K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

» Statusrapport Svarfrister

Statusrapport Ang Svarfrister og sagsbehandlingstider i kommunerne 2008.Svarfrister Kommuner
Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 med Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 under tråden ”Skal kommunerne overholde loven?”

Ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 1, skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Efter stk. 2 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Det følger af vejledningen til retssikkerhedsloven (nr 73 af 03/10/2006), at der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde omfattet af loven. Fristerne skal ifølge vejledningen offentliggøres.

K10 har siden 2005 kæmpet for at få kommunerne til at vedtage de i loven krævede sagsbehandlingsfrister inden for hvert socialt hovedområde, samt at offentliggøre disse.

Det har ikke været let. Der er skrevet ca. 350 E-mail og der er klaget over adskillige kommuner til Statsamterne. Disse afgørelser har mildes talt været forvirrende og beviser at nu efter 10 år efter lovens ikrafttræden, kender selv de dømmende tilsynsmyndigheder ikke loven..

HVORFOR går k10 ind i denne problematik? Fordi, at netop DU, som nybegynder, først opdager på et for sent tidspunkt at din socialrådgiver/sagsbehandler bevidst/ubevidst undlader at gøre dig opmærksom på denne retssikkerhed. Som loven i øvrigt kræver at du får oplyst når du henvender dig i en sag, hvor kommunen skal træffe en afgørelse. Vi har gentagne gange pointeret at det er vigtigt at du indikerer, fra begyndelsen, at du har et vist kendskab til spillets regler. Aktindsigt, sagsbehandlingstider etc.

Vi går ikke ind i spørgsmålet om de forskellige kommunalbestyrelsers valgte serviceniveau, dvs. længderne af disse sagsbehandlingsfrister. Det er et politisk spørgsmål.
Men vi kræver, som minimum at loven overholdes i sociale sager. Især når det drejer sig om mennesker der før de beder om det offentlige om hjælp, har været igennem en tid med sygdom, arbejdsløshed og mange andre fortrædeligheder. Så er der hos de fleste ikke kræfter til også at kæmpe imod direkte lovbrud, ankesager og til tider uværdig behandling. Loven nævner ikke på hvilken måde disse vigtige sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres, men at frister offentliggøre på din kommunes hjemmeside er vel et rimeligt krav. Således at DU på forhånd kan danne dig et realistisk billede af dine forventninger, om en given behandlingstid.

KOMMUNETYPE: vores erfaring siden 2005 siger at der findes 2 typer af kommuner/forvaltninger/politikere. De kommuner, hvor vi har henvendt os via telefon eller mail, om problematikken. Enkelte gange har vi oplevet at de var glade for vores henvendelse og få timer efter var alle sagsbehandlingsfrister udlagt på deres hjemmeside.

Så findes der kommuner, hvor embedsmænd/forvaltninger/politikere absolut ikke ønsker at løse problemet. Der opleves direkte en modvilje mod at borgerne skal have indsigt i sagsbehandlingsfrister. Dette upåagtet at vi sender dokumentation for fortolkninger af loven. Disse kommuner er der brugt meget tid på. Enkelte har vi klaget over til Statsforvaltningen.
Derfor opfordre vi alle brugere af k10 til at kontakte deres egen kommune og spørge om hvor disse frister kan ses, hvis ikke de findes på kommunens hjemmeside.

TILSYNSMYNDIGHED: at klage til Statsforvaltningerne, som er tilsynsmyndighed for kommunerne, kan enhver, der ikke nødvendigvis er part i en sag. Denne ret har vi brugt på k10.

Vi har klaget, over en tilfældig kommune, Herning kommune, der ikke havde vedtaget de i loven krævede frister. Men derimod har én generel sagsbehandlingsfrist på 14 dage. Statsamt Midtjylland kom til den afgørelse at det var inden for loven at Herning kun har oplyst én generel frist.
Jfr. Afgørelse JR. Nr. 2007-613/180 Statsforvaltningen Midtjylland, som klart giver Herning kommune medhold i offentliggørelse af én generel sagsbehandlingsfrist. Denne afgørelse er ikke offentliggjort på Statsforvaltningernes hjemmeside. Dokumentation er k10 i hænde.

I tilfælde at denne afgørelse bliver vurderet korrekt, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at offentliggøre en generel frist, hvem kan så forklare om det er politikerne eller forvaltningen der bestemmer serviceniveauet i en kommune.

Omvendt har Statsforvaltning Sjælland i afgørelse nr. 2007-04-25 over de tidligere kommuner Roskilde og Lejre påtalt at de ikke overholder loven, ved ikke at have vedtaget frister for alle områder. Statsforvaltningen forventer at disse frister bliver vedtaget og offentliggjort. Denne afgørelse kan læses på Statsforvaltningen Sjællands hjemmeside.
Med andre ord, alt efter hvor du bor i landet, findes der forskellige fortolkninger af loven.
Dette er uacceptabelt i et retssamfund.


HVEM HAR RET?
K10 har gennem hårdt, vedvarende og tidskrævende arbejde modtaget en juridisk korrekt fortolkning af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 fra den tidligere Socialminister, Eva Kjer Hansens juridiske kontor, Center for Politik og Jura.
Brevet er indsat her

Nuværende velfærdsminister Karen Jespersen er af k10 opfordret til et kort møde hvor problematikken kunne drøftes. Desværre var der ikke plads i ministerens kalender. Men ministeren er dog fuld informeret om at RSL § 3 stk.2 ikke overholdes af kommunerne.

Statsforvaltningerne er ligeledes fuldt informeret for 1 år siden. K10 afventer svar.
Statsforvaltningen Sjælland har en klage over Tårnby kommune liggende snart på andet år.

SIDSTE NYT:
Vi har informeret en del organisationer, journalister og enkelt personer uden den store reaktion.

DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet reagerede dog med stor interesse. Fordi at DUKH underviser kommunale socialrådgivere netop i Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.
Juristerne hos DUKH tilspurgte om der i fortolkningen fra Center for Politik og Jura var fjernet noget af teksten fra vores side af. Dette kan vi afkræfte. Fordi at det var vigtigt at få hele dokumentationen da DUKH nok ikke underviste på samme måde som fortolkningen.

For at DUKH kan være sikker på at den fortolkning vi har i hænde er korrekt, er det besluttet at fortolkningen endnu engang skal fortolkes. Så nu må alle der er interesseret i retssikkerhed forstå hvor vanskeligt det kan være for en svag borger der søger om hjælp hos det offentlig når Tilsynsmyndighederne, DUKH, kommunerne og Statsforvaltningerne er uenige i hvordan loven skal tolkes. Vi afventer svar fra DUKH om en evt. ny fortolkning.

Det er også en kendsgerning at efter at k10 begyndte at tage problemet op, er enkelte kommune begyndt at fjerne de i forvejen vedtagne sagsbehandlingsfrister. Så ingen tvivl om at det kommunale bagland er påvirket af vores interesse for retssikkerheden.

HVAD SKAL VI GØRE FREMOVER?
Vi kan ikke bede Ombudsmanden om at gå ind i en sag uden først at alle klagemuligheder er forsøgt. Med andre ord ser det ud til at vi er tvunget til at klage til Statsforvaltningerne over hver enkelt kommune der ikke vil vedtage og offentliggøre sagsbehandlingsfrister. Dette er urimeligt da een klagesag tager 1 til 2 år.
Et urimeligt forbrug af det offentliges tid. Vi på k10 har indtil nu brugt 4 år for at få kommunerne til at overholde loven. Vi vil dog tilsende Ombudsmanden, politiske socialordfører, journalister og handicaporganisationer dette materiale.

Har brugerne af k10 nogle forslag til vores næste skridt?
Kan brugerne nu forstå hvor vigtig loven om sagsbehandlingsfrister er?

Vi vil løbende holder alle orienteret.

Man kan diskutere denne statusrapport i denne tråd: http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Eller man kan se de svarfrister vi har fundet indtil nu her: http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

Mange hilsner k10
» Statistik
Medlemmer: 23.697
Emner: 32.727
Indlæg: 349.959
Velkommen til vores nyeste medlem, TRI9TY
» Få teksten læst op
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
vBadvanced v3.2.3Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 10:56.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension