K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 23-12-2019, 19:39   #371
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Har vi været naive og tro på tvang blev forbudt?

Folketinget har ved lov nedlagt forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling vs Sygedagpengelove, hvor der ingen konsekvens er for patienten hvis denne afslår:

Lumbale operationer for diskusprolaps

Elektrochok

Tabe sig under tvang

Indtagelse fa psykofarmaka.

Ankestyrelsen fastholder 2 Principafgørelser skal være "Gældende" og har en anden mening end Folketinget.

Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen?

Læs følgende trods der er mange og vanskelige oplysninger:
Gennem ca 6 år har vi haft tvang i den sociale sagsbehandling i forhold til Sygedagpengeloven.

Startende med at Ankestyrelsen udsendte Principafgørelse 108-13 “Gældende”


https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Hvor den kommunale sagsbehandler kunne stoppe patientens sygedagpenge, hvis denne var utryg ved en lumbal operation for diskusprolaps og afslog den lægelige indikation for at en lumbal operation, kunne forbedre patientens arbejdsevne.

En form for operation Ankestyrelsen vurderede nærmest var risikofri, imod al lægefaglig dokumentation og sund fornuft.

Sygedagpengestoppet fortsatte indtil patienten blev mør og accepterede en lumbal operation for diskusprolaps, imod sit ønske.

Dette afstedkom en debat på de sociale medier, hvor Gigtforeningen gik ind i sagen og eksponerede problematikken i det offentlige rum og Folketingets politikere.

Udover lumbale operationer kunne patienterne heller ikke afslå:

Elektrochok.

Indtagelse af psykofarmaka (Lykkepiller)

Tabe sig under tvang, hvis patientens BMI var for højt, vurderet af kommunen.

Disse 4 områder, var årsagen til en 6 års debat og tvang i den sociale sagsbehandling.

Folketinget vedtog først et 2 årigt midlertidigt forsøg med forbud imod tvang, i den sociale sagsbehandling, efterfølgende forlænget med 3 år, hvor patienterne kunne frasige sig disse forslåede såkaldte “Behandlingstilbud” uden konsekvenser for patienten. Sygedagpengestop kunne ikke komme på tale ifølge Folketinget eller andre konsekvenser for patienterne.

Folketingets forsøgsvis stop af tvang i den sociale sagsbehandling:


https://www.ft.dk/ripdf/samling/2015...m_vedtaget.pdf

CITAT” 2. § 70 a, stk. 2-4, affattes således:
»Stk. 2. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med
den 30. juni 2019 indhenter jobcenteret, hvis personen i for- bindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage lægebehandling, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, en udtalelse fra sundhedskoordinatoren om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales, jf. § 15, stk. 2, i lov om organisering og un- derstøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 3. Har jobcenteret indhentet en udtalelse i sagen, jf. stk. 2, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for jobcenterets afgørelse om fleksjob, at personen afviser at modtage lægebehandling, herunder den lægebehandling, som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren.
"CITAT slut

Hele forløbet er beskrevet og dokumenteret her:

https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Det Faglige Hus beskriver situationen her, som danner tåge over præcis, hvad syge borgere kan forvente:

https://www.detfagligehus.dk/faa-hja...se-behandling/

Folketinget vedtog ved lov, at den 5 årige forsøgsordning skulle gøres permanet, fordi politikere ikke mere kunne accepterer tvang, i den sociale sagsbehandling.

https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

CITAT”"Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med lovforslaget gøres forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent.
Med lovforslaget kan borgere afvise at tage imod lægebehandling, uden at det kan få betydning for retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.
Med lovforslaget justeres ordningen således, at kommunen efter den 30. juni 2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinatoren, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0
.CITAT slut

Udviklingen i sagen

Efterfølgende forventede borgerne at Principafgørelse 108-13 ville blive gjort “Historisk” = slettet.
Ankestyrelsen fastholdt dog, at Principafgørelse 108-13 forsat skulle være “Gældende” som den er i skrivende stund
Ankestyrelsens begrundelse er, som følger, via mail korrespondance:


SVAR fra Ankestyrelsen:

Principafgørelse vil ikke blive fjernet, slettet eller gjort “Historisk” men stadig “Gældende”
Det skyldes bla side 16 - 18 Ref


https://www.ft.dk/samling/20181/almd...94/2008218.pdf

"Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser”

Samt


Citat.: "Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Hvis der fx ikke kan ske en afklaring af pågældendes arbejdsevne inden for 69 uger efter lovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan der ikke forlænges efter denne bestemmelse. Det gælder uanset årsagen til, at afklaringen ikke kan ske, og derfor også, hvis det er, fordi den sygemeldte ikke ønsker lægelig behandling.” Citat slut

Som man kan fornemme, er det særdeles vanskeligt for syge patienter at forstå alle de modsatrettede juridiske udmeldinger.

Folketinget har nedlagt forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling vs Sygedagpengeloven.
Ankestyrelsen fastholder at Principafgørelse 108-13 skal være “Gældende”

Ankestyrelsen har netop udsendt en ny Principafgørelse 83-19 “Gældende”


https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=211963

CITAT"Principafgørelsen fastslår. Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning m.v. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afvise at modtage nødvendig lægebehandling, eller afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”CITAT slut

SPØRGSMÅL

Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen?

Kan patienterne frasige sig følgende behandling, uden konsekvens, for forsørgelsesgrundlaget eller afgørelser?

Lumbale operationer for diskusprolaps

Elektrochok

Tabe sig under tvang

Indtagelse fa psykofarmaka

Med venlig hilsen

Bilag


Kommune kræver elektrochok.
https://www.tvsyd.dk/vejen/vejen-for...de-elektrochok

Mette Frederiksen pt statsminister.

https://www.avisen.dk/Pages/Guests/A...ticleID=161749

https://www.ft.dk/samling/20121/almd...33/1288801.pdf

"Jeg er optaget af, at det er borgeren og ikke systemet, der skal være i centrum i sygedagpengesystemet.I regeringens udspil til en ny sygedagpengemodel indgår derfor et forslag om, at sygemeldte skal have mulighed for at afvise behandling uden risiko for, at de mi- ster deres forsørgelsesgrundlag. Forslaget er medtaget for netop at undgå, at en borger kan føle sig tvunget ud i en behandling, som pågældende er usikker på”".

Patienten:

https://www.k10.dk/showpost.php?p=364221&postcount=338

"Jeg er ked af at kommunen dengang tvang mig ud i den stivgørende opr for den har desværre ødelagt mig helt og det er nu 7 1/2 år siden og jeg lever i et konstant smertehelvede.”

Tabe sig under tvang.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153728

Fedmeoperation invalidebil.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160413

Svar fra Ankestyrelsen.

https://www.k10.dk/showpost.php?p=367499&postcount=359

Konklusion:

Vi har en “Gældende” Principafgørelse 108-13 som kræver sygedagpengestop, hvis ikke man ønsker en foreslået lumbal operation for diskusprolaps.

Vi har en lov L180 som tillader, at patienten frasiger sig lumbal operation for diskusprolaps, uden sygedagpengestop under de nævnte forhold.

Hvis borgeren ikke bliver vejledt om L180 men kun bliver præsenteret for Principafgørelse 108-13 “Gældende” kan patienten trues til operation, ellers stoppes sygedagpengene ind til patienten bliver mør, som før vedtagelse af L180.

Det er efter min mening ikke acceptable retssikkerhedsmæssige forhold at blive socialbehandlet på.

Principafgørelse 108-13 burde slettes gøres "Historisk"


Hilsen Peter

Jeg forsøger at forfølge sagen: Ombudsmanden, DUKH, Tilsynet, Folketinget og Gud eller andre kloge, som kan svare på, hvem der bestemmer.

Folketing eller Ankestyrelsen?

158.411

Sidst redigeret af phhmw; 23-12-2019 kl. 19:43.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-12-2019, 12:25   #372
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kære folketingspolitikere: Materiale til § 20 spørgsmål

Kære folketingspolitiker, Folketingets Socialudvalg, Folketinget Sundhedsudvalg, Folketingets Beskæftigelsesudvalg, embedsmænd, socialrådgivere og andre magtfulde interessenter

FORSLAG til et § 20 spørgsmål, til ministeren:

Hvem bestemmer om vi skal have tvang i den sociale sagsbehandling:

Lumbale operationer

Elektrochok

Psykofarmaka indtagelse, under tvang

Tabe sig, hvis ens BMI er for højt

Indlæggelse på hospital og lægebehandling ……..

…….ellers kan sagsbehandleren foranledige sygedagpengestop, indtil patienten bliver mør og acceptere en behandling, som er dem imod.


§ 20 SPØRGSMÅL til ministeren:

Hvem bestemmer, Folketing eller Ankestyrelsen? S.U.Med venlig hilsen

Bilag

Dokumentation og materiale til udformning af spørgsmål til ministeren


Læs her: http://www.k10.dk/showpost.php?p=369484&postcount=371

Som ligger her, hvor den fulde dokumentation findes, for tvang i den sociale sagsbehandling:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-12-2019, 15:37   #373
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Dom om overvægt får vidtrækkende følger

https://fagbladet3f.dk/nyheder/fb5d1...f2PLKm8nE3YWIE

Ny landsretsdom giver syg og tyk kvinde ret til førtidspension fem år tilbage i tiden. Sagen vil få afgørende betydning for andre sager om overvægt, eller sager hvor speciallægers ord betvivles, siger ekspert.

En kvindelig rengøringsassistent har fået rettens ord for, at myndighederne ikke bare kan sige ”tab dig – så kan du måske arbejde lidt”. I hvert fald ikke når de lægefaglige eksperter mener noget andet.

En sag fra Vestre Landsret har givet en rengøringsassistent ret til førtidspension af Randers Kommune med tilbagevirkende kraft for perioden 2006 til 2011. Med renter er det over en million kroner.

Kvinden fik afslag på førtidspension i 2006. Da vejede hun over 100 kilo, blandt andet på grund af en stofskiftesygdom. Benene blev belastet, og hun fik åndenød. Men med et vægttab kunne det ikke udelukkes, at hun kunne arbejde lidt, lød det blandt andet fra Beskæftigelsesankenævnet.

Kommuner kan ikke ignorere lægerne

Kvinden klagede og tabte sagen i Byretten. Men ikke i Landsretten. Her talte Retslægerådet nemlig for, at kvindens overvægt var en varig lidelse. Og at dét stod klart i kraft af lægefaglige vurderinger allerede i 2006. Derfor skulle hun have haft førtidspension allerede dengang, og ikke seks år senere, som hun rent faktisk fik.

Kvinden ønsker ikke at stå frem. Men ifølge professor og dr. jur. i socialret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketcher, har hendes sag og dommen stor principiel betydning.

For det første siger dommen, at kommunerne bliver nødt til at lytte til lægerne, siger Kirsten Ketcher:

- Efter Retslægerådets vurdering er kvindens sundhedstilstand sådan, at hun opfylder retten til førtidspension. Og det har hun gjort siden 2006. Og så kan kommunen ikke blot sige; ”jo, der er noget mere, vi kan gøre”. Dommen siger klart, at kommunerne ikke bare kan ignorere de lægefaglige erklæringer. Kommunerne kan ikke bare hoppe op og falde ned på lægeerklæringer i deres søgen efter en minimal arbejdsevne, fastslår Kirsten Ketcher.

Ikke bare "klar til bikinien"
For det andet er der en tilbøjelighed til, at sager omkring overvægt bliver et spørgsmål om, at ”folk bare skal tage en kur – så er de klar til bikinien”, lyder det fra Kirsten Ketcher.

Men overvægt er en kompliceret lidelse. Og hér slår dommen en streg i sandet, vurderer hun:

- Det er folks eget ansvar at blive raske. Men efter loven begrænser det sig altså til, at man skal følge lægens anvisninger. Kvinden forsøger at tabe sig, og når man gør det og alligevel ikke kan blive rask, så er der altså ikke mere at komme efter for kommunen, siger Kirsten Ketcher.

I 3F er man også tilfreds med dommen. Flere gange har forbundet oplevet, at kommunerne er kørt til kanten i forhold til hvilke krav, medlemmerne har skullet opfylde for at få en social ydelse.

- Vores erfaring er desværre, at overvægt kan overskygge borgernes sociale rettigheder. Men nu har vi en klokkeklar landsretsdom, der siger, at selvom man er overvægtig, kan man altså godt få førtidspension, hvis overvægten betyder, at ens arbejdsevne er nedsat, siger den socialpolitisk ansvarlige i 3F, Ellen K. Lykkegaard.

https://elmer-adv.dk/nyheder/varig-lidelse/

https://elmer-adv.dk/nyheder/socialretlige-sager/

https://www.elmer-adv.dk/varig-lidelse/

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-01-2020, 19:55   #374
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Et øjebliksbillede fra samfundet om tvang i den sociale sagsbehandling.

Bare et print af en Facebook gruppe, for at vise dokumentation samt status for 2020, hvor vi fejlagtigt troede at tvang i den sociale sagsbehandling blev stoppet af Folketinget.

https://www.facebook.com/groups/6314...action_generic


Heine Svarrer
Administrator · 24. november 2013

Jeg er overlæge på reumatologisk afd. Aalborg sygehus. Ankestyrelsen har taget en afgørelse sommeren 2013, som går ud på at kommunen kan presse patienter, som er sygemeldt pga diskusprolaps i lænden til at lade sig operere for denne prolaps. Hvis patienten siger nej tak til operation, så har kommunen ret til at stoppe sygedagpengene. (Det forudsætter naturligvis at en neuro- eller ortopædkirurg, vurderer, at det er muligt at operere). Ankestyrelsen vurderer at risikoen for liv og førlighed er meget lille, når man bliver opereret for diskusprolaps i lænden. Denne vurdering er lægefagligt forkert, idet risikoen er betydelig større ved at blive opereret. Dette har jeg redegjort for i en vedhæftet fil. Desuden mener jeg, at afgørelsen er udtryk for et kynisk menneskesyn og uetisk. Desuden er borgernes retssikkerhed ophævet. Desuden er det ulovligt at tvinge mennesker til at lade behandle, idet patienten ifølge Sundhedsloven, selv skal give tilladelse til behandling (undtagen den helt specielle tvangsbehandling af patienter med svær psykisk sygdom). Patienten har jo ikke deres egen fri vilje til at fravælge operation, hvis kommunen kan stoppe sygedagpengene, hvis patienten siger nej tak.
Jeg og flere andre vil derfor gøre meget for at få Ankestyrelsens afgørelse ophævet.
Ankestyrelsen vil dog ikke ophæve den godvilligt.
Sammen med advokater er jeg derfor igang med at forberede en retsag mod Ankestyrelsen.
Jeg er derfor gået på Facebook, fordi jeg gerne vil vide mere om, hvor mange patienter i Danmark, der føler sig presset af kommunen til at lade sig operere for en diskusprolaps, enten i lænden eller i nakken.
Hos de der er blevet opereret, da vil jeg vide, hvordan resultatet af operationen er blevet.
De der er blevet presset af kommunen, men alligevel har sagt nej tak til operation, har de fået stoppet sygedagpengene?
Vi er interesseret i at skaffe patienter, der vil føre sag mod Ankestyrelsen med baggrund i deres afgørelse.
Venlig hilsen Heine Svarrer

2,3 tusindBente Stenfalk, Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen og 2,3 tusind andre
98 kommentarer
17 tusind delinger

Michael Madsen Tak for dit initiativ, Heine Svarrer. Jeg har delt det på min væg også, og håber at det giver henvendelser til dig.

Anette Hmb Tak for dit initiativ. Jeg har delt det. Håber du får mange henvendelser

Anette Hmb Vil kommunen også tage risiko og ansvar, vis op går galt?????

Lene Schiemann Stort kan det blive hvis lægerne "rotter" sig sammen.. Var ved Ole Hjort i Skørping.... Han sagde du skal ikek tvinges til at tage medicin - det skriver jeg dig ud af :-)

Heidi Hagelskjær Petersen Hej Heine tak for dit initiativ det er hermed delt på min væg. Du har haft min mand som patient for en del år siden og han var en af dem hvor du frarådet en operation det er forkasteligt at kommunen nu vil bestemme det er ikke dem der er kiruger og skal træffe den beslutning

Gitte Moelsby Har delt dit indlæg. Desværre ikke den eneste situation hvor sygemeldte bliver tvunget til operation.

Carsten Thomsen Hej tak for medlemsskab . Blev opereret i 2011 da kommunen ville have jeg skulle ... blev opereret for disk i lænden og er i dag stadig sygemeldt og opgivet af lægerne .

Britta Lundstrøm Christiansen hej. tak fordi jeg måtte blive medlem. er selv blevet opereret for tredje gang i nakken, for disc. sidste gang havde jeg valget at blive opereret eller miste mine sygedagpenge, for sagde jeg nej lagde jeg hindring for min egen helbredelse. så sagde ja,…Se mere

Charlotte Poffler sejt at du træder frem

Lisette Biirthe Alberthe Johannsen Tak for dit initiativ ;0)

Pernille Jensen Tak for medlemskab og vil bare sige super godt intiativ, har selv rygskade og er tidligere tilset af dig Heine. Er ikke en af dem der er blevet tvunget til operation da jeg ikke har fået en endelig diagnose, men er en af dem der har prøvet at kommunen …Se mere

Torben Kaysen Rasmussen Tak Heine vi har mødt hinanden nogle gange , Du er for alle i Danmark en stor HELT . Flot at du aktivt gør en god gerning for , ja alle i denne verden kan jo blive ramt af sådanne rygproblemer , det er simpelt hen forrykt at de er blevet sådan i vores…Se mere

Iben Gryholt Finnmann Engsbye Hvor er den fil der omtales i skrivelsen ?

Tina Fredskov Dyreholt Flot, at der nu er professionelle mennesker, der tager disse sager op. Problemet er stort indenfor alle sygdomsgrupper. Mange byer har på nuværende tidspunkt grupper her på fb, der forsøger at samle så mange som muligt til gensidig støtte i en umenneskelig sagsbehandling. I, der nu tager kampen op for alle disse mennesker, fortjener den allerstørste respekt... :-)

Iben Gryholt Finnmann Engsbye Jeg hilser med stor tilfredshed at der bliver taget hul på bylden... Jeg har selv diskusprolaps mellem c5 og c6.. Skal tale med kirurger på torsdag, da de anbefaler operation, hvilken jeg helst er foruden... er dog nu bekymret for hvis jeg takker nej t…Se mere

Gro Emilie Ravndal Iben filen ligger i det Lisa uglebjerg har lagt op her på siden..

Iben Gryholt Finnmann Engsbye ok:-) Linket er denne skrivelse...?? Ledte efter et spesifikt ekstralink

Britta Lundstrøm Christiansen Iben håber det lykkedes for dig, enten at få stoppet operationen, eller hvis den bliver gennemført at det hjælper dig. det var det mit startede med. først mellem c5 og c6, hvor de gik ind forfra på halsen. den operation hjalp ikke. blev opereret igen, …Se mere

Britta Lundstrøm Christiansen håber for dig Iben at det går bedre for dig. men få endelig kirurgen til at sige hvad ulemperne ved operationen kan være. feks at du kan miste førligheden i din arm. hvis de ikke nævner det, så spørg dem om det er en mulighed. og nævn det så på kommune…Se mere

Gitte Pedersen Ikke sjovt når man bliver fanget i sin sygedom på denne måde.. Har selv være igennem en stor operatione i min ryg i 2012 og en igen her i 13.. Men den bliver aldrig nogen sinde god igen. Håber ikke jeg skal igennem flere.. Kan ikke lide denne måde man prøver på at tvinge folk til noget, og så uden faktisk og lytte til dem som har erfaring på dette område.. Det høre ingen steder hjemme....

Anni Klint Tak til dig Heine at du tør tage dialogen op. I min verden er mange nakke smerter reelt et lænde problem idet nakkesmerterne er kompensations spændinger for nakken og modsat. ønsker at mange eller at I som læger vil anerkende mange af os der har mange …Se mere

Brian Nielsen Hej og tak for medlemsskab.
Jeg er ikke blevet tvunget til at gennemgå operationer, men har fået foretaget hele 3 stk. i samme led. 1. i 1999 en operation der gik virkelig godt, jeg fik et nyt liv, efter at have haft problemer med min ryg i omkring 20…Se mere

Birthe Mylius Grønvold Kroman Hej Heine Svarrer
Tak for medlemskab af denne gruppe. Må jeg råde dig til, at du får fastlåst dette opslag, således det er det første man ser som medlem af gruppen. …Se mere

Bodil Basse Super godt Heine Svarrer Kort version af en laaaaaaaaang process: Er opereret en gang mellem L4/L5 i 2012 og fik 3 mdr efter endnu en prolaps samme sted, som jeg har arbejdet mig til at leve med ved træning, accupressur plastre og en fantastisk osteopatisk behandling og vejledning. Har i processen måttet gå med til følgende på kraftig opfordring fra sygedagpengesystemet for at få sygedagpenge: samtaler med erhvervspsykolog og psykiater - frikendt , medicin med antidrepressive midler og advarselstrekanter købt og ikke indtaget. Giver dig gerne min historie og dokumentation for processen, men så må du kontakte mig i en pm

Casper Roar Borg Simonsen Heine Svarrer Tak fordi du tager kampen op mod en af de mest nederdrægtige tiltag kommunen længe har foretaget mod de syge. Ville ønske vi havde nogle flere fagfolk med den handlekraft som du besidder.

Marlene Gutheil Christensen Tak for godkendelse jeg kørte galt for snart 10 år siden i første omgang mente man bare det var et piskesmæld efter 4 års plagen og et lægeskift blev jeg endelig scannet og man fandt 2 diskus i nakken jeg valgte selv i desperation over smerterne at bli…Se mere


Gro Emilie Ravndal Overstående skulle vist være den vedhæftet fil som har lagt i en anden tråd...

Brian Nielsen Er der ikke en adm. i gruppen, der kan trykke på rullebjælken i højre hjørne af dette opslag. Gå ned af listen, og vælge lås.

Anette Hmb Hvis syge mennesker bliver tvunget til operation, så bør
pædofile også tvinges til kastration. Det næste bliver vil at børn der fødes med et handicap skal aflives er det såden et samfund vi vil have. Det begynder at ligne nazist tiden.

Vicki Uth Mikkelsen ja, jødeforfølgelse 2. del

Bente Stenfalk Fantastisk at du stiller op, Heine Svarrer for vi har i den grad brug for LÆGER, som tør stå op imod dette vanvittige magt- tyranni. TAK.
Vi mangler også læger og speciallæger, som vil stå op, når Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser konverte…Se mere

Rikke Noack Skivild Se mit indlæg nedenunder, Heine Svarrer: Mette Frederiksen vil i nogle ophæve muligheden for, at kommunerne kan tvangsmedicinere og tvangsoperere klienterne (de sygdomsramte)! Som en prøveordning, så hun kan se, hvordan dét går! :-D

Lisbeth Lizzy Nielsen Men hvad med os der ER blevet opereret? :/

Rikke Noack Skivild ja, ser du Lisbeth Lizzy Nielsen... det meldte hun ikke noget om... Vi havde jo begrænset tid. Jeg vil anbefale dig at skrive til hende på mail eller i brev - eller til socialministeren... Det er et STORT overgreb, der er blevet gjort mod mange sygdomsramte borgere

Lisbeth Lizzy Nielsen Det ved jeg om nogen, jeg sidder på 9 år og har kastet håndklædet i ringen. Jeg kan ikke kæmpe mere nu....
Hvis bare jeg kan komme gennem hverdagen , så er jeg glad.

Diana Rita Møller Jeg har stor interesse for dette emne med tvang hvormed jeg blot er herinde for at følge med i debatterne og det sidste nye fordi man ved aldrig hvornår noget rammer en selv. Jeg er også rygskaderamt (2 gange) og nu også i mine højre hånd. God Jul til alle.

Henrik Plambek et ældre opslag, da reglerne er lavet om, i den nye sygedagpenge reform som træder i kraft 1 jule 2014.

Lone Marquard Jensen Hvor er det dejligt at se en læge herinde, der er lidt optaget af, hvad der sker med os -også i det sociale system. Tusind tak for din interesse og hjælpsomhed.
nu har jeg ikke sat mit 100% ind i de nye regler, men jeg mener at ifølge den nye reform, …Se mere

Henrik Plambek i den nye sdp reform er det ikke tilladt at tvinge borgerne til operationer og tvangs medicinere.Ttidligere , hvis man nægtede, kunne kommunerne fratage dig din ydelse. Dette er en prøvetid på 2 år, gældende fra 1 juli 2014

Lene Schiemann Er der gældende for alle sygemeldte?

Henrik Plambek http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836&page=15
Skjul eller anmeld dette
Danmark, mit fædreland..... - Side 15 - K10 - Flexjob & Førtidspension
K10.DK

Henrik Plambek http://bm.dk/.../03/Urimelige-regler...edagpenge.aspx
Skjul eller anmeld dette
Beskæftigelsesministeriet

Henrik Plambek ja

Lene Schiemann Tak Henrik Plambek synes nemlig der var nogle af reglerne der gjaldt de nye sygmeldte men godt denne ikke gør.. Gad vide hvad med dem de tidligere har tvunget...


Henrik Plambek Der er desværre ikke regler med tilbagevirkende kraft.

Lene Schiemann Nej men dem der er blevet tvunget burde godt nok kunne sagsøge kommunerne.. Tænk at være blevet tvunget til antidep pga smerter eller endnu værre operation.

Lone Marquard Jensen Den regel der gælder de nye sygemeldte, men ikke de, der er sygemeldt ifølge de gamle regler, er den regel om, at man - når sygedagpenge udløber efter et halvt år - får en ydelse svarende til kh, men der ikke er påvirket af formue eller ægtestand.

Lene Schiemann Den burde gælde os alle...

Lone Marquard Jensen ja den burde gælde os alle. Mange regler er komplet hul i hovedet.

Nete Sølvssøe _______ fra avisen Information dette forår, linket på Beskæftigelsesministeriets egen side:
"Mennesket først
Derfor vil regeringen med sin nye reform af sygedagpengesystemet starte et toårigt forsøg, som sikrer, at sygemeldte borgere ikke fremover tvin…Se mere

Nete Sølvssøe ______________________ jeg kan ikke overskue, om der i denne tråd har været diskuteret:
Forskellige operationer for diskus i lænd/ryg?
.... dette fordi den ene (som jeg forstår er den der praktiseres i DK) - er en risikabel OG større operation - med ku…Se mere

Nete Sølvssøe __ Link til info om endoskopisk operation for diskus i ryg/lænd:
http://minryg.dk/Default.asp?Page=201

Robert Bergh Jo men nu skal man ikke tro at ankestyrelsen altid har ret. Det har de faktisk sjældent. Og her kommer borgeren ikke rigtig til orde. Jeg plejer at råde folk til at bruge en advokat og domstolene. Så bliver der lavet et ordentlig arbejde. Hvis en kommu…Se mere

Vibeke Jørgensen Robert Bergh dér er mangel på advokater der vil gøre det de vil have at man skal smide eks 150000

Robert Bergh Her har du reglerne for fri proces http://www.civilstyrelsen.dk/fri_proces.aspx


Vibeke Jørgensen Ja men deres vurdering siger nej til retshjælp og fri process men smid en bunke penge retssikkerhed lig med nul

Karina Kruse Olsen Han har heller ikk kommenteret på hans side siden det oplæg kom!

Karin Joy jeg blev ikke presset økonomisk, fordi jeg allerede var førtidspensionist. Blev opereret for prolaps i lænden i år 2004. Har det meget bedre end før, næsten 100 %. Men der var en lang periode, på nok ca 1 år, hvor jeg var meget plaget, af meget smertef…Se mere

Zanny Arina Lundgaard Vi støtter rigtig gerne Jeres mission fra Patientforeningen Danmark. Sig til, hvis der er andet vi kan hjælpe med. Det er stort, at I er gået i gang med at skaffe retfærdigheden tilbage på det punkt. Tak for det.

Per Fandrup Jensen har nogen papier .. på min Ryg som viser GIGT kunne nu godt tænke mig at du læste dem Heine Svarrer har du mulighed for det... for har lidt svært ved at vinde over odense kommunde ang min pension...

Karin B. Andersen http://www.advokatsamfundet.dk/.../tema%20borger%20vs...


Charlotte Lydolf Jeg er forarget
Ryggen er hamrende kompliceret og jeg er da ikke sikker på at jeg overhovedet turde sige ja til at gennemgå en operation hvis jeg fik tilbudet ... Der kan jo opstå komplikationer og smerter kan forværres
Kors de har fået al al for meget magt

Sus Anne Jeg har discus i nakke og lænd, jeg skal heller IK presses. Nægter

Sussie Thyssen Dette er et opslag fra 2013.
Men hvor langt er man i grunden kommet i sagen?

Ulla Sonja Toft Pedersen jeg er ikke blevet presset til operation i ryggen det var en dejlig gave at få ordnet den men de vil have mig på smerteklinik og indtage diverse piller det bryder jeg mig ikke om og det skal jeg vel gøre da jeg ellers ikke kan komme videre i afklaring teamet

Britta Petersen Jeg blev opereret i februar 11. Og efterfølgende har jeg en meget kort gangdistance. I dag har jeg stadig smerter i min lænd og er i flexjob.

Ulla Sonja Toft Pedersen Sådan har jeg det også Britta men smerterne før operation var også ulidelige ☺

Peter Hansen Heine Svarrer og alle andre der følger denne tråd om Tvang i den sociale sagsbehandling. Hvordan går det med en eventuel retssag imod Ankestyrelsen? Jeg spørger fordi, det er mig der har startet problematikken op i tråden https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836 een time efter at Principafgørelse 108-13 "Gældende" blev udsendt https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 og hvor Folketinget endnu engang forlængede forsøgsperioden med yderligere 3 år, frem til juli 2019. Ankestyrelsen er dog IKKE enig i hvad Folketinget udsender af forbud CITAT " Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Hvis der fx ikke kan ske en afklaring af pågældendes arbejdsevne inden for 69 uger efter lovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan der ikke forlænges efter denne bestemmelse. Det gælder uanset årsagen til, at afklaringen ikke kan ske, og derfor også, hvis det er, fordi den sygemeldte ikke ønsker lægelig behandling."CITAT slut. Læs https://www.k10.dk/showpost.php?p=317446&postcount=190 MVH adskillige lumbale operationer for diskusprolaps, højeste pension, kronisk smertepatient og §4 patientJeanette Christine Dyhr Jeg blev truet med, at hvis jeg ikke ville lade mig operere ville de stoppe mine dp, jeg er nu på tredje år uden indkomst. Men er lige startet ny udd, som jeg ikke ved om jeg kan gennemføre- grundet mit IKKE svag på lænden 😔

Jørgen Behrentzs Kære Heine Svarrer
Tak for deltagelse, jeg måtte forlade mit arbejde i 2005 pga en arbejdsskade i ryggen
Jeg fik ingen hjælp fra nogen hverken min fagforening eller kommunen jeg fik den melding at hvis jeg ikke gik på efterløn
Blev jeg fyret. Neuro Lægen turde ikke at operere mig igen en lille erstatning på 40.tusinde jeg har brugt mange penge på advokater som kun gav mig snak uden handling. Ankestyrelse er kun til for arbejdsgiveren og det offentlig. Og jeg tror ikke vi nogen sinde får det ændret👍🙏

Thorkild Bach Jeg blev i 1998 af læger oplyst om, at forbedringer ville være bedre uden end med operation. (Læger måtte ikke rådgive om, hvad de syntes.)
I 1999 fik jeg frataget sygedagpenge (direkte foranlediget af, at min eks. opfordrede kommunen dertil). På opfor…Se mere


Peter Hansen Husk, at Folketingets 5 årige forsøgsvise forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling udløber den 1. juli 2019. Ingen ved, hvad der sker efterfølgende. Med venlig hilsen


Charlotte Lydolf Der er noget fuldstændig galt i dette land når en Beskæftigelseslov kan overrule almene menneskerettigheder og ikke mindste tilsidesætte hvad der er lægeligt forsvarligt. Håber I tager den hele vejen hvis det bliver nødvendigt.
Beskæftigelsesloven er nytidens og den civiliserede måde at torturere borgerne på. Ret ind eller vi sender dig ud i fattigdom ...


Jørgen Behrentzs Hvad er der sket med loven, ikke en dyt
Vi har fået regler at man skal være på arbejdsmarkedet i næsten 10. År længere, hvem får noget ud af det dem som har aktier arbejsgiverne. Hvor er vores fagbevægelse henne i de sager, det er flot de skriver i deres fagblad at nu har de vundet en sag for et medlem, hvad med de andre de ikke har hjulpet.😡


Peter Hansen Hvad skete der med Folketingets forbud imod lumbale diskusprolapser? Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen? Blev Principafgørelse 108-13 "Historisk" = slettet? NEJ, den er stadig "Gældende" og Ankestyrelsen har besluttet at den ikke skal slettes. DOKUMENTATION.:

Svar fra Ankestyrelsen:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836&page=37
Principafgørelse 108-13 er stadig "Gældende" idag anno 2019
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588
trods
Folketingets vedtagelse af forbud imod tvang vs Sygedagpengeloven.:
https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm
Al dokumentation vedr TVANG i den sociale sagsbehandling findes her: http://www.k10.dk/showthread.php?p=368636#post368636. Med venlig hilsen BILAG.: Men der findes andre former for TVANG, uden for SYGEDAGPEGELOVEN: http://www.k10.dk/showpost.php?p=366547&postcount=352

Thorkild Bach Peter Hansen: Den har jeg aldrig hørt om:
Altså overtallige DJØF'eres (partiledere m.fl. i Folketinget) forbud mod lumbale diskusprolapser. 😂😂😂 (Sørgeligt, at de ikke havde vedtaget den i 1998, da jeg fik en sådan med lammende virkning.)
Og jeg vil endda være ligeglad med, om de overtallige DJØF'ere bag en sådan beslutning skulle sidde i Folketing eller i Ankestyrelse. 😉

Jane Rødbro Koller Flot arbejde - en taknemmelighed at du Heine Svarrer sætter fokus - tak.

Tina Fredskov Dyreholt Skønt, at rigtige læger tager til genmæle og vil kæmpe for, hvad der er helbredsmæssigt korrekt at gøre. Næste skridt må være en forvaltningsdomstol, som det er nu er der ingen retssikkerhed og ingen konsekvenser mod ulovlighederne. En principiel dom burde være nok i stedet for et utal af forholdsvis enslydende klager.

Peter Hansen TVANG i den sociale sagsbehandling startede netop med Principafgørelse 108-13 "Gældende" hvor embedsmænd erklærede lumbale operationer for risikofrie og den kommunale sagsbehandler kunne stoppe ens sygedagpenge, hvis man frasagde sig en sådan operation, indtil patienten blev mør. Folketinget har ved lov standset denne form for tvang, men Ankestyrelsen har nægtet at slette Principafgørelse 108-13 "Gældende" som kommunerne naturligvis udnytter til fulde: Læs # 363 og # 364 her: http://www.k10.dk/showthread.php?p=368769#post368769 Med venlig hilsen

Peter Hansen Jeg oplyser: ""men Ankestyrelsen har nægtet at slette Principafgørelse 108-13 "Gældende" som kommunerne naturligvis udnytter til fulde:"" LÆS https://fagbladet3f.dk/.../nu-har-han-faaet... Med venlig hilsen


Thorkild Bach Heine Svarrer: Det daterer sig langt længere tilbage.
Jeg var i 2000 indlagt i Tyskland for vurdering af mulighed for succesfuld operation for diskusprolaps. Man vurderede, at der ikke med fornuft kunne opnås bedring ved operation. Man vurderede også, at den kommunale administration i DK ville kræve en operation.
Og ganske rigtigt: Den kommunale administration kunne ikke bruge virderinger fra sygehuse (danske og tyske universitetshospitaler), hvorfor jeg blev indstillet til operation, endda selv om selvsamme administration skriftligt havde meddelt mig, at jeg slet ikke havde lov til at være syg mere. 😬

Eva Høgh Heine Svarrer, jeg kunne rigtigt godt tænke mig at vide om der er kommet noget resultat af dit skriv fra 2013, da jeg etop har gennemgået en operation, med det resultat at jeg pt har problemer med mit højre ben, og skal afvente svar om dt er noget der skal genopereres for, eller om jeg ksla leve med det, hvis det ikke er forsvundet til jeg skal til kontrol 13 dec. 2019

Hans Christensen Hej Heine, jeg kom hos i starten af min sygeperiode. Jeg er siden endt med at blive opereret 2 gange og skal opereres igen i starten af 2020. Disse operationer har været meget lidt forbedrende for mit liv og har kun hjulpet lidt.

Søren Albrektsen Jeg har 3 diskusprolaps i nak i dag er det 10 år siden er blevet presse til operere for denne prolaps Jeg sage Nej tak læger sage det kan blive risikoen for førlighed kan blive være jeg sage nej UD med job Sentere og kommuner


Peter Hansen STATUS anno 2020: Læs og forså alvoren i det du læser: https://www.k10.dk/showpost.php?p=369484&postcount=371 Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen? Med venlig hilsen


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-01-2020, 00:31   #375
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref #333 Tusindvis af børn og unge får sovemedicin: - Det er helt uhørt

Hvorfor?

Fordi, det har Ankestyrelsen besluttet via Principafgørelse 94-15 "Gældende"


https://www.retsinformation.dk/Forms...jkM3sNSnOgsxac

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-...raam9xUSZycZOs

Sundhedsministeren har bedt Sundhedsstyrelsen at beskrive initiativer, der kan mindske forbruget.
Flere børn og unge i alderen 0-24 år bruger sovemedicin med stoffet melatonin.


phhmw

Og samtlige politikere pludre i mikrofonen ..... problemet er stadig nærværende her i anno 2020....... 2021?????

Ankestyrelsen viser endnu engang, at de er stærkere og mere magtfulde end Folketingets svage politikere.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-02-2020, 00:26   #376
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sygedagpengeregler: Man har ret til at sige nej til lægebehandling

phhmw.

Det lyder godt, men læs lige indlæg # 371 og svar på alle spørgsmål:

http://www.k10.dk/showpost.php?p=369484&postcount=371

Sygedagpengeregler: Man har ret til at sige nej til lægebehandling
https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder...egebehandling/

Sygemeldte borgere har ret til at afvise lægebehandling, de er utrygge ved, uden at det får konsekvenser for deres forsørgelse. Samtlige partier i Folketinget står bag lovforslaget.

Siden 2014 har der været en forsøgsordning på sygedagpengeområdet, der har givet borgere mulighed for at afvise lægebehandling, uden det får konsekvenser for deres forsørgelse. Alle partier i Folketinget har torsdag, 25. april 2019, vedtaget et lovforslag, der gør forsøgsordningen permanent.

De nye regler betyder, at en sygemeldt borger kan sige nej til lægebehandlinger, som fx en elektrochok-behandling eller antidepressiv medicin, uden at det påvirker retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kommunens vurdering af, om borgeren kan få bevilget fleksjob eller førtidspension.

Samtidig skal kommunen ikke længere inddrage sundhedskoordinatoren, når en borger afviser lægebehandling. En høring i 13 kommuner har vist, at sundhedskoordinatoren kun i begrænset omfang har peget på alternativ behandling, som var formålet med at involvere sundhedskoordinatoren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er min klare opfattelse, at langt de fleste borgere i god ro og orden finder en løsning sammen med deres sagsbehandler og læge, de er helt trygge ved. Nu sikrer vi, at ingen skal føle sig presset til at tage imod lægebehandling. Vi har tidligere set eksempler, hvor sygemeldte har følt sig tvunget til fx at tage antidepressiv medicin i frygt for at miste deres forsørgelsesgrundlag. Med de nye regler behøver sygemeldte borgere ikke at være bange for at miste deres forsørgelse, hvis de siger nej til lægebehandling. Det er et vigtigt princip.

De nye regler træder i kraft 1. juli 2019.

Lovforslag L180

https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-02-2020, 19:11   #377
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref # 333 Tvangsmedicinering af børn 0 - 17 år af sovemedicin Melatonin, vs afslag på

Tvangsmedicinering af børn 0 - 17 år af sovemedicin Melatonin, vs afslag på kugledyne

https://www.ft.dk/samling/20161/almd...32/1772257.pdf

Spørgsmål nr. 817:

”Ministeren bedes oplyse, hvilke instanser - udover domstole - man kan klage til, såfremt man får afslag fra kommunen på støtte til en kugle- eller kædedyne med den begrundelse, at barnet ikke har afprøvet sovemedicin.”

Svar:

Til brug ved besvarelsen er der indhentet en udtalelse fra Børne- og Socialministeriet, som har oplyst følgende, hvortil jeg kan henvise:

”En kommunes afgørelser efter servicelove , herunder også afgørelser om afslag på kugle- eller kædedyner som hjælpemiddel, kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans på det sociale område. Når An- kestyrelsen har truffet afgørelse i en sag, er de administrative klagemuligheder ud- tømte. Når mulighederne for at klage i det administrative klagesystem er udtømte, kan man eventuelt rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden kan bl.a. vurdere, om den offentlige forvaltning handler i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Ombudsmanden bestemmer selv, om en sag skal tages op til nærmere undersøgelse.”

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-03-2020, 09:54   #378
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvang kan være nødvendig.........

Indlægges og vaccineres med tvang? Det her må myndighederne gøre under en epidemi

Myndighederne kan tage en række håndfaste metoder i brug over for danskerne.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/...ne-goere-under

Vidste du, at Danmark har en såkaldt epidemilov til netop situationer som den, vi står overfor med coronavirusset?

Der er nedsat en epidemikommission i hver region, der blandt andet består af en politidirektør og en repræsentant for det regionale sygehusberedskab.

De skal vurdere, om epidemiloven skal sættes i værk.

Gitte Jørgensen, medlem af epidemikommissionen og præhospital chef i Region Syddanmark, siger, at loven formentlig aldrig har været i brug før.
- Folk har jo ikke interesse i at smitte nogen, siger Gitte Jørgensen.

Men det kan blive nødvendigt.

Epidemikommissionen skal vurdere, om loven skal sættes i værk. Du kan se her, hvad myndighederne kan gøre, hvis den bliver sat i gang.


Epidemiloven.
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=210518

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-04-2020, 16:21   #379
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ingen protesterede da syge og handicappede gennem 6 år...

... da disse var underlagt tvang i den sociale sagsbehandling:

Lumbale operationer

Elektrochok

Psykofarmaka

Tabe sig, hvis ens BMI var for højt, ifl den kommunale sagsbehandler.

Elles kunne de få stoppet deres sygedagpenge, hvis ikke patienten/borgeren accepterede disse "Behandlingsforslag"

Som iøvrigt stadig er gældende ifølge Ankestyrelsen trods Folketingets vedtagne lov med forbud, imod tvang i den sociale sagsbehandling. Læs tidligere indlæg.

https://www.nb-okonomi.dk/2020/04/01...sat-for-tvang/

Sundhedsordførere vil vide, hvornår myndigheder har benyttet retten til at tvangsbehandle borgere med corona.

Af Ritzau

Da Folketinget 12. marts vedtog en hastelov, fik sundhedsmyndighederne blandt andet mulighed for at tvangsindlægge, behandle og isolere borgere, der er smittet eller er mistænkte for at være smittet med coronavirus.

Siden loven blev vedtaget, har myndighederne brugt den omstridte bekendtgørelse to gange, skriver Politiken.

– Styrelsen for Patientsikkerhed har, siden bekendtgørelsen trådte i kraft 18.3., udstedt to påbud efter bekendtgørelsen. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke kommentere på enkeltsager, skriver styrelsen i en besked til avisen.

Politiken havde spurgt, hvilke paragraffer i bekendtgørelsen, der er blevet brugt. Det vil sige, om der er benyttet tvangsindlæggelse, behandling eller isolering, og om det er sket med politiets indblanding.

Det har avisen ikke kunnet få oplyst.

Det får nu ifølge Jyllands-Posten flere af Folketingets sundhedsordførere til at efterspørge en redegørelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

– Når vi vedtager en så vidtgående bemyndigelse til ministeren, så har vi interesse i at kunne følge med i, hvordan den bliver udnyttet og i hvilket omfang, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til Jyllands-Posten.

Også SF’s Kirsten Normann Andersen vil gerne vide mere, selv om hun anerkender, at det måske kan blive svært, hvis man ikke skal kompromittere beskyttelsen af privatliv.

– Men hvis man kan komme med en generel forklaring af, hvornår tvang er blevet anvendt, synes jeg, man skal, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun tilføjer, at det vigtigt at være så ærlig som muligt, så befolkningen kan få en forståelse for, hvorfor det sommetider kan være nødvendigt at bruge tvang.

Eksempelvis kan tvang blive nødvendigt i situationer, hvor personer ramt af demens modsætter sig behandlinger.

Også Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, vil kontakte ministeren for at få ham til at redegøre for, hvorfor det ikke er muligt at få at vide, hvilke paragraffer der har været anvendt i de to tilfælde.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-05-2020, 19:01   #380
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad er tvang i psykiatrien? Hvad er tvang på Jobcentrene?

Hvad er tvang i psykiatrien?

https://mailchi.mp/e535871d4b40/yjs63g8nc2?e=f146bf33d3

I strafferetten er tvang brugen af vold eller trusler med det formål at få en anden til at gøre eller undlade at gøre noget.

Vold defineres som legemsangreb i form af fysiske indgreb i personer. Til legemsangreb henregnes også bedøvelse og indsprøjtning. Legemsangreb kan ifølge Straffeloven medføre straf- eller erstatningsansvar, dog ikke hvis den angrebne har tilladt indgrebet. Et sådant samtykke er imidlertid kun gyldigt, når det er givet af en person med den fornødne modenhed.

Tvang og vold mod patienter i psykiatrien i form af fastspænding, bæltefiksering eller indtagelse af psykofarmaka mod patientens vilje må siges at være ret godt dækket af ovenstående definitioner. Yderligere er ikke kun det elektriske stød ved ufrivilligt elektrochok men også bedøvelsen et legemsangreb.

Selv hvis en patient indvilger i elektrochok er det i høj grad tvivlsomt, om ”den fornødne modenhed” er til stede. Patienten vil i en nedtrykt tilstand på ingen måde kunne matche psykiateren, der taler varmt for elektrochok, så et samtykke vil typisk gives uden modenhed eller indsigt til at vurdere psykiaterens udsagn om behandlingen.

Selvom tvang i psykiatrien sådan set opfylder kriterierne i straffeloven, har psykiatere i vid udstrækning mulighed for at påtvinge deres patienter diverse behandlinger, der falder under legemsangreb. Det sker under et dække af at være til patienternes bedste eller sågar, at tvangen forhindrer patienter i at begå selvmord. En psykiater kan altså fuldstændigt overtrumfe, hvad en patient selv måtte føle ville være til gavn for vedkommende.

Hvad er det i det hele taget, der får en psykiatrisk patient til at protestere mod en behandling eller reagere fysisk eller verbalt over for psykiatrisk personale? Psykiaterne siger, at det er den psykiatriske sygdom, hvilket ”fritager” dem fra ansvar og legitimerer tvangen. Men en psykiatrisk patient med forudgående dårlige erfaringer i psykiatrien, eller tvang i det hele taget, kan reagere mod mange ting, der minder vedkommende om omstændighederne ved de tidligere dårlige erfaringer. Alene det at være på et psykiatrisk hospital, se en psykiater i hvid kittel eller måske et elektrochok-apparat kan fremkalde voldsomme protester og reaktioner, som vel at mærke intet har med en psykisk sygdom at gøre. Det er en hel normal menneskelig reaktion, når det trækker op til noget, man absolut ikke ønsker, skal ske. Det står i skærende kontrast til, at psykiatere så vidt vides aldrig har anerkendt tidligere lignende dårlige eller ubehagelige erfaringer i psykiatrien som årsag til voldsomme reaktioner.

Protester og reaktioner af denne art er psykiatere simpelthen ude af stand til at håndtere. Hvad gør de så? Jo, de tyr til det ultimative middel, nemlig autoritær magtanvendelse helt i tråd med den strafferetlige definition af tvang.

Med andre ord er magtanvendelse og tvang i psykiatrien ganske enkelt udtryk for afmagt fra psykiaternes side. Al snak om, at tvang kun bruges som sidste udvej, at det er til patientens bedste og ofte redder vedkommende fra selvmord, ændrer intet ved den kendsgerning, at tvang er den psykiatriske metode, der tages i brug, når psykiaterne reelt ikke er i stand til at hjælpe patienten. Tvangen får måske nok patienten til at ”falde til ro”, hvis tvangen bare udøves længe nok, men snarere end at være udtryk for en forbedret sindstilstand, er det udtryk for opgivelse eller træthed fra patientens side. Det er ikke en psykisk sund måde at falde til ro på, men derimod overvældende, undertrykkende og passificerende for patienten. Tvang er en traumatiserende oplevelse, hvorfor patientens psykiske tilstand reelt forværres ved tvang. Det taler psykiaterne aldrig om, men de tør næppe heller bestride det.

Givet at voldsomme reaktioner fra psykiatriske patienters side i vid udstrækning er udtryk for protester mod selve det psykiatriske system, burde der tænkes i alternativer for sådanne patienter. Det vil sige et miljø uden for psykiatrien, hvor absolut intet som helst minder om det psykiatriske system og ikke indeholder nogen som helst form for tvang.


TVANG
http://denstoredanske.dk/Samfund,_ju..._speciel/tvang

VOLD
http://denstoredanske.dk/Special:Opslag?q=vold&area

LEGEMSANGREB
http://denstoredanske.dk/Samfund,_ju...l/legemsangreb

phhmw

Læseren af denne tråd, skal være bevidst om, at tråden handler primært om tvang i den sociale sagsbehandling, sygedagpengestop, Sundhedsloven men tvang i psykiatrien findes også og derfor er det vigtigt at skelne.

Først den dag du selv bliver underlagt TVANG i din kommunale sag, dine sygedagpenge bliver stoppet, indtil du bliver mør, forstår du vigtigheden af denne tråd.

Folketinget mener et.

Ankestyrelsen mener noget andet.

En problemstilling jeg tager op med Folketingets Ombudsmand, når mine ressourcer er tilfredsstillende.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:35.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension