K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 05-06-2018, 21:05   #211
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mads Pramming er begejstret for forslaget Ref # 210

https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/T...tm_source=Feed

Pramming oplever at modtage mange klienter, som ifølge ham står med en rigtig god sag, men som ikke kan vindes, fordi domstole ikke vil blande sig på området. Han mener derfor, at magtens tredeling er sat ud af kraft.

Domstolene vil ikke røre det med en ildtang, nærmest uanset hvad for en situation du er i," siger han til Berlingske.

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, er ikke afvisende over for Venstres forslag.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra hverken Socialdemokratiet eller regeringens børne- og socialminister, Mai Mercado (K).


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2018, 21:13   #212
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Jobcenter-ansatte måler blodtryk på ledige: Nu griber ministeren ind

https://www.avisen.dk/top-jobcenters...yk_503082.aspx

Det er ulovligt, når sygeplejersker ansat af jobcentret i Skive Kommune undersøger kontanthjælpsmodtagere, der melder sig syge. Det gør beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) det klart i et brev sendt direkte til kommunen.
Fredag 15 jun. 2018 kl. 18:49


phhmw.

Hvornår begynder LO, fagforeningerne, at trække en streg i sandet og siger STOP.

Hvor er ungdommen?

Triste og vrede hilsner til et middelmådigt lille land.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-07-2018, 15:57   #213
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Folketinget har 179 medlemmer og er lovgivende

Disse love er gyldige, når Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden har underskrevet loven.

Normalt går borgerne ud fra, at alle er lige for loven.

Dette er dog ikke tilfælde, hvis det drejer sig om det offentlige, kommunale, regionale eller statslige, politikere eller ansatte embedsmænd/kvinder

Her råder embedsmænd og kan omgås dansk lovgivning, som det passer dem.


Når vi har gæster fra udlandet fremviser vi plejerhjem, vuggestuer og omtaler vores højt rangerende Retssikkerhedslov etc.

Men bag facaden lugter der, fordi borgerne tilsyneladende er fuldstændig ligeglade med tingenes tilstand. Vi stemmer, som vi plejer og får hvad vi stemmer på.

Kontrol med overholdelse af lovgivningen er interessant.

OKKER GOKKER GUMMI KLOKKER


Ankestyrelsen`s Tilsyn med kommunernes overholdelse af dansk lovgivning, har sanktionsmuligheder, hvis ikke loven overholdes. Via aktindsigt har der aldrig gjort brug af sanktioner i sociale sager.

16.000 borgere har ikke, jf. f.eks. BEU alm. del - samrådsspørgsmål CF, modtaget hverken aktiv indsats eller mentorstøtte, selvom der pr. 1. januar 2014 er blevet indført et lovkrav herom. Ministeren bedes på denne baggrund redegøre for, om der er kommuner – og i givet fald hvilke – der er blevet idømt tvangsbøder, fordi loven ikke er blevet overholdt?

https://www.ft.dk/samling/20171/almd...42/1808150.pdf

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 4. oktober 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgs- målet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. 14:

”16.000 borgere har ikke, jf. f.eks. BEU alm. del - samrådsspørgsmål CF, modtaget hverken aktiv indsats eller mentorstøtte, selvom der pr. 1. januar 2014 er blevet indført et lovkrav herom. Ministeren bedes på denne baggrund redegøre for, om der er kom- muner – og i givet fald hvilke – der er blevet idømt tvangsbøder, fordi loven ikke er blevet overholdt?”

Svar:

1. Jeg skal indledningsvis generelt oplyse, at det kommunale tilsyn varetages af Ankestyrelsen med Økonomi- og Indenrigsministeriet som overordnet tilsynsmyndighed. Indtil den 1. april 2017 var tilsynet i 1. instans organisatorisk placeret i Statsforvaltnin- gen.

Jeg kan endvidere generelt oplyse, at det kommunale tilsyn er et retligt tilsyn. Ankestyrelsen kan se på, om en kommune har overholdt lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen kan ikke tage stilling til, om en kommune har handlet rimeligt eller hensigtsmæssigt.

Ankestyrelsen kan som kommunal tilsynsmyndighed heller ikke tage stilling til forhold, der kan behandles eller er blevet behandlet af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed.

Ankestyrelsen kan som led i tilsynet imidlertid se på, om kommunernes generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis vedrørende opgaveudførelsen på et sagsområde er lovlig. Det forudsætter dog, at der ikke er særlige klage- eller tilsynsmyndigheder, som kan tage stilling de samme generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis. Ankestyrelsen kan se på de generelle beslutninger, uanset at kommunernes konkrete afgørelser efter lovgivningen vil kunne indbringes for en særlig klage- eller tilsynsmyn- dighed. Det gælder også på beskæftigelsesområdet.

Endelig kan jeg oplyse, at bl.a. beskæftigelsesministeren i medfør af § 63 a i lov kommunernes styrelse kan udtale sig om lovligheden af konkrete kommunale dispositioner eller undladelser. Som led i det ulovbestemte generelle overtilsyn fører beskæftigelsesministeren desuden tilsyn med, hvordan lovgivningen inden for beskæftigel- sesområdet administreres, herunder tilsyn med, om lovgivningen generelt overholdes.

Jeg har i den forbindelse noteret mig, at beskæftigelsesministeren under samrådet i Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 4. oktober 2017 ved besvarelsen af spørgsmål CF har redegjort for, hvilke initiativer beskæftigelsesministeren har iværksat og vil iværksætte vedrørende problemstillingen.

2. Ministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en redegørelse fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har oplyst følgende:

Ankestyrelsen kan oplyse, at det ikke i vores journalsystem er muligt at udskille sager om aktiv indsats og/eller mentorstøtte fra andre sager på tilsynsområdet, fordi disse sager ikke registre- res under et særskilt emne eller med en særlig afgørelseskode.

Ankestyrelsen har foretaget en manuel søgning efter sager om aktiv indsats og mentorstøtte på tilsynsområdet, og det er på baggrund heraf Ankestyrelsens opfattelse, at vi kun i meget be- grænset omfang siden 1. januar 2014 har modtaget henvendelser om aktiv indsats og mentor- støtte.

Det kan dog med sikkerhed oplyses, at Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen) ikke siden 1. januar 2014 har pålagt tvangsbøder i den ovennævnte type sager, ligesom Ankestyrelsen (tidli- gere Statsforvaltningen) ikke ses at have oplyst kommuner om muligheden for at pålægge tvangsbøder i medfør af kommunestyrelseslovens § 50 b, stk. 1, i sådanne sager.


Det bemærkes hertil, at det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 128, stk. 1, at jobcenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesud- valg, jf. § 59 a, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvorfor det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen ikke har kompetence til at behandle klager herom i enkeltsa- ger.”

3. Jeg kan afslutningsvis oplyse, at hvis det forholder sig sådan, at der er kommuner, hvis generelle beslutninger, retningslinjer eller praksis vedrørende opgaveudførelsen på beskæftigelsesområdet ikke er lovlig, vil Ankestyrelsen som led i det kommunale tilsyn efter omstændighederne kunne tage en sag op til behandling.

Med venlig hilsen

Simon Emil Ammitzbøll

phhmw

OKKER GOKKER GUMMI KLOKKER.

Forstod du svaret?

Hvis et tilsyn eller et overordnet ministerium ikke griber ind over for ulovligheder, hvad skal vi så bruge sanktionsretten til, hvis ikke den bliver brugt?

Pædagogisk er svaret til embedsmænd og politikere: Giv Fanden i dansk Lovgivning, fortsæt med at gøre som I plejer. Vi støtter op om ulovlighederne, hvis ikke vi selv kommer i klemme.


Vrede hilsner Peter

Bilag.

Tilsynet.

https://ast.dk/tilsynet/om-tilsynet

Det kommunale tilsyn fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det kan være forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse. Grundsætningerne bliver også kaldt kommunalfuldmagtsreglerne.

Andre eksempler er kommunernes tilsyn på miljø- og planområdet og overholdelse af forskellig lovgivning på området for folkeskolen.

Du kan ikke klage til en anden myndighed, hvis tilsynet afviser at behandle din henvendelse. Det kan du heller ikke, hvis tilsynet udtaler, at kommunen eller regionen ikke har handlet ulovligt.

Hvis tilsynet har besluttet at bruge sanktioner over for en kommune eller en region, kan afgørelsen indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet af de personer, der har fået sanktionen.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-08-2018, 21:24   #214
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DF-politiker fra Faxe: Skyd mod migranter

Mange normale mennesker og politikere undre sig over denne tids tone i det offentlige rum.

Manglende moral, hvor mange dokumentationer herfor, ikke mangler.


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/...-mod-migranter

DF-formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Faxe Kommune, opfordrer det spanske politi til at skyde mod migranter.

På sin Facebook-profil skriver han blandt andet, at han opfordrer "det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme".
Facebook-opslaget har fået Steen Petersen i modvind. En borger har blandt andet meldt ham til politiet for at opfordre til at skyde på mennesker.
Men det er rent pjat, mener DF'eren.

DF-politiker fortryder ikke Facebook-opslag: I vil takke mig om 75 år


https://www.dr.dk/nyheder/indland/df...-mig-om-75-aar

Det var ikke med sin egen gode vilje, at den netop afgåede udvalgsformand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune, Steen Petersen (DF), forlod sin post her til eftermiddag.
Der var nemlig et flertal i det syv mand store udvalg, som ville stemme for et mistillidsvotum mod politikeren efter et kontroversielt Facebook-opslag i weekenden.
Hermed ville han alligevel miste sin post og valgte altså selv at trække stikket.

phhmw

Og så forstår man ikke at tonen, mennesker imellem, unge som ældre, er blevet rå og hård.

"Lærlingen er som svenden og svenden er som mester"

Hvor er vi på vej hen?

Hvor vil DU hen?

Vi får hvad vi stemmer på.

Triste hilsner
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-08-2018, 14:38   #215
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Beskæftigelsesministeriet vildleder om reform af førtidspension

https://www.jv.dk/debat/Beskaeftigel...rtikel/2639171

AF: LISBETH RIISAGER HENRIKSEN,

Pensionsreform: Folketinget vedtog i maj et lovforslag, som med virkning fra 1. juni præciserer reglerne om førtidspension og ressourceforløb i daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) reform af førtidspension og fleksjob fra 2012.

Men lovpræciseringen ændrer slet intet juridisk i lovgivningen. Det har eksempelvis advokat med speciale i socialret, Mads Krøger Pramming, udtalt til Ugebrevet A4: "Hvis jeg ser på det som jurist, så er ændringen et ret usædvanligt dokument. For det står direkte i forslaget, at man ikke ændrer loven ..."

Den vurdering har allerede vist sig at holde stik, hvis man ser på Ankestyrelsens genvurderinger af 45 afgjorte sager fra efter 1. juni, som fejlagtigt byggede på den gamle lovgivning. Ankestyrelsen ændrede kun tre borgeres afgørelser ved at lægge den nye lovgivning til grund. Med andre ord er der tale om et spil fra galleriet: Der er intet juridisk nyt i lovgivningen.

Triste og vrede hilsner rettet imod Folketinget.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-09-2018, 23:03   #216
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Blodkræftpatienter må kæmpe med kommunen

https://sundhedspolitisktidsskrift.d...-kommunen.html

På bare 15 år er leukæmi-sygdommene gået fra at være dødelige sygdomme til noget, man i dag kan leve et langt liv med. De helt store udfordringer ligger i mødet med systemet. “Kommunerne har ikke nok tålmodighed med blodkræft-patienter. De vil gerne have, man enten er syg eller rask. Men sådan fungerer det bare ikke for os,” siger Rita O. Christensen, formand for LyLe.

phhmw

Hvor går grænsen for et samfund, som vores, før man er tilfreds med styring af borgernes situation i besparelsernes hellige navn?

Hvor ligger grænsen?

Er de raske medborgere ikke sig bevidst om, hvad der foregår i den sociale kommunale verden?

Vi får hvad vi stemmer på


Hilsen Peter

63.425
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-09-2018, 16:53   #217
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
NU bliver det godt for syge og børn... Her er Socialdemokratiets nye sociale udspil

https://www.altinget.dk/artikel/over...ign=altingetdk

I anledning af Socialdemokratiets kongres i Aalborg har partiet præsenteret et nyt socialudspil, der gennem 18 forslag skal forbedre tilværelsen for udsatte børn og unge.

Derudover foreslår partiet også en række tiltag, der skal hjælpe udsatte fra at blive gældsat, hjælpe kvinder ud af prostitution og få hjemløse væk fra gaden.

Partiet foreslår, at initiativerne bliver finansieret ved at beholde beskatningen af danskernes fri telefon, som VLAK-regeringen vil afskaffe fra 2020. Derudover skal der findes midler inden for satspuljen, ligesom partiet lægger op til at bruge mere af det økonomiske råderum på velfærd.

Få overblik over hovedpunkterne i Socialdemokratiets nye socialudspil her.


phhmw

Nu bliver alt godt igen, fordi vi påny har tillid til hvad Mette Frederiksen udmelder

Ikke?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-09-2018, 20:14   #218
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mette F erkender fiasko med reform af førtidspension - og vil selv rydde op

https://www.denoffentlige.dk/mette-f...-selv-rydde-op

- Jeg stod selv bag reformen af førtidspension. Derfor har jeg også et særligt ansvar for at få rettet op på nogle af de problemer, der viser sig at være, siger Mette Frederiksen, der dog ikke kan pege på nogen løsninger.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

På partiets kongres i Aalborg gør hun det klart, at Socialdemokratiet vil gå endnu længere i forsøget på at rette på problemerne med førtidspensionen end det, som et enigt Folketing blev enige om før sommerferien.

Og det vil ske med hende selv i spidsen.


phhmw

Mon års pineri af syge medborgere snart ser en ende?

NEJ, der skal handling til før man kan tro på dette valgpropaganda.

Hilsen Peter

Bilag til artiklen fra min side af til Mette Frederiksen

Mette Frederiksen, hvad er din holdning til tvang i den sociale sagsbehandling?
Hvor borgerne fik stoppet deres sygedagpenge, hvis de fravalgte behandlingstilbud, som:

ETC Elektrochok

Indtagelse af psykofarmaka (Lykkepiller)

Lumbale operationer for diskusprolaps, som Ankestyrelsen har erklæret risikofri Principafgørelse 108-13
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588
"Gældende" trods Folketinget har nedlagt 5 års forsøgsvis forbud, som slutter juli 2019

Tabe sig under tvang, hvis sagsbehandleren vurderer ens BMI er for højt.

Børn der bliver tvunget til at ordineres sovemedicin, som kun speciallæger, kan påbegynde FØR kommunen bevilger en billig såkaldt kugledyne. Igen Ankestyrelsen som bestemmer.

Hvilken holdning har du og Socialdemokratiet til disse bizarre forhold? S.U.

Dokumentation:

https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=176752

Med venlig hilsen

Sidst redigeret af phhmw; 23-09-2018 kl. 20:37.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-09-2018, 19:12   #219
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Godt socialdemokrater ikke er piloter eller kaptajner på havet

6 år har de GudHjælpeMig brugt på, at finde ud af at kompaskursen muligvis og måske var lidt ude af kurs.

6 år, hvor befolkninger er gjort ondt, dokumenteret i rigt mål med bizarre dokumentationer fra virkeligheden.

I har været dumstædige og fuldstændige tonedøve.

Hvordan kommer Mette Frederiksen nu videre, med det forlig med andre partier, som mener at kursen den helt rigtige?

https://fagbladet3f.dk/artikel/paa-m...rce=Newsletter

S ERKENDER FEJL I FØRTIDS-REFORM: - PÅ MANGE PUNKTER FIK VORES KRITIKERE RET

Socialdemokraterne erkender, at de ikke kan være bekendt, hvad der er sket med syge mennesker, siden partiet stod i spidsen for en gigantisk reform af førtidspensionerne.

- De seneste år har vi set syge mennesker blive tæsket rundt i systemet, selvom de skulle have en førtidspension, lyder det fra beskæftigelsesordfører og en af partiets daværende forhandlere af reformen, Leif Lahn Jensen (S).

Med meldingen lægger han sig i slipstrømmen af sin formand, Mette Frederiksen, som på partiets kongres i weekenden erklærede sig klar til at ændre i loven for førtidspensioner, som blev vedtaget i 2012.

Fagbladet 3F beskrev så sent som i sidste uge, hvordan 55-årige Susan Larsen med kroniske smerter blev sendt i sit tredje ressourceforløb af Københavns Kommune.

Politikerne var advaret

Men advarselslamperne blinkede allerede for øjnene af partiets folketingsmedlemmer, da loven blev vedtaget, viser en gennemlæsning af de såkaldte “høringssvar” - breve, som myndigheder og organisationer med særlig viden på området sender til politikere, før de stemmer om en lov.

Ankestyrelsen skrev således, at loven giver kommunerne mulighed for forskellige skøn, “da det ikke fremgår af lovforslaget, hvad og hvor meget der skal til for, at det kan anses for tilstrækkelig dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres”.

Dansk Socialrådgiverforening, Bedre Psykiatri, Danske Handicaporganisationer og flere andre advarede mod “langstrakte dokumentationsforløb” og “armlægning“ med systemet.


Leif Lahn Jensen siger, at Socialdemokratiet ikke er på vej til at opsige forliget om førtidspensionen, som partiet har indgået med partierne i den nuværende regering, De Radikale og SF.

phhmw

SF vil de ikke få problemer med, så udnyt dog Radikale som I i forvejen ikke vil samarbejde med. Så vil Radikale være alene om, at forsvare dette bizarre sociale vanvid.

Så Jeres tåre er nok krokodilletåre, en lidet troværdig måde at angre på.

Vrede hilsner

Sidst redigeret af phhmw; 24-09-2018 kl. 19:32.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-09-2018, 17:39   #220
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi må kræve konsekvens af ulovligheder......

..... men det får samfundet ikke, derfor vil vi se flere ulovligheder fra kommunernes embedsmænd, forvaltninger samt politikere der tydeligvis ikke kan styrer deres forvaltninger.

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

Ministeren skriver alvorlige breve til kommunerne, og...?????

Som at stikke fingeren i Vesterhavet, trække den op og forvente ændringer.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:30.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension