K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 21-03-2018, 13:24   #331
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ret til at afvise behandling, men................

https://www.detfagligehus.dk/faa-hja...se-behandling/

I perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2019 er der indført en forsøgsordning, hvor du har mulighed for at afvise behandling.

Forsøgsordningen justeres fra den 1. juli 2016. Denne beskrivelse indeholder de nye regler.

Hvis du afviser behandling, bør kommunen som udgangspunkt ikke tillægge det betydning for din ret til fx sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, fleksjob og førtidspension.

Hvis du afviser behandling, tilbyder kommunen at forelægge din sag for sundhedskoordinatoren.

Hvilken behandling må du afvise?
I forsøgsperioden må du afvise behandling som fx:

behandling af læge.
medicinsk behandling.
operationer.
Du må ikke afvise undersøgelser, genoptræning, behandling hos fx en fysioterapeut eller psykologsamtaler.

Hvis du er på sygedagpenge
Hvis du modtager sygedagpenge, har du ret til at afvise behandling.

Afviser du behandling, tilbyder kommunen, at din sag skal vurderes af sundhedskoordinatoren, som vurderer, om der er alternative behandlingsmuligheder.

Afviser du behandlingsforslag fra sundhedskoordinatoren, kan kommunen ikke stoppe dine sygedagpenge med henvisning til, at du ikke medvirker i eller forhaler din sag.

Hvis du afviser, at sundhedskoordinatoren vurderer din sag, vil kommunen stoppe for udbetalingen af sygedagpenge.

Forsøgsordningen omfatter ikke reglerne om forlængelse af sygedagpenge. Hvis du afviser behandling, kan det få negativ betydning for en evt. forlængelse af dine sygedagpenge.

Er du i jobafklarings- eller ressourceforløb?
Er du i et jobafklaringsforløb eller ressourceforløb og afviser behandling, tilbyder kommunen at forelægge din sag for sundhedskoordinatoren.

Hvis du afviser evt. behandlingsforslag fra sundhedskoordinatoren, må det ikke få betydning for din ret til ressourceforløbsydelse.

Søger du fleksjob?
Hvis du i forbindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage lægebehandling eller at lade dig indlægge på sygehus, får du tilbud om, at din sag skal forelægges sundhedskoordinatoren.

Hvis du afviser behandlingsforslag for sundhedskoordinatoren, må det ikke få betydning for Jobcentrets afgørelse om fleksjob.

Søger du førtidspension?
Søger du førtidspension og afviser du at deltage i lægebehandling, tilbyder kommunen, at din sag skal forelægges sundhedskoordinatoren.

Hvis du afviser behandlingsforslag for sundhedskoordinatoren, må det ikke få betydning for kommunens afgørelse om førtidspension.

Du vil i helt særlige tilfælde kunne få bevilget førtidspension, selvom der er behandlingsmuligheder.

Der er en risiko ved at afvise behandling
Du skal være opmærksom på, at dette er et forholdsvis nyt tiltag i lovgivningen, hvorfor der endnu ikke er en endelig praksis på området.

Du skal også være opmærksom på, at hvis du afviser, at sundhedskoordinatoren skal vurdere din sag, vil det få negativ betydning for din sag.

En afvisning kan betyde, at du mister retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse. Du risikerer også at få afslag på fleksjob eller førtidspension.

Har du afvist behandling eller påtænker du at gøre det, bør du kontakte os, så vi kan drøfte din sag, før du træffer beslutning.

Mulighed for at klage
Er du utilfreds med kommunens afgørelse om din ret til at afvise behandling, kan du klage over den. Du er velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen. Vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-05-2018, 23:04   #332
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mennesker med klinisk fedme har det ikke let. EU-dom

... som jeg hæfter mig ved.

Fordi, vi tidligere har haft tvang i den sociale sagsbehandling, herunder at tabe sig under tvang, beordret af kommunale ansatte efter en lægelig indikation som et behandlingstilbud, som aldrig har været vanskelig for kommunen at fremskaffe.

https://www.jurainfo.dk/fedme-kan-udgoere-et-handicap/

Fedme kan udgøre et handicap

Gorrissen Federspiel har bistået FOA med en opsigtsvækkende og principiel EU-retlig sag om, hvorvidt medarbejdere i medfør af EU-retten er beskyttede mod diskrimination på grund af klinisk fedme. Sagen nåede hele vejen til Luxembourg, hvor EU-Domstolen netop har afsagt dom og slået fast, at handicapbegrebet skal fortolkes således, at klinisk fede også kan tilhøre gruppen af handi- cappede med den beskyttelse, der følger med.

Beskyttelse af klinisk fede medarbejdere

Knap 14 dage efter mødet i oktober – nemlig den 1. november 2010 – fik dagplejeren besked om, at han påtænktes afskediget. Da han spurgte til, om afskedigelsen var begrundet i hans vægt, oplyste lederen af dagplejen: ”Jeg gav dig en udfordring, som du ikke tog imod” – en udfordring om at tabe sig. Dagplejeren tog det som en bekræftelse for, at hans fedme havde indgået i udvælgelsen af ham til afskedigelse.

phhmw

Her ser vi også at arbejdsgiveren spiller Gud og kræver at medarbejderen taber sig.

Vi afventer Folketinget, som inden juli 2019 skal tage stilling til om tvang i den sociale sagsbehandling skal fortsætte eller forbud skal være permanet.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-06-2018, 22:51   #333
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvangsmedicinering af børn 0 - 17 år af sovemedicin Melatonin, vs afslag på kugledyne

Flere verbale afslag på udlån af kugledyne til børn, med krav om først at forsøge sig med sovemedicin Melatonin.

Kan en sagsbehandler kræve at barnet først forsøger sig med sovemedicin, før der bevilges en kugledyne?

Trods Folketinget har nedlagt 5 års forsøgsvis forbud, frem til juli 2019, imod tvang i den sociale sagsbehandling.

Hvad siger Ankestyrelsen?

Ankestyrelsens Principafgørelse 94-15 “Gældende”
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=176752

Børn
En kugle- eller kædedyne kan ikke bevilges som et hjælpemiddel alene med henblik på at undgå medicinsk behandling af barnet. Relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko må derfor være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kan bevilges af kommunen efter reglerne om hjælpemidler.

Vi henviser også til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, hvorefter melatonin kan anvendes til børn og unge, der har problemer med at falde i søvn. Specielt børn og unge med betydelige neuropsykiatriske vanskeligheder har effekt af behandling med melatonin. Neuropsykiatriske forstyrrelser er fx ADHD, Tourettes Syndrom og autisme. Melatonin kan anvendes i kortere eller længere perioder, og bivirkninger er sjældne og lette.

VOKSEN patient.

På baggrund af omfanget af dine søvnproblemer kan det på det foreliggende grundlag ikke afvises, at du kan afhjælpes med eksempelvis Melatoninbehandling.

Vi vurderer derfor, at du ikke opfylder betingelserne for bevilling af en kugledyne som et hjælpemiddel, da behandlingsmulighederne på nuværende tidspunkt ikke er udtømte.

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=146409 “Gældende”

Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser.En læge er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed. Det fremgår af § 17 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

I akutte tilfælde kan andre læger end speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri starte den medikamentelle behandling. Dette må dog kun ske efter konference med en speciallæge i børne- eller ungdomspsykiatri. Lægen skal samtidig henvise barnet eller den unge til en vurdering af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Melatonin anvendes til udredning og behandling af søvnforstyrrelser.

7.2. Brug af melatonin

Før behandlingen med melatonin mod søvnforstyrrelser skal der være foretaget søvnregistrering i minimum 14 dage. De søvnhygiejniske principper skal være grundigt afprøvet.
Melatonin ser ud til at have en umiddelbart let søvninducerende effekt. Nogle børn og unge kan derfor nøjes med at bruge melatonin i en kortere periode, andre har behov for melatonin efter behov eller mere kontinuerligt. Bivirkninger er sjældne og lette.


Melatonin
https://www.sundhed.dk/borger/patien...ler/melatonin/

I Danmark er melatonin et receptpligtigt lægemiddel.

Langtidseffekter er heller ikke godt undersøgt.

Melatonin og kræft
https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/d...kud/melatonin/

Lægemiddelstyrelsen
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/u...C23B14396.ashx

Brugere mellem 0 - 17 år af lægemidler med melatonin

For de resterende 14% af melatoninbrugerne er det undersøgt, om de har en anden psykia- trisk diagnose eller diagnoser som spasticitet, myopatier, søvnforstyrrelser eller forskellige for- mer for hovedpiner registreret i LPR. Disse diagnoser er ikke inkluderet i Sundhedsstyrelsens vejledning (1), men diagnoserne kan være en forklaring på, hvorfor der udskrives lægemidler med melatonin til disse børn og unge. 39% af de 14% har mindst én af disse diagnoser regi- streret.

Ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år er en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen (1).

Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt 11 bivirkningsindberetninger om lægemidler med mela- tonin for aldersgruppen 0-17 år. De fire er alvorlige, og for disse bivirkninger er det vurderet, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin.

Analysen indgår i vurderingen af, om der er et potentielt sikkerhedsproblem ved at anvende melatonin til børn og unge.

Da bivirkningsprofilen for lægemidler med melatonin ikke er velkendt for børn og unge, bør der vises tilbageholdenhed med ordination af melatonin med mindre, der er en relevant indi- kation.

Ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år er en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri. Den alment praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandling), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen (1).

Konklusion

I perioden 2011-2015 er antallet af melatoninbrugere i aldersgruppen 0-17 år steget fra 4.631 til 8.392. Antallet af brugere er steget både for drenge og piger, men relativt mest for piger.

5.3 Udskrivende læge

Som ovenfor beskrevet er ordination af melatonin til børn og unge mellem 0-17 år en opgave forbeholdt speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, neurologi eller pædiatri.

I Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase er der pr. 1. september 2016 registreret i alt 60 indberetninger om lægemidler med melatonin. Det fremgår, at 11 af indberetningerne vedrø- rer et barn mellem 0-17 år.

Fire af de 11 bivirkningsindberetninger om børn og unge under 18 år er klassificeret som al- vorlige. I en af indberetningerne er beskrevet, at patienten er død.

Den anden indberetning vedrører et barn, som fik selvmordstanker. Barnet var i øvrigt også i behandling med et antidepressivt lægemiddel. Den tredje indberetning vedrører et barn, som under behandling med melatonin udviklede svær aggressiv adfærd. Barnet var også i be- handling med medicin for ADHD. Lægemiddelstyrelsen har for de tre indberetninger vurderet, at en sammenhæng med melatonin er mindre sandsynligt.

Den sidste alvorlige indberetning omhandler en person, der var i behandling med psykofar- maka og har indberettet mange forskellige symptomer som bivirkninger til melatonin, bl.a. hal- lucinationer og vægtøgning. Nogle af bivirkninger er kendte bivirkninger til melatonin (fx vægt- øgning), men for det samlede sygdomsbillede vurderes det, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin.

De indberettede formodede ikke-alvorlige bivirkninger er hovedsagelig kendte bivirkninger ved melatonin, herunder bivirkninger som mareridt, irritabilitet, hovedpine og svimmelhed.

Overvejer du at købe Melatonin på nettet?

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/a...in-paa-nettet/

Melatonin produkter sælges, som kosttilskud fra mange udenlandske internetbutikker. Men i Danmark har vi vurderet, at produkter der indeholder melatonin er medicin. Der gælder derfor særlige regler for køb af disse produkter på internettet.

SPØRGSMÅL:

Ved kommunale krav om først at få ordineret sovemedicin Melatonin, før bevilling af kugledyne, har der været kontakt til en speciallæge? S.U.

Eller har den kommunale administrative lægekonsulent givet det som et “Behandlingstilbud”? S.U.

Eller er afslaget på kugledyne og krav om Melatonin udelukkende en sagsbehandlers vurdering og afgørelse med henvisning til Principafgørelse 94-15? S.U.

Hvor mange kommuner gør brug af afslag på kugledyne før sovemedicin Melatonin er forsøgt? S.U.

Folketinget har vedtaget et 5 årig forsøgsforbud imod tvang i behandlingen, herunder operation for lumbale operationer for diskusprolaps, Principafgørelse 108-13 “Gældende” https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 hvor disse former for ryg-operationer er vurderet risikofrie, ETC Elektrochok, https://www.etik.dk/politik-og-moral...k-få-fleks-job indtagelse af psykofarmaka http://www.ft.dk/samling/20101/almde...3147/index.htm og tabe sig under tvang, http://www.co-sea.dk/files/CO-Søfart...2013/83-13.pdf uden konsekvens for fjernelse af ens sygedagpenge.

Er ordination af Melatonin, som sovemedicin til børn mellem 0 - 17 år underlagt dette forbud imod tvang i behandlingen, uden konsekvens for borgeren? S.U.

Væsentlige spørgsmål, at få svar på, når en forældre skal vurderer et kommunalt afslag på kugledyne og er utryg ved medicin behandling af børn mellem 0 - 17 år.

Disse afslag er det endnu et tilfælde, hvor økonomien bliver prioriteret højest i forhold til barnets retssikkerhed og sværhedsgraden, at kunne forstå det juridiske i problemstillingen? S.U.

Hvis en familie modtager verbalt eller skriftligt afslag på en kugledyne, skal rådet herfra lyde, at der omgående ansøge om aktindsigt for at få bekræftet, at det er en speciallæge der har været konsulteret for ordinering af sovemedicin Melatonin og ikke af den kommunale sagsbehandler, med eller uden hjælp af den kommunale lægekonsulent, som er administrativt ansat under borgmesteren.

Aktindsigt.

https://www.k10.dk/showpost.php?p=361701&postcount=13

Med venlig hilsen

Bilag

Dokumentation og historik om tvang i den sociale sagsbehandling
https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Mette Frederiksen.
https://www.avisen.dk/Pages/Guests/A...ticleID=161749

Mette Frederiksen & Principafgørelse 108-13 “Gældende”
http://www.ft.dk/samling/20121/almde...0834/index.htm

Mette Frederiksen
http://www.ft.dk/samling/20121/almde...33/1288801.pdf

Endeligt svar:

Jeg er optaget af, at det er borgeren og ikke systemet, der skal være i centrum i sy- gedagpengesystemet.

I regeringens udspil til en ny sygedagpengemodel indgår derfor et forslag om, at sygemeldte skal have mulighed for at afvise behandling uden risiko for, at de mi- ster deres forsørgelsesgrundlag. Forslaget er medtaget for netop at undgå, at en borger kan føle sig tvunget ud i en behandling, som pågældende er usikker på.

Forslaget går ud på, at borgeren får ret til at få forelagt sin sag for klinisk funktion i regionen i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene eller beslutter ikke at tilken- de fleksjob eller førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå anden behandling, men hvis borgeren ikke ønsker denne behandling, stilles der ikke krav om at deltage.

I første omgang foreslår vi, at muligheden for at sige nej til lægebehandling skal gælde som et treårigt forsøg. som Folketinget har forlænget yderligere 2 år, frem til juli 2019

Første kilde fra Facebook.
https://www.facebook.com/groups/1652...7943127257271/

119.787

Sidst redigeret af phhmw; 17-06-2018 kl. 23:54.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-06-2018, 23:22   #334
vasen
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2014
Indlæg: 1.105
Blog Indlæg: 1
Styrke: 11
vasen er ny på vejen
Jeg er blevet bedrøvet over dette, hvor især børn åbenbart kan få afslag på kugledyne, hvis ikke melatonin er forsøgt først.
Ankestyrelsens differentierede vurderinger beror jo ikke på fakta, eftersom der hersker uens holdninger blandt lægestanden. Enhver burde forsøge kugledyne først, da det ofte har god effekt og ikke er skadeligt.
P.s jeg har selv forsøgt melatonin,men blev dårlig af det, og iøvrigt hjalp det ikke på mit søvnproblem.
vasen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-06-2018, 23:36   #335
Strandpigen
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 25-05 2014
Indlæg: 351
Styrke: 10
Strandpigen er ny på vejen
Jeg synes det er problematisk. Man må ikke få melatonin, hvis man har haft en hæmatologisk cancer eller andre sygdomme i immunsystemet. Der er jo mange børn og unge som får lymfekræft eller leukæmi, (eller rettere: ikke mange, men det er de mest udbredte cancere for den gruppe)- så bare at anbefale det til børn, synes jeg ikke er i orden.

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/d...kud/melatonin/ (læs nederst)

Rent fagligt ville det give mere mening at prøve med dynen først (da det er helt uden bivirkninger) og så evt melatonin. Det kan kun skyldes økonomi, og det er usagligt.
__________________
Pensionista✍🏼

Sidst redigeret af Strandpigen; 17-06-2018 kl. 23:39.
Strandpigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-06-2018, 09:38   #336
vasen
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2014
Indlæg: 1.105
Blog Indlæg: 1
Styrke: 11
vasen er ny på vejen
Det er vel kommunen, der skal betale eller delvis betale kugledyne, hvor imod psykiatrien hører under regionen.
I øvrigt mener jeg og har altid ment, at alt indenfor det social område herunder jobcentre burde fratages kommunen. Det burde være en statslig opgave, da forskellene er afhængige af økonomi.
Det er vanvittigt at vi i så lille et land skal have så store, og uretfærdige afgørelser.
vasen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-06-2018, 12:06   #337
Strandpigen
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 25-05 2014
Indlæg: 351
Styrke: 10
Strandpigen er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af vasen Se meddelelser
Det er vel kommunen, der skal betale eller delvis betale kugledyne, hvor imod psykiatrien hører under regionen.
I øvrigt mener jeg og har altid ment, at alt indenfor det social område herunder jobcentre burde fratages kommunen. Det burde være en statslig opgave, da forskellene er afhængige af økonomi.
Det er vanvittigt at vi i så lille et land skal have så store, og uretfærdige afgørelser.
Jeg er enig i, at det med kommuner er for tilfældigt.

Min læge ville udskrive Circadin (melatonin) til mig, og det skulle jeg selv have betalt for på apoteket.
__________________
Pensionista✍🏼
Strandpigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-07-2018, 07:40   #338
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvinges til lumbal stivgørelse ellers stoppes ledighedsydelse...

Med tilladelse fra berørte kvinde, har jeg fået tilladelse til at offentliggøre følgende fra en lukket Facebook gruppe "Er du ryg-opereret?"

Offentliggjort for at vise, at tvang i den sociale sagsbehandling blev brugt også i forhold til ledighedsydelse, for ca 7 år siden.

Operation, som har store konsekvenser i skrivende stund.

"Det tager tid , desværre 😢
Jeg er ked af at kommunen dengang tvang mig ud i den stivgørende opr for den har desværre ødelagt mig helt og det er nu 7 1/2 år siden og jeg lever i et konstant smertehelvede.
Men som de andre skriver, så prøv at tal med din læge, hvis du er utryg
😊

Peter Hansen Malene Linddal Pedersen Jeg har stor interesse i tvang i den sociale sagsbehandling, herunder krav om at lade sig opererer lumbalt for diskusprolaps, som Ankestyrelsen i dag mener er blevet risikofri. Kan du beskrive hvilken form for pres eller tvang du blev udsat for? https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836 Med venlig hilsen PS jeg kan oplyse, at Folketinget har nedlagt forsøgsvis forbud i 5 år imod lumbale operationer under tvang, gældende frem til juli 2019, hvor ingen ved om tvang i behandlingen genindføres.

Malene Linddal Pedersen Peter Hansen ja, på det tidspunkt havde jeg været flexjobber i ca 15 år pga ryggen, kommunen mente så at jeg ikke fejlede noget pga jeg måtte forlade nr 3 Job på ca 1/2 år. De skrev til mig og min læge at jeg ikke fejlede noget at det var psykisk og pga jeg vat ædru alkoholiker, det var derfor jeg havde ondt, mente de.
Min læge blev tosset, sendte mig til scanning osv hvor det viste sig min ryg var slidt op. Jeg skulle så opr og turde ikke for jeg havde hørt alt muligt skidt om det og sagde det så til min sagsbehandler, at jeg ikke turde


Svaret var.,
Så længe kommunen ved der er en måde du kan få det bedre på, så skal du gøre det ellers fratager vi dig dine penge ( ledighedsydelse)

Peter Hansen Malene Linddal Pedersen Tak, for svar. Må jeg bruge den tekst du har beskrevet her og indfører den i "Danmark, mit fædreland"? Med venlig hilsen

Malene Linddal Pedersen Peter Hansen ja selfølgelig

Peter Hansen Malene Linddal Pedersen Tak, for hjælpen, som jeg vil bruge som yderligere dokumentation for at få stoppet tvang, lumbale operationer for bestandigt. Det mest bizarre er at juristerne ved Ankestyrelsen ikke er enig med Folketinget i deres midlertidige forbud imod operation. Med venlig hilsen"


Folketingets forsøgsvise midlertidigt forbud imod tvang, her lumbal operation for diskusprolaps, ophører den 1. juli 2019 og hvad der sker efterfølgende ved ingen.

Men der findes kræfter der ønsker genindført lumbale operationer for diskusprolaps og efterfølgende stop af ens sygedagpenge, hvis patienten ikke ønsker det foreslåede behandlingstilbud.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-07-2018, 23:00   #339
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan kommunen kræve, at borger afprøver smertestillende medicin, inden der bevilges hj

Fra Ankestyrelsens "Hotline" for sagsbehandlere:

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...4-b603102c9c71

Kan kommunen kræve, at borger afprøver smertestillende medicin, inden der bevilges hjælpemidler?

15.03.2018 phhmw OBS! datoen

Handicappede og ældre » Hjælpemidler og forbrugsgoder » Hjælpemidler
Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt, for at et hjælpemiddel kan bevilges. Det er almindeligt antaget, at mindre og ufarlige kurative indgreb, der er lægeligt anbefalet, vil ansøgeren ikke være berettiget til at modsætte sig.
Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål
Ifm. ansøgning om hjælpemiddel (Plejeseng).

Kan vi som kommune (iht. Retssikkerhedslovens §11 stk. 2 og vejledning til Serviceloven pkt. 1) kræve, at en borger afprøver smertestillende behandling for at afdække om dette kan bedre de helbredsmæssige forhold/funktionsevnen og dermed om der er behov for hjælpemidlet?
Naturligvis kun såfremt at egen læge vurderer, at smertestillende medicin er relevant og vil have gavnlig effekt.

Borger ønsker ikke at tage smertestillende medicin.

Juridisk hotline svarede

Vi har forstået dit spørgsmål sådan, at du ønsker afklaret, om der kan bevilges hjælpemidler, hvis borger ikke ønsker at tage smertestillende medicin.

Det fremgår af servicelovens § 112, stk. 1, at kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når betingelserne for bevilling i øvrigt er opfyldt.

Det fremgår af vejledningen pkt. 1, afsnit 4, om varighedsbegrebet, at der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Det indebærer, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Normalt vil lidelsen være en belastning for borgeren resten af livet.

Dette medfører samtidig et krav om, at alle behandlingsmuligheder skal være udtømt, for at et hjælpemiddel kan bevilges.

Vi kan desuden oplyse, at det kan pålægges den der søger hjælp at medvirke til sagens oplysning, herunder ved at lade sig undersøge af en læge eller indlægge til observation eller behandling. Det er almindeligt antaget, at mindre og ufarlige kurative indgreb, der er lægeligt anbefalet, vil ansøgeren ikke være berettiget til at modsætte sig. Der er derimod ikke pligt til at underkaste sig undersøgelse eller behandling, der kan medføre fare for liv eller førlighed. Vi henviser til Ankestyrelsens principafgørelse O-46-92.

Principafgørelse 0-46-92
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=155088

Du finder regler m.v. her:

Serviceloven
Vejledningen
Principafgørelse O-46-92
Vær opmærksom på, at et svar fra juridisk hotline er en generel vejledning til kommunerne om vores praksis eller lovfortolkning. Et svar fra juridisk hotline er ikke en afgørelse. Svaret er ikke bindende for kommunerne. Vores vejledende svar skal læses med det forbehold, at Ankestyrelsen ikke kender hele oplysningsgrundlaget og måske ikke har behandlet problemet i en principafgørelse. Det betyder, at Ankestyrelsen i en klagesag vil kunne træffe en afgørelse, der ikke er i overensstemmelse med det svar, der er givet i juridisk hotline.

Kommunen træffer afgørelse i første instans og har ansvaret for oplysning af den enkelte sag og ansvaret for anvendelsen af reglerne.

Hvis kommunen vælger at dele svaret med andre, skal svaret bringes i sin helhed, dvs. inklusiv forbehold. De svar, vi finder egnede, deler vi på ast.dk.

phhmw

Principafgørelse 108-13 "Gældende" https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 i skrivende stund, var oprindelig den Principafgørelse, som bevirkede at Folketinget nedlagde forbud imod tvang i behandlingen.

Lumbale operationer for diskusprolapser.
ETC Elektrochok
Tabe sig under tvang
Indtagelse af psykofarmaka (lykkepiller)


.. og hvis borgeren ikke ønskede de forslåede "behandlingstilbud" kunne sagsbehandleren stoppe borgerens sygedagpenge, indtil borgeren blev mør.

Folketinget har nedlagt forbud i forsøgsvis 5 år, frem til juli 2019.

Jeg har gentagne gange påstået at Ankestyrelsen aldrig har været enig med Folketinget i dette forbud, som ses i trådens tidligere indlæg.
https://www.k10.dk/showpost.php?p=356282&postcount=302

Folketinget vedtager et forsøgsvis forbud imod tvang i behandlingen:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/2015...m_vedtaget.pdf

2. § 70 a, stk. 2-4, affattes således:
»Stk. 2. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2016 til og med
den 30. juni 2019 indhenter jobcenteret, hvis personen i for- bindelse med en afgørelse om fleksjob afviser at modtage lægebehandling, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, en udtalelse fra sundhedskoordinatoren om, hvorvidt en anden behandling kan anbefales, jf. § 15, stk. 2, i lov om organisering og un- derstøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Stk. 3. Har jobcenteret indhentet en udtalelse i sagen, jf. stk. 2, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for jobcenterets afgørelse om fleksjob, at personen afviser at modtage lægebehandling, herunder den lægebehandling, som måtte være anbefalet af sundhedskoordinatoren.


Men det gælder tilsyneladende ikke for Servicelovens § 112 om ansøgning af hjælpemidler

SPØRGSMÅL:

Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen.

Er det vanskeligt for syge medborgere at forstå lovgivningen?

Får vi genindført tvang i den sociale sagsbehandling, sygedagpenge, efter den 1. juli 2019?

Triste hilsner

122.380

Sidst redigeret af phhmw; 11-07-2018 kl. 23:08.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-08-2018, 17:47   #340
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref # 333 Stigende forbrug af Melatonin sovemedicin til børn

Kære Astrid. Journalist Berlingske

Tak, for din artikel, om det stigende forbrug af Melatonin, som i Danmark er receptpligtigt og er en medicin.

Din artikel:


https://www.b.dk/nationalt/bekymrend...den-piller-for

Sovemiddel blandt børn og unge har i mange år været i vækst. Sundhedsordfører ønsker at fremme alternativer til sovemedicin, men alligevel har en lov vedtaget i 2015 gjort det besværligt for praktiserende læger at ty til andre muligheder end melatonin.

I den forbindelse bør du vide, at kommunerne kræver, sammen med Ankestyrelsen, at Melatonin SKAL ordineres, hvis børn eksempelvis søger om hjælp til en “Kugledyne” som hjælper en del børn imod søvnbesvær.

Hvilket vil sige, at en del børnefamilier bliver TVUNGET til indtagelse af Melatonin.


Dokumentation:

Læs indlæg # 333 her
:

Tvangsmedicinering af børn 0 - 17 år af sovemedicin Melatonin, vs afslag på kugledyne

https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836&page=34 en tråd der handler om tvang i den sociale sagsbehandling.

Med venlig hilsen

phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:58.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension