K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Blogs

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Gammel

Lidt mere om virksomhedspraktik 2009

Indsendt 19-11-2009 kl. 21:11 af Kimse

Lidt om virksomhedspraktik

Først skal der udarbejdelse en jobplan som en garantiforskrift, der har til formål at skabe et godt og fyldigt bedømmelsesgrundlag inden der træffes afgørelse om virksomhedspraktik.

Jobplanen er en aftale om aktivering, der udarbejdes i samarbejde. Jobplanen skal være afstemt med arbejdsmarkedets behov og den lediges ønsker.

Jobplanen skal være udarbejdet med henblik på et konkret tilbud om virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11. Samt være givet eller revideret inden afgivelse af tilbuddet og senest samtidig med udarbejdelsen af jobplanen skal der afholdes en samtale med personen. Hvis jobplanen ikke er frembragt inden tilbuddet, er det et svigt af den væsentlige retsgaranti og tilbuddet er ugyldig.( hvad det så kan betyde).

Ledige kan efter loven sættes til "hvad som helst", bare det fremgår af deres jobplan. Men der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant...
Kimses avatar
Hvor skulle jeg ellers være
Indsendt i Ingen Kategori
Visninger 4519 Kommentarer 0 Kimse er ikke logget ind
Gammel

Rettigheder under en virksomhedspraktik nr.2

Indsendt 01-05-2009 kl. 20:21 af Kimse

Nicolai Abildgaard 19.09 2008
journal 2007- 441/126

Tak for afgørelsen af 17.09 2008.

Eftersom Beskæftigelseankenævnet som oplyst ikke kan behandle klagens indhold.

Skal nævnet således ikke efter § 15 stk.1 fremsende klagesagen til rette myndighed / klageinstans.

Med venlig hilsen
XxxKlagen ( høringssvar )
Ankestyrelsen
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K

Til Arbejdsmarkedets Ankenævn
(høringssvar)
J. nr. 5500017-18 19.10 2008
Arbejdsmarkedets Ankenævn skal være opmærksom på at der ikke er tvivl om, at jeg som arbejdstager, har udførte ordinært arbejde for en privat arbejdsgiver, der ved ulovlig formidling har fået henvist gratis arbejdskraft.
...
Kimses avatar
Hvor skulle jeg ellers være
Indsendt i Ingen Kategori
Visninger 5414 Kommentarer 0 Kimse er ikke logget ind
Gammel

Rettigheder under en virksomhedspraktik nr.1

Indsendt 01-05-2009 kl. 20:20 af Kimse

Rettigheder under en virksomhedspraktik

I klagen ses det tydeligt, at alle instanser sender problemet vider, for til sidst at prøve at feje sagen ind under gulvtæppet.

Arbejdsmarkedets Ankenævn mener i deres forklaring til deres afgørelse, at personer i virksomhedspraktik, der udfører arbejde under en overenskomst også er underlagt samme overenskomst, når der anmodes og klages over at vedkommen ønsker en arbejdskontrakt efter EU direktivet af 14. oktober 1991 for arbejdsforholdet.

Kort klage oversigt:
Klagen blev indgivet til Århus kommune, som fremsendte den til Beskæftigelse-Ankenævnet.
Beskæftigelseankenævnet oversendte klagesagen til Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Hele sagen er nu fremsendt til vores kære Ombudsmanden, og vi må afvente svaret derfra.Til Beskæftigelsesankenævnet

Nicolai Abildgaard ...
Kimses avatar
Hvor skulle jeg ellers være
Indsendt i Ingen Kategori
Visninger 4483 Kommentarer 0 Kimse er ikke logget ind
Gammel

De nye velfærdsydelser

Indsendt 31-01-2009 kl. 15:39 af Kimse

De nye velfærdsydelser
Regeringens mål er, at alle syge og ledige skal ud af offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet.

Regeringen er aldrig er blevet enig med sig selv. Om hvem der skal ”ind” på arbejdsmarkedet, og hvem skal ”ud” på arbejdsmarkedet. For er det de ledige uden en ordinær løn i tvangsaktivering, der skal ”ind” på arbejdsmarkedet, eller er det de ledige på velfærdsydelser med statsstøtte i baglommen til arbejdsgiveren, der skal ”ud” på arbejdsmarkedet.

Hensigten med regeringens mål, er ikke at pointere nødvendigheden af, at ledige placeres i rigtigt arbejde, men i diverse aktiveringsprojekter der ikke opkvalificere til job på arbejdsmarkedet.

Derfor kan Regeringen da godt stille spørgsmål ved, om hvorfor arbejdsmarkedet ikke står til rådighed for dem på offentlig forsørgelse. For de ledige er ikke langtidsledig, fordi de ikke søger job, men fordi arbejdsgiverne ikke vil ansætte dem, fordi de ikke har de rette kvalifikationer....
Kimses avatar
Hvor skulle jeg ellers være
Indsendt i Ingen Kategori
Visninger 3780 Kommentarer 0 Kimse er ikke logget ind
Gammel

Syge kan visiteres til skånejob

Indsendt 26-12-2008 kl. 14:05 af Kimse

Syge kan visiteres til skånejob


Hvad sker der i 2009

Der mangler stadig en nedre grænse for hvornår der kan visiteres til fleksjob. Alle ved at arbejdsgiveren sætter penge til ved tilbud om fleksjob under 12½ timer, derfor skal sådan personer presses op i tid og gerne langt over de 12½ timer, selvom helbredet ikke kan holde til det. Alle fleksjobber der er visiteret til arbejde under 12½ timer bør visiteres til skånejob, men bliver det ikke, fordi systemet tilsidesætter hensynet til sygdom og arbejdsevnen, for at udelukke muligheden til førtidspension, om de er syge eller ikke.

Aktiveringstilbud og mere pisk som sygebehandling
Det hele handler om, hvilken ideologisk baggrund regeringens nyliberale samfundsorden har med deres sygefraværsplan. For sygeplanen glemmer, det er sygdom og ikke de syge der er problemet.

Claus Hjort Frederiksens forslag om at halvere dagpengeperioden og om at gøre det sværere at genoptjene retten
...
Kimses avatar
Hvor skulle jeg ellers være
Indsendt i Ingen Kategori
Visninger 7086 Kommentarer 1 Kimse er ikke logget indAlt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 19:13.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension