelse af kommunernes anvendelse af serviceniveauer og konkrete, individuelle vurderinger.


Afstemning:

Vedtaget 66 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA) 49 stemmer imod forslaget (V, DF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Fremsat under:
F 16 Om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankepraksis.

https://www.ft.dk/samling/20121/fore.../f16/index.htm

Forespørgslen:

Hvad kan ministeren oplyse om kommunernes manglende efterlevelse af love, regler og ankepraksis på specielt det sociale område, og hvilke initiativer vil regeringen tage med henblik på at få kommunerne til at leve op til love, regler og ankepraksis?


https://www.altinget.dk/social/artik...-socialpolitik

KRONIK: Bedre vilkår for børn og familier, hjælp og tryghed for udsatte borgere og en øget deltagelse i samfundet. Det er de overordnede mål for mig som konservativ børne- og socialminister, skriver Mai Mercado (K).

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-06-2019, 20:36   #243
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
I 2013 sagde du at de syge skal beskyttes og efterfølgende fremtryllede du reformer

https://www.facebook.com/groups/1490...0091861931335/

Mette Frederiksen Socialdemokrat sandsynligvis landets fremtidige statsminister.

I 2013 sagde du at de syge skal beskyttes og efterfølgende fremtryllede du fleks - og førtidsreformen.

Nu er der går over 5 år, hvor netop de syge er blevet hetzet og gjort meget ondt.
Kun Guderne og du ved, om hvor meget du er orienteret om det fortræd dine reformer har afstedkommet.

Men mon ikke du er dig bevidst om, hvor skadelig dine reformer har været.
Meget vrøvl har du givet udtryk for, i det offentlige rum, som bevis på, at du ikke aner en pind om det virkelige sociale liv i Danmark.

Men tiden er inde til at du reagerer og retter op på alle dine fadæser og svigt af syge mennesker.

Mette Frederiksen Socialdemokrat 2013

"De syge skal beskyttes"

https://www.denoffentlige.dk/mette-f...27v1FCWvG4imME

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-06-2019, 20:39   #244
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
2019: Borgere dør i statens varetægt: Giv syge ret til en ordentlig behandling

Mette Frederiksen Socialdemokrat må gerne læses med.

https://www.denoffentlige.dk/borgere...zQpbY.facebook

Vi har fået et system, hvor syge borgere dør mens de venter på velfærdsstatens sagsbehandling. Nyt borgerforslag vil sikre det, politikerne har lovet, men ikke leveret, skriver Dorte Hummelshøj Jakobsen.

Politikere har i flere år lovet ordentlig behandling og tryghed til syge mennesker. Alligevel er det stadig sådan, at der hver dag kommer nye borgere til kontanthjælpssystemet med alvorlig sygdom. Nogen dør simpelthen mens de bliver udredt til beskæftigelse, fordi systemet konsekvent ser beskæftigelse som vejen ud af enhver sygdom. Også kræft. Også alvorlige ulykker.

I 2012-13 stod beskæftigelsesminister Mette Frederiksen bag reformerne af fleksjob- og førtidspensionerne. I dag lever mange tusinde syge borgere med følgerne af en lovgivning, som langt fra var gennemtænkt. Bliver du syg risikerer du at miste dit forsørgelsesgrundlag efter 22 uger.

I dag tegner der sig et billede af, at det bliver op til Statsminister-Mettes regering at gøre op med følgerne af de mangelfulde og uklare rammer, som Beskæftigelses-Mette indførte og overlod til kommunerne at føre ud i livet. Men er der vilje i socialdemokratiet til at rydde op, eller skal syge endnu engang overleve på hensigtserklæringer og smukke floskler?


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-06-2019, 15:10   #245
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ny formand for Folketinget. Fornuften sejre de fleste gange.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/bl...-rar-og-saglig

Blå profiler roser postbuddet fra Vorbasse: Han er hæderlig, rar og saglig
S-veteranen Henrik Dam Kristensen hilses velkommen som Folketingets næste formand.

phhmw

Vi ønsker tillykke og forventer at respekten for Folketingets formand vil blomstre påny.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-06-2019, 21:09   #246
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DS Dansk Socialrådgiverforening har fundet det skarpe lys, som vi andre har levet med

Socialrådgiverforeningen: Der er noget galt med reglerne om sygedagpenge

Mulighederne for at forlænge sygedagpenge-perioden er for dårlige, mener Socialrådgiverforeningen, som nu vil have ændret reglerne.


phhmw

En påstand vi blandt mange eksperter har råbt i kor gennem 5 år. Først i denne uhyggelige triste sag, opdager man det bizarre vanvid, som udføres med stor iver, over for alvorligt syge medborgere.

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/de...m-sygedagpenge

Sygedagpengestop. k10
http://www.k10.dk/index.php?pageid=sygedagpengestop

Ankestyrelsens undersøgelse og fine brochure.
https://ast.dk/publikationer/revurde...i-sygedagpenge

Ankestyrelsen har undersøgt 13 kommuners praksis om anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven § 27, stk. 1, nr. 2 og 3 og overgang til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet.

Overordnet set kan det konkluderes, at det særligt er kommunernes afgørelser om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb, der er i overensstem- melse med regler og praksis.

Derimod er en større andel af de sager, hvor der er truf- fet afgørelse om forlængelse af sygedagpengeudbetalin- gen, ikke i overensstemmelse med regler og praksis.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-06-2019, 16:04   #247
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Jobcentret gør sygemeldte endnu mere syge

https://stiften.dk/danmark/Jobcentre...hi5Oogiw5rgIro

Konklusionen er meget alvorlig: Jobcentre gør sygemeldte borgere mere syge. Næsten syv ud af ti sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever, at det belaster deres livskvalitet. Knap fem ud af ti sygemeldte har erfaret, at jobcenteret har tilsidesat deres helbred i sagsbehandlingen og set bort fra speciallægeerklæringer.

Godt tre ud af ti har erfaret, at jobcenteret har sat gang i aktiviteter, eksempelvis arbejdsprøvninger, der direkte har forværret deres helbred. Knap seks ud af ti har oplevet et pres fra jobcentret i forhold til at arbejde mere, end de kan magte.

Og syv ud af ti har oplevet fysisk eller psykisk ubehag op til møder eller telefoniske møder med jobcenteret, for eksempel søvnbesvær, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres.

Der er en erfaring af usikkerhed om fremtiden, uforudsigelig sagsbehandling og endeløse afklaringsforløb. Følelse af håbløshed og manglende værdighed er udbredt. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo mere belaster tilknytningen til jobcentret livskvaliteten.

Undersøgelsen melder desuden, at mere end to ud af ti sygemeldte har tanker om, at livet ikke er værd at leve, og at knap en ud af ti personer overvejer selvmord!

Det er meget alvorlige konklusioner. Og så repræsenterer svarene endda relativt ressourcestærke sygemeldte, al den stund de er i fagforening. Mange langtidssygemeldte har ikke råd til at være i fagforening - så målt på flere sygemeldte kunne man forvente endnu mere alvorlige svar.

Så alvorlige konklusioner burde få alle Folketingets partier til straks at melde ud, at de ville tage konsekvensen af undersøgelsen og snarest muligt reformere hele beskæftigelsessystemet helt fra bunden af. Og med udsigten til en mulig statsministerpost burde Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen - som selv har stået i spidsen for reformerne af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge - gå forrest for at undskylde og forsøge at rette op på forholdene!

Det burde få hende til at råbe ud over tagene, at hun naturligvis påtager sig ansvaret for at rette op på umenneskelige forhold. At hun snarest muligt sammen med Folketingets øvrige partier vil tage initiativ til at ændre på de systemiske rammer, som reformerne af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, sygedagpenge, refusionssystem og klagesystem sætter for behandlingen af sygemeldte borgere. At hun vil give lægefaglige skøn en mere central rolle i sagsbehandlingen og arbejde for at forbedre retssikkerheden for de syge. Det burde være en fundamental ingrediens i grundlaget for en kommende regering.

Alligevel har Socialdemokratiet ikke reageret på denne undersøgelses konklusioner, og det er der heller ikke mange af de øvrige partier, der har.Vrede hilsner til Folketinget
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-06-2019, 18:57   #248
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktiv dødshjælp?

https://www.tv2east.dk/artikel/jeg-f...tPkRjnAKZ0nNXM

Tina vil dø: - Jeg føler, jeg lever på sidelinjen

Vil rejse til Schweiz
Nu har Tina Horn et ønske om at få aktiv dødshjælp.

For med en sygdom, der har været undervejs i 25 år, har hun haft tid til at tænke. Hovedet fejler intet, og her lever drømmene om, dengang hun kunne holde på en pensel og skabe sin egen kunst.

phhmw

Kun alvorligt syge, burde have retten til at have en mening om dette svære emne.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-07-2019, 23:53   #249
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Annette har halskrave og korset: Bliver sat til at samle skodder op med gribetang

Mette Frederiksen og I andre 178 medlemmer af Folketinget læser lige med.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/anne...igqSiI2_NJDE5M

Annette Slivsgaard er i jobafklaringsforløb, hvor hun bliver hentet af en taxi og kørt hen til et praktiksted. Her er hun som regel 10 minutter, så bliver hun hentet af en taxi og kørt hjem igen.

Annette Slivsgaard lever et liv med konstante stærke smerter. Hun er nødt til at gå med både korset og halskrave for at hænge sammen.

- Jeg har tre-dobbelt diskusprolaps. Så nogle gange føles det som om, at jeg har brækket nakken og ikke kan holde på mit eget hovedet, siger Annette Slivsgaard til TV 2 Lorry, da vi møder hende i hendes lejlighed i Brønshøj.

Annette Slivsgaards lidelser

Depression
Social angst
Panikangst
Migræneanfald
Diskusprolapser
Døvt øre
Seneskedehindebetændelse
Slidgigt
Tinnitus
Infralydsensivitet
Divertikulitis
Nyrestensanfald
Hjerteinfarkt
Von Willebrand
Højt blodtryk
Seneknuder
Delprotese


Triste og vrede hilsner til Folketinget
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-07-2019, 22:52   #250
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gak på jobcentrene: Her er fem af de mest groteske sager

https://fagbladet3f.dk/artikel/her-e...h5leF9IFG0qMK8


Socialrådgivere i Helsingør Kommune blev lovet en isbar, hvis de kunne nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge. Men iskonkurrencen er blot den seneste i rækken af opsigtsvækkende sager på de kommunale jobcentre.

Fagbladet 3F har udvalgt en række af de mest opsigtsvækkende sager fra de senere år her:

Steen skulle danse salsa i ressourceforløb

Syge Hans blev tvunget i arbejde to måneder før pension

21 minutters arbejdsuge sendte Ann i seng

Dan skal på toilettet 20 gange om dagen

Reza havde 32 sagsbehandlere


phhmw

Social sagsbehandling kaldte vi for bizar, men nu er den direkte ondskabsfuld

Men vi får præcis det vi stemmer på.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:53.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension