K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 03-10-2019, 08:50   #561
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Frederiksberg Kommune, hvad med retssikkerheden?

Frederiksberg kommunes kommunalbestyrelsesmøde mandag d 30 sept 2019.

Se og hør det fulde møde her, samt hvordan det blev stoppet af politikerne.

Alle spørgsmålene og svarene fra Kommunalbestyrelsen kan ses her.
---------------------------------
Spørgsmål fra Mette-Louise Lassen

Spørgsmål 1.

- Hvorfor bliver man ikke informeret om sine rettigheder af socialrådgiverne?

- Fx at det er lovligt at optage samtaler og en nødvendighed, når det aftalte på et møde ikke stemmer overens med referatet?

- At man ikke skal søge om optagelse af hver eneste samtale til møder, men man søger om at optage samtaler generelt grundet helbred?

- At der er frit valg af psykiater, så man kan benytte en uafhængig?

- At man kan søge om en paragraf 34, hvis man ryger i ressourceforløb?

- At man kan søge om paragraf 100, hvis man som Lupus patient har behov for solcreme?

- Hvordan man skal søge om ferie, så man ikke kommer til at betale for ferie ad flere omgange?

- Og man ikke bliver indkaldt til møder i sin ferie?

Det er konkrete eksempler, men jeg oplever i kommunen at der generelt ikke bliver overholdt oplysningspligt overfor syge, hvilket er katastrofalt.

Spørgsmål 2.
- Hvordan kan det være at afklaring af borger skal tage så mange år?
Specielt når ens sag i forvejen er overbelyst.

- At man så skal blive ved med at blive afprøvet i evigheder. I stedet for at blive afprøvet i eget fag en enkelt gang?

De uendelige arbejdsprøvninger fjerner en fra arbejdsmarkedet, fjerner en fra sit eget fag, i stedet står man med et kæmpe hul i sit cv.

I fastholder folk i systemet i evigheder. Hvis man endelig en dag kommer i arbejde som fleksjobber, er man ikke den, der løber med drømmejobbet, da man har været væk fra arbejdsmarkedet i evigheder.

Plus at det kan være sværere at få et fleksjob indenfor sit eget fag. Jeg kender mange eksempler på syge, der er blevet kørt rundt i ressourceforløb i årevis i stedet for en hurtig afklaring.

Det er ødelæggende for mennesker, at det skal trække ud i evigheder. Uvisheden om at man ikke ved om man er købt eller solgt.

Spørgsmål fra Bitten Vivi Jensen

Spørgsmål 1.

Frederiksbergs kommunes administrative ikke sundhedsfaglige pensionsteam og Ankestyrelsen tabte den 20.marts 2019 en førtidspensionssag i Landsretten v. advokat Mads Krøger Pramming.

- Vil den dom komme til at ændre praksis for kommunens behandling af fleks- og førtidspensionssager fx. med hensyn til at respektere og ikke underkende borgers egne specialist- og lægeerklæringer samt øvrige valide dokumentation?

– eller kan det tillades at komme med behandlingsforslag, der ikke er evidens for?

Spørgsmål 2.
- Er det tilladt, at kommunens lægekonsulenter bestemmer, hvornår sygedagpenge skal ophøre og henvise til hinanden samt have borger i konsultation op til flere gange, endda hos den samme lægekonsulent?

- og kan det accepteres, at lægekonsulenter henviser til behandling uden evidens - fx. cranio-sacral-terapi til svært hjerneskadet i forbindelse med stop af sygedagpenge selvom borgers neurologer m.fl. kun har sagt, det bliver værre?

Lægekonsulenter anvendes til konsekvent at stoppe borgers sygedagpenge efter 22 uger, hvilket nærmest sker på samlebånd efter udfyldelse af et fortrykt skema.

- Hvorfor og hvor foregår det, og hvorfor får borger ofte medhold, når de klager over afgørelsen?

- Må lægekonsulenten deltage i selve sagsbehandlingen og synes borgmesteren det er betryggende?

Spørgsmål 3.
- Er kommunen bekendt med, at flere frederiksbergere bliver behandlingskrævende, indlagt på psykiatrisk afdeling m.m. efter kontakt med jobcenter?

Nogle udvikler depression og angst, andre hjerte-karsygdomme m.m. p.g.a. det lange afklaringsforløb inkl. den manglende udredning af funktionsevnen.
Borger bliver enten ignoreret eller stillet over for krav, de ikke kan honorere - forværret af at kommunen generelt forhaler eller undlader at indhente dokumentation fra borgers egne specialister, samt hospital som kan fortælle, hvor galt det står til. Kommunen foretrækker deres egne ikke-specialister doctorshoppet fra MediConnect.
- Hvorfor?

Spørgsmål fra Christel Mayland Jensen (blev aldrig fremsat)

Spørgsmål 1.
- Anvender kommunen lægekonsulenter til at fremme eller forhale afklaring af borger?

Spørgsmål 2.
- Hvorfor ignorerer og undlader jobcenter ofte at svare på henvendelser samt spørgsmål vedr. sagsmishandling?
Hvad er meningen?

Spørgsmål 3.
- Hvad er årsagen til at borger trods utallige og årevise arbejdsprøvninger ikke bliver afklaret, er det anden aktører det er galt med? For borger får det kunne værre af at leve i dette limbo.
----------------------

Svar til brug ved Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets formand, rådmand Lone Loklindts besvarelse af spørgsmål fra Mette Louise Lassen, Bitten Vivi Jensen og Christel Mayland Jensen i spørgetiden den 30. september 2019.

Rådmand Lone Loklind:
Inden jeg besvarer de konkrete spørgsmål, vil jeg gerne takke de tre spørgere i aften for at være med til at skabe opmærksomhed og debat om en utrolig vigtig problemstilling: Hvordan hjælper vi som kommune og samfund bedst de af vores medborgere, som risikerer at falde uden for arbejdsmarkedet?

Den lokale beskæftigelsesindsats på Frederiksberg defineres af Kommunalbestyrelsen og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, som derfor også fører tilsynet med, at forvaltningen leverer den indsats, der er besluttet, og inden for lovgivningens rammer.

Med jeres spørgsmål kommer jeres stemme til at indgå i vores løbende proces med at udvikle og føre tilsyn med beskæftigelsesindsatsen.

Og beskæftigelsesindsatsen for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet står højt på udvalgets og Kommunalbestyrelsens dagsorden.

Som politikere er vi på borgerens side, når det gælder retssikkerheden og den indsats, der tilbydes.

Derfor følger vi i Kommunalbestyrelsen løbende med i forvaltningens opgavevaretagelse.

Og på den baggrund kan jeg sige, at jeg har en grundlæggende forventning om og tillid til, at Frederiksberg Kommune følger lovgivningen og løfter beskæftigelsesindsatsen på en god måde med dygtige medarbejdere. Det vil jeg komme nærmere ind på i svarene på de enkelte spørgsmål.

Spørgsmål 1 handler om den hjælp og vejledning, kommunen skal give en borger, der søger om hjælp.

På social- og beskæftigelsesområdet gælder en pligt for kommunerne til at give en helhedsorienteret hjælp. Det betyder blandt andet, at kommunen har pligt til at behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

I praksis betyder det, at hvis man som borger henvender sig til Arbejdsmarkedsafdelingen om hjælp, vil man også blive orienteret om, at der kan eksistere muligheder efter andre dele af den sociale lovgivning og henvises til den relevante afdeling.

Et af de bærende principper i den danske sociallovgivning er, at borgeren selv har – og skal støttes i at have – det primære ansvar for sin egen situation. Når det offentlige træder til med hjælp, skal det derfor ske på en måde, hvor borgeren har mulighed for at forstå og komme til orde i sin egen sag hos kommunen, så borgeren ikke føler, at der bliver truffet beslutninger henover hovedet på vedkommende.

Derfor skal vores social- og beskæftigelsesindsats gå på to ben:

På den ene side skal der hele tiden være blik for, om den enkelte borger har brug for en anden type eller mere hjælp.

På den anden side må vi ikke havne i en situation, hvor borgeren bliver frataget ansvaret for sin egen situation.

Disse to hensyn skal balanceres, og det vil ikke være lige let i alle situationer. Heldigvis har vi en dygtig gruppe af medarbejdere og ledere, som arbejder dedikeret både med at hjælpe den enkelte borger bedst muligt, men også med et konstant fokus på, hvordan kommunens indsatser, arbejdsgange og kompetencer kan forbedres og udvikles til gavn for frederiksbergborgerne.

Spørgsmål 2 handler om længden af en borgers sagsforløb i jobcenteret, før der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Det korte svar er, at Jobcenteret altid skal søge at afklare borgerens situation hurtigst muligt under hensyn til de lovgivningsmæssigt fastsatte skridt og krav. Der er dog flere forhold, der betyder, at der kan gå et stykke tid, fra borgeren første gang beder om hjælp fra Jobcentret, til der kan træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

For det første er det sådan, at størstedelen af de borgere, som bliver visiteret til disse ordninger, i kortere eller længere tid før visitationen har modtaget en anden form for hjælp fra jobcenteret, fx sygedagpenge eller kontanthjælp.

For det andet er der helt grundlæggende store forskelle på de enkelte borgeres sociale, helbreds- eller arbejdsmæssige situation. Derfor vil det også være forskelligt fra sag til sag, hvornår der er tilstrækkelig dokumentation til, at en visitation til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension kan blive relevant.

For det tredje fastlægger lovgivningen nogle formelle sagsbehandlingsskridt i denne typer af sager: Når det er konstateret, at en borger kan være i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, så skal kommunen udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og henvise sagen til rehabiliteringsteamet, der som udgangspunkt skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Dernæst afgiver rehabiliteringsteamet en indstilling om, hvorvidt en borger skal have ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller anden indsats. Og til sidst er det så igen kommunen, der har kompetencen til at træffe selve afgørelsen.

Jeg er derfor meget opmærksom på, at en borger ofte vil have været gennem en længere proces, før der kan træffes afgørelse en fx fleksjob eller førtidspension. Ligesom jeg har stor forståelse for den usikkerhed, ventetiden kan medføre.

Derfor er det også vigtigt, at Jobcenteret gør alt for at sikre, at sagsbehandlingen ikke trækker unødigt ud.


Da der – grundet suspendering af spørgetiden – ikke blev afgivet svar til spørger nr. 2 Bitten Vivi Jensen og spørger nr. 3 Christel Mayland Jensen, er det kun svarene til spørger nr. 1 Mette Louise Lassen, der kan publiceres.

Næste spørgetid er mandag den 7. oktober 2019

Kilde: https://www.frederiksberg.dk/sporgsmal-og-svar-2019
__________________________________________________ __

Klik her under eller på billedet for at se det fulde møde.

https://youtu.be/ho3T-6sJtPE

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 03-10-2019 kl. 08:54.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-10-2019, 10:00   #562
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Fællesnævner: Ingen stilles til ansvar.

Sandhedsbevis 45.
BT Samfund 23. sep. 2019 af Søren Kjellberg Ishøy
"Se afslørende e-mail: Advokat bad kommunal chef fikse forskud på 100.000 kroner"
En kommune må ikke forudbetale. Det er i strid med det såkaldte transaktionsprincip.
Det har Københavns Kommune erkendt i et notat i sagen og beklaget.
Link:
https://www.bt.dk/samfund/se-afsloer...100.000-kroner

Sandhedsbevis 46.
BT Samfund 25. sep. 2019 af Søren Kjellberg Ishøy
"Belastes af intern mail: Hyret til millionopgave af juridisk chef"
Nye oplysninger i sagen om Københavns Kommunes millionopgaver til advokat Anders
Valentiner-Branth bestyrker nu mistanken om, at en højt placeret chef Malene Møller Ruszkai
i kommunen har trukket i trådene, når advokaten er blevet tildelt lukrative opgaver.
»Det lader til, at forvaltningen forsøger at dække over hendes rolle, når nu den går så meget
op i at hævde, at hun ikke har noget med sagen at gøre,«
Link:
https://www.bt.dk/samfund/belastes-a...-juridisk-chef

Sandhedsbevis 47.
BT Samfund 26. sep. 2019 af Søren Kjellberg Ishøy
"Mørklagde advokats arbejde: 3 Kommunale chefer efterlod intet på skrift"
Flere medarbejdere og tre chefer var inde over for at sikre leverancerne
– herunder juridisk chef Malene Møller Ruszkai og en enhedschef ved navn Casper Harboe.
Link:
https://www.bt.dk/samfund/moerklagde...tet-paa-skrift

Sandhedsbevis 48.
BT metro 26 sept 2019 (på side 12). MØRKLAGT. Efterlod intet på skrift.

Tre chefer i Københavns Kommune undlod fuldstændig at efterlade
noget som helst på skrift, da advokat Anders Valentiner-Branths
ydelser for et honorar på 800.000 kroner blev gået efter i sømmene.

Rektor ved Folkeuniversitet Bente Hagelund:
»Når kommunen ikke journaliserer og arkiverer dokumenter, så kan man
ikke kontrollere, om der foreligger inhabilitet eller magtfordrejning,«
»Mundtlige aftaler er også problematiske.
For en kommune bør indgå klare aftaler med alle leverandører om,
hvilke opgaver der skal løses og til hvilken pris.
Grunden til det er især at sikre og dokumentere hjemmel i lovgivningen
og økonomisk forsvarlig optræden«
Link: http://www.e-pages.dk/btmetro/576/

Flere sandhedsbeviser kan ses her: http://erstatning.simplesite.com/442921090

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-10-2019, 15:20   #563
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Rent Kafkask totalitært Nazi overvågningssamfund...

.. hvor loven systematisk brydes og ingen stilles til ansvar.

Ingen retssikkerhed i et rent Kafkask totalitært Nazi overvågningssamfund alá George Orwels "1984"
samt Franz Kafka´s "Processen" der praktiseres.


06.10.2019. Klage over ansøgningskrav til §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

Søn 06.10.2019.

Til
Københavns Kommune
Ydelsesservice
Postboks 210
1502 København V
Mail: ledighedsydelse@bif.kk.dk, ydelse@bif.kk.dk, lonseddel@bif.kk.dk
eBoks: https://post.borger.dk/?logon=borger...ubjectid=25000
Også sendt digitalt via e-Boks og derfor lovlig gældende som underskrift.

Til
Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (BIF)
Overborgmester Frank Jensen
Jobcenter København - Københavns Kommune
Tilsynet (i Ankestyrelsen)
Ombudsmanden
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Cc.: borgmester@bif.kk.dk, overborgmesteren@kk.dk, ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk, post@ombudsmanden.dk, ministeren@bm.dk, peter.hummelgaard@ft.dk, folketinget@ft.dk, bm@bm.dk, BEU@ft.dk, BIFJKI@bif.kk.dk, BIFKP.JKI@bif.kk.dk, bifjka@bif.kk.dk, kundesupport@ks.kk.dk


Klage over ansøgningskrav til §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

Når en borger i Københavns kommune vil ansøge om §34 særlig støtte til høje boligudgifter,
skal borgeren går ind på kommunens side https://www.kk.dk/saerligstoette og ansøge digitalt.

Bilag vedhæftet: 1. Søg særlig støtte til høje boligudgifter.pdf

Her skrives helt problemfrit:
---
Når du søger om særlig støtte til høje boligudgifter, skal vi bruge dokumentation for
en række ting for at kunne beregne, om du kan få støtte.

Hvis du bor i lejebolig, skal du sende dokumentation for:
- Husleje: Inkl. Fællesudgifter, vedligeholdelsesbidrag
- Varme-udgifter/Årsoversigt
- El-udgifter/Årsoversigt
- Vand-udgifter/Årsoversigt
- Eventuel tvungen antenneudgift
- Eventuelt afdrag på boligindskudslån
- Modtager du boligstøtte fra Udbetaling Danmark, skal du sende os dokumentation for det præcise beløb
- Dokumentation for tidligere lønindtægt de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør.
- Eventuel ægtefælles lønindtægt de sidste 3 måneder.
- Fremlejeindtægter/lejekontrakt

---

Ligeledes skrives der under "Hvordan beregnes den særlige støtte"
---
Den særlige støtte, der er skattefri, beregnes ud fra mange forskellige forhold, fx
dine boligudgifter, din tidligere indtægt, om du har børn mm. Hvis du bor i en
lejebolig, indgår den fulde boligsikring i beregningen af særlig støtte.

Hvis du endnu ikke har søgt om boligsikring, når du søger om særlig støtte, laver
Ydelsesservice et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligsikring.
Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte, indtil du fortæller os, hvor
meget Borgerservice har beregnet din boligsikring til.

---

Nå, så klikker borgeren på:
SØG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER
Du skal bruge NemID til at logge på.


og man kommer til denne side:
https://blanket.kk.dk/dbs/yds.aspx?e...ject=oc_q_9002

Bilag vedhæftet: 2. Københavns kommune - indberetninger.pdf

Her skrives så:

"Dokumentationen kan for eksempel være:

- dokumentation for tidligere indtægter
- de seneste tre måneders kontoudtog for alle dine konti
- dokumentation for nuværende indtægter
- samtlige boligudgifter, der er knyttet til boligen

---

Det skrives ligeledes på sidste side inde på kommunens side, når man udfylder ansøgningen
som "Udfyld digitalt, print ud, underskriv og send pr. brev"

"Husk at vedlægge dokumentation for følgende, når du indsender blanketten
- 3 måneders kontoudskrift for alle konti""

Bilag vedhæftet: 3. Københavns kommune - indberetninger.pdf


Klage over ansøgningskrav til §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

- Hvad er lovhjemmel for at kommunen skal have de seneste tre måneders kontoudtog for alle borgernes bankkonti?
- Hvad er formålet med for at kommunen skal have de seneste tre måneders kontoudtog for alle borgernes konti?

Dette vil jeg have et skrift begrundet kompetent svar på.
Jeg har aldrig været ude for noget lignende.

Jeg mener, kommunen har alt dokumentation for alle borgerens indtægter samt udgifter, og kan
ud fra disse tal udregne rådighedsbeløbet.

Når kommunen får kopier af alle ens lønsedler, huslejekvitteringer, El og Gas og varme
kvitteringer osv, hvor er logikken så i at kommunen skal se alle ens kontoudtog på alle ens
konto ?

Jeg har intet at skjule, men jeg kan overhovedet ikke se formålet med at kommunen skal se
hvad jeg bruger mine penge på i min private sfære, andet end det er det er rent Kafkask
totalitært Nazi overvågningssamfund alá George Orwels "1984" samt Franz Kafka´s
"Processen" der her praktiseres.

Så igen:
- Hvad er lovhjemmel for at kommunen skal have de seneste tre måneders kontoudtog for alle dine konti?
- Hvad er formålet med for at kommunen skal have de seneste tre måneders kontoudtog for alle dine konti?


Vedr skriftligt begrundet afgørelse og klagevejledning.
Jeg vil have en skriftligt begrundet afgørelse incl. en klagevejledning
Lovgrundlag:
Forvaltningsloven §§ 22-25 LBK nr 433 af 22/04/2014 Gældende.

Vedr svarfrist.
Jeg vil have oplyst svarfristen på denne klage, samt hvor kommunen har offentliggjort disse Svarfrister.
Lovgrundlag:
Retssikkerhedsloven § 3 stk.2
Vejledning nr. 73 af 03/10/2006.

Sagsbehandlingsfristen skal fremgå af kommunens hjemmeside. Hvis fristen ikke kan
overholdes i en konkret sag, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår afgørelsen
kommer.
Lovgrundlag:
SKR nr 9384 af 30/05/2018 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-06-2018

Mvh Kim Osbøl
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-10-2019, 19:32   #564
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Om Sundhedshus Nørrebro.

Søn 06.10.2019.

Vedr Aktindsigter og afmelding fra fysioterapeut.

Til
Sundhedshus Nørrebro
Mimersgade 41
2200 København
+45 35 30 25 30
mailt: myndighedsafdelingenBIN@suf.kk.dk
eBoks:https://post.borger.dk/?logon=borger...ailboxid=18141

Cc.:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen SUF
borgmesteren@suf.kk.dk

OBS.: Sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.

Vedr afmelding fra fysioterapeut.

Da mit helbred forværres bliver jeg nødt til at stoppe konsultationerne hos fysioterapeut Taher (sidder på 3 sal).

Jeg vil påpege at det for mig er dybt inkompetent at fysioterapeut Taher ikke læser min Funktionsevnebeskrivelse samt sidste LÆ 265 fra min læge som jeg sendte digitalt pr eBoks d 27.06.2019, som beskriver alle mine diagnoser og skånebehov, så han kan forberede sig til mødet med mig, og så derefter stille inkompetente spørgsmål.

Dette blev lydoptaget og er ikke en 'fejl', det er direkte inkompetent.
Denne mail skal indlægges i min journal.

Vedr Aktindsigter.

Begæring om fuld aktindsigt jf offentlighedslovens § 36 og forvaltningslovens § 16.


Jeg begærer hermed aktindsigt i alle sagens dokumenter fra Sundhedshus Nørrebro, herunder aktindsigt i interne arbejdsdokumenter omfattet af ekstraheringspligten, myndighedernes retningslinier for behandling af berørte sagstype samt mer-aktindsigt.

Jeg ønsker indsigt i alle aktstykker i de forvaltninger, hvor min sag har været behandlet; herunder forvaltningernes navne samt alle notater, mødereferater, afgørelser og akternes journalliste. Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt bl.a. jf. § 13 i Offentlighedsloven.

Jeg vil gøres bekendt med alle aktstykker og alle aktlister, alle journalrapporter, alle dokumentliste med parter og bilag, herunder bl.a. alle notater, mødereferater og alle journallister, samt skriftlig oplysning om, hvorvidt alle aktstykker i sagen vil blive stillet til min rådighed.

Alle dokumenter i sagen er bl.a.:

- Dokumenterede kommunikationer mellem borger og kommune
- Referater og indkaldelse vedr. møder afholdt med borger
- Indhentede lægelige papirer
- Journalrapporter
- Journaler
- Registre
- Notater
- Journalliste over sagens dokumenter
- Notater fra møder med mig
- Notater fra telefonsamtaler
- Notater fra mails

Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. bl.a. § 6 i lov om offentlighed i forvaltningen. Det om alle personer der har været inde over min sag.

Jeg vil have oplyst i hvilke forvaltningsafsnit sagen har været behandlet til dato samt hvilke sags numre den har i disse forvaltningsafsnit. Jeg henleder opmærksomheden på forvaltningsmyndighedens vejledningspligt, jf. § 7 i forvaltningsloven.

Såfremt Sundhedshus Nørrebro skulle have den opfattelse, at visse akter er undtaget for aktindsigten, bedes disse nøje angivet sammen med Deres begrundelse og lovhjemmel herfor:

1. en angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt.
2. ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.
3. en redegørelse og herunder en begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven.

Jf. Forvaltningslovens § 16, stk. 2 forventer jeg, at I inden for 7 arbejdsdage sender fyldestgørende skriftligt svar på denne aktindsigt, vedlagt kopi af samtlige dokumenter i sagen, journalliste, registre og andre fortegnelser der vedrører sagens dokumenter jf. Forvaltningslovens § 9.

Jeg vil have tilsendt 1 kopi af samtlige dokumenter i sagen og journal-liste, registre og andre fortegnelser, som vedrører den pågældende sags dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9.

-----------

Begæring om aktindsigt Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på fysioterapeut Taher (sidder på 3 sal)

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle økonomiske bonus- og vederlagsaftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

OBS.: Også Sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.


--
Med Venlig Hilsen__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-10-2019, 10:45   #565
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
#Efterlysning - hjælp til transskribering af lydoptagelser.

Skal leveres senest d 17 okt 2019.

Endnu et eksempel på at hånden også bliver holdt over lægerne, som også gør præcist som det passer dem.

Mit svar:

9.10.2019 Svar på brev, lovhjemmel skal fremvises.

Til
Gregers Bjørneboe
Seniorkonsulent
Center for økonomi, styring og aftaler
T 3529 8296
E gbj@regioner.dk

Landssamarbejdsudvalget for almen praksis
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T 3529 8100


Hvad er lovhjemmel for at LSU kun må opererer på skriftligt grundlag?

Hvad er lovhjemmel for at LSU kan forlange transskribering udført af borgeren, og ikke selv udføre den?

Hvad er lovhjemmel for at det er mig som borger der skal udføre transskribering af lydoptagelserne?

Hvis du Gregers Bjørneboe som Seniorkonsulent kan fremvise lovhjemmel for at det er borgeren der
skal udføre transskribering af lydoptagelserne, kan jeg på forhånd sige at det kan jeg ikke nå
senest d 17 okt 2019.

Jeg vedhæfter her alle lydoptagelserne denne mail:
Læge 08.02.2019_sd.m4a
Læge 08.05.2019_sd.m4a
Læge 09.02.2019_sd.m4a
Læge 09.05.2019_sd.m4a

Mvh ...__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 09-10-2019 kl. 10:49.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-10-2019, 15:58   #566
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Genvurdering af afslag på aktindsigt

Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)


12. september 2019

Fra
Philip Grøndahl Andersen
Specialkonsulent

CF 2. kontor -
Aktivitetsparate og
Sygedagpengemodtagere
CF 2. kontor, område 2
Bernstorffsgade 17
1577 København V


Klage over afslag på aktindsigt
Vi fastholder, at vi ikke kan give dig aktindsigt i korrespondancen
mellem Københavns Kommune og Sirius Advokater,
idet der er tale om brevveksling med en sagkyndig til brug
for en retssag som ifølge offentlighedslovens § 27, nr. 4
kan undtages fra aktindsigt.

Næste indlæg bliver afgørelsen fra Ankestyrelsen.

Jeg gentager:
Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)32__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-10-2019, 16:20   #567
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Afgørelse fra Ankestyrelsen om bl.a. aktindsigt (43 sider).

Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)

De fleste af de 43 sider er gentagelser af ingenting, så jeg tager kun de væsentligste med.
Bemærk de sidste 2 dokumenter, som dokumenterer samarbejdet mellem Ankestyrelsen og Københavns kommune.

Når Mogens Rerup kan få aktindsigt i, hvad Haderslev Kommune betaler i advokatsalær
i hans sag, så vil Københavns kommune ikke give mig aktindsigt i hvad De betaler
advokat Veronica Wolthers-Petersen, samt DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokat firma,
i at føres deres sag imod mig som er part i sagen.

Ankestyrelsen ved Line Mussegaard Christensen skrev d 09.08.2019. i deres afgørelse:
"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at
genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.
Kommunen skal begrunde afgørelsen efter kravene i forvaltningsloven,
hvis kommunen helt eller delvist afslår aktindsigt.


Ankestyrelsen ved Celina Bryde skriver nu d 03.10.2019. (43 sider) i deres afgørelse:

- Du far ikke aktindsigt i sagens interne dokument.
- Du far ikke aktindsigt i vores retningslinjer for behandling af den pagaldende sagstype
- Du far ikke aktindsigt i de dokumenter, som Kobenhavns Kommune har undtaget fra aktindsigt.

En part kan forlange at få kendskab til alle dokumenter i en sag, hvor
myndigheden afgør et spørgsmål over for parten. Retten til aktindsigt kan
begrænses, hvis partens interesse bør vige for afgørende hensyn til
offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige
karakter er påkrævet. Det fremgår af forvaltningsloven."

Vi vurderer, at du ikke har ret til aktindsigt i de dokumenter, som
Københavns Kommune har undtaget fra aktindsigt.

Vi vurderer, at du heller ikke har ret til dokumenterne efter reglerne om
meroffentlighed.

Hvad er afgørende for resultatet
Sagen om din ret til aktindsigt i de pågældende dokumenter er aktuelt
verserende i Ankestyrelsen.

Vi har besluttet at undtage dokumenterne fra aktindsigt, fordi det ville
foregribe vores behandling af sagen, hvis vi på nuværende tidspunkt
udleverede de pågældende dokumenter.

Vi vurderer således, at det ud fra dette hensyn til den offentlige
forvaltning er påkrævet at afskære din ret til aktindsigt i disse
dokumenter i deres helhed."

---
Det er Københavns kommune jeg søger aktindsigt hos, men det er Ankestyrelsen
der svarer og sender en afgørelse, selv om Ankestyrelsen skrev d .d 09.08.2019 i deres afgørelse:

"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at
genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt."12.10.2019. Jeg fastholder min Aktindsigtsbegæring

Til Københavns Kommune, Anmodning om Løbende Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 7, §7 stk 1, § 8, §9


Fuld aktindsigt i mit erstatningskrav hvor jeg har stævnet Københavns kommune for 220.752 kr for
ulovligt at have fastholdt mig på kontanthjælp i årevis.

Dvs jeg er part i sagen.

Stævningen vedhæftet: 90726 Sgr 2019.05.25, STVN OCR.pdf

Kan også ses her: http://erstatning.simplesite.com/

Jeg forlanger at få tilsendt et kopi af ALLE eksisterende dokumenter, der er indgået til eller oprettet
af Københavns Kommune som led i den administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

1) ALLE dokumenter, samt alle fakturaer der vedrører den pågældende sag, og

2) ALLE indførelser samt alle fakturaer i alle journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

3) ALLE eksisterende dokumenter og alle fakturaer omhandlende alt kommunikation med privat advokat Veronica Wolthers-Petersen, samt DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokat firma, der er inde over min erstatningssag.

4) En angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt.

5) Ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.

6) En skriftlig redegørelse og herunder en skriftlig begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven.

Jeg forventer indenfor den lovlige svarfrist på 7 arbejdsdage, som kommunen ifgl Ankestyrelsen igen har brudt uden at nogen stilles til ansvar, jf. offentlighedsloven § 36, stk. 2. at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

Ligeledes forventer en kompetent og lovlig skriftligt begrundet afgørelse og klagevejledning det jf Forvaltningsloven §§ 22-25 LBK nr 433 af 22/04/2014 Gældende, som kommunen ifgl Ankestyrelsen også igen har brudt, uden at nogen stilles til ansvar,

OBS.: Er også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID

-------

9

(Tilsyn eller samarbejde = koruption)

(Ikke med!)
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 12-10-2019 kl. 16:36.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-10-2019, 20:35   #568
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Min klage over Ankestyrelsen vedr aktindsigt.

Lørdag d*12.10.2019

Til
Folketingets Ombudsmand

"Som skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne"
E-mail: post@ombudsmanden.dk

Til
Tilsynet (i Ankestyrelsen)

E-mail: ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk
"Som skal føre tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder."

Til
Jobcenter København - Københavns Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Bernstorffsgade 17
1577 København V
E-mail: bif@bif.kk.dk.

Til
Borgerrådgiveren - Københavns Kommune

"Hos Borgerrådgiveren hjælper vi dig, hvis du er utilfreds med Københavns Kommunes behandling af din sag eller af dig.
Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner."


Cc.:
borgmester@bif.kk.dk, overborgmesteren@kk.dk, brsek@okf.kk.dk, bw@bif.kk.dk, borgerraadgiveren@kk.dk, ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk, post@ombudsmanden.dk, ministeren@bm.dk, peter.hummelgaard@ft.dk, folketinget@ft.dk, bm@bm.dk, BEU@ft.dk, BIFJKI@bif.kk.dk, BIFKP.JKI@bif.kk.dk, bifjka@bif.kk.dk, sris@bt.dk, Jens-Kristian_Lutken@kk.dk, Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk, CT1A@ir.kk.dk, mogr@haderslev.dk,

Også sendt direkte via e-Boks til Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard
og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.
eBoks: https://minside.borger.dk/post?funct...ailboxid=10516

Journal.nr: 060564-xxxx


Vedr sidste afgørelse fra Ankestyrelsen d*03.10.2019**

Jeg har lige modtaget en 43 siders afgørelse fra Ankestyrelsen.
Vedhæftet:*03.10.2019. Afgørelse fra Ankestyrelsen.pdf

Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)* *


Ankestyrelsen ved Line Mussegaard Christensen skrev d 09.08.2019. i deres afgørelse der:

"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at*genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.
Kommunen skal begrunde afgørelsen efter kravene i forvaltningsloven,*hvis kommunen helt eller delvist afslår aktindsigt.
Borgerens spørgsmål om sagens behandling*Vi har ikke taget stilling til dette punkt, da vi ikke har kompetence til at*påse god forvaltningsskik.*Borgeren kan i stedet henvende sig til Folketingets Ombudsmand."


Derfor denne klage også sendes til Folketingets Ombudsmand.

Og jeg afventer stadig svar fra Københavns kommune samt Ankestyrelsen på det brev som Ankestyrelsen
sendte til 09.08.2019 til Københavns kommune, som jeg stillede i brev på 12.08.2019.

Vedhæftet:
09.08.2019.Brev fra Ankestyrelsen.PDF
12.08.2019. Klage, spørgsmål og Aktindsigt (igen).pdf
-----
Ankestyrelsen ved Celina Bryde skriver nu d 03.10.2019. (43 sider) i deres afgørelse:

- Du far ikke aktindsigt i sagens interne dokument.
- Du far ikke aktindsigt i vores retningslinjer for behandling af den pagaldende sagstype
- Du far ikke aktindsigt i de dokumenter, som Kobenhavns Kommune har undtaget fra aktindsigt.

En part kan forlange at få kendskab til alle dokumenter i en sag, hvor*myndigheden afgør et spørgsmål over for parten. Retten til aktindsigt kan*begrænses, hvis partens interesse bør vige for afgørende hensyn til*offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige*karakter er påkrævet. Det fremgår af forvaltningsloven."


Spørgsmål:
- Præcist hvilke 'interesser' er det her Celina Bryde henviser til ?
- Hvad er den 'særlige*karakter' som her er påkrævet ?
- Eller er dette juridiske, tvetydige, djøfferiske svar fra*Celina Bryde bare en måde at undlade*at følge loven,
* så alle borgere og mediere i Danmark kan se hvad Københavns kommunen bruger af millioner af* skatteydernes penge til advokater, som De gjorde med*Advokat Anders Valentiner-Branth som fik*34.000 kr. om dagen og
* 14,8 millioner kroner på tre år ? (dokumenteret længere nede)
- Hvilken §§ i*forvaltningsloven mener Celina Bryde her træder i kraft (lovhjemmel)?


Vi vurderer, at du ikke har ret til aktindsigt i de dokumenter, som*Københavns Kommune har undtaget fra aktindsigt.

Vi vurderer, at du heller ikke har ret til dokumenterne efter reglerne om*meroffentlighed.

Hvad er afgørende for resultatet
Sagen om din ret til aktindsigt i de pågældende dokumenter er aktuelt*verserende i Ankestyrelsen.


- Og hvad er lovhjemmel på at I kan tilbageholde min ret til aktindsigt, fordi*min sag er aktuelt verserende i Ankestyrelsen?*
- Og hvad er grunden til at min sag er aktuelt verserende i Ankestyrelsen?
Byrådmedlen i Haderslev Kommune Mogens Rerups sag er også verserende, og han kunne godt får aktindsigt.
Min Erstatningssag er også verserende, men nu kan jeg pludselig ikke få aktindsigt ?


Vi har besluttet at undtage dokumenterne fra aktindsigt, fordi det ville*foregribe vores behandling af sagen, hvis vi på nuværende tidspunkt
udleverede de pågældende dokumenter.*


- Hvad mener ankestyrelsen præcist med "at det vil*foregribe vores behandling af sagen"?*


Vi vurderer således, at det ud fra dette hensyn til den offentlige*forvaltning er påkrævet at afskære din ret til aktindsigt i disse
dokumenter i deres helhed."


- Og ud fra hvilket lovgrundlag, vurdere I dette ?
- Præcist hvilke hensyn til "den offentlige*forvaltning" er grundlag for at I**afskærer min ret til aktindsigt* ?
- Er det fordi I vil holde hånden over Københavns kommunes million-brug af skatteydernes penge til advokatudgifter?


Spørgsmål som også ønskes besvares:

Nu der er Københavns kommune jeg søger aktindsigt hos, men det er Ankestyrelsen*der her svarer og sender en afgørelse,
selv om Ankestyrelsen skrev d .d 09.08.2019 i deres afgørelse:


"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at*genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt."*

- Mener Ankestyrelsen nu ikke pludselig, at Københavns kommune ikke skal genoptage sagen?
- Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
- Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)**


---------------------
Vedr mine spørgsmål som konstant bliver ignoreret.

Ankestyrelsens udtalelse hvor*Line Mussegaard Christensen skriver:
"Hovedreglen om retten til aktindsigt findes i offentlighedslovens § 7, stk. 1.
Det følger af bestemmelsen, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Det vil sige, at retten til aktindsigt alene omfatter eksisterende dokumenter."


- Jeg har skriftlig bedt om LØBENDE aktindsigt, gælder det så ikke her?

"For så vidt angår afslaget på aktindsigt om de to advokatfirmaer har kommunen i den forbindelse henvist til, at det er private virksomheder."


HVOR er logikken?

Når Mogens Rerup (part i en sag som er verserende) kan få aktindsigt i hvad Haderslev Kommune bruger at penge på advokatbistand i hans sag, hvorfor kan jeg så ikke få samme aktindsigt ?


Sandhedsbevis: Bilag.1.Mogens Rerup.pdf

Og hvordan kan BT få aktindsigt fra Københavns kommune i private advokatvirksomheder, uden at være part i sagen, hvor Københavns Kommune til advokat Anders Valentiner-Branth har betalt 34.000 kr. om dagen, og 14,8 millioner kroner på tre år, hvor er logikken så, at jeg så IKKE kan få aktindsigt i hvad Veronica Wolthers-Petersen, arbejdende i - DLA Piper advokatfirma og - Sirius Advokater, får betalt i at føre kommunens sag imod mig ?

Her et par eksempler på at BT kan få aktindsigt:
-----------
10.04.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Jubelår for forgyldt advokat: Fik 34.000 kr. om dagen

"Advokat Anders Valentiner-Branth har stået for juridisk bistand til forvaltningen og ført enkelte retssager i de tre år, han har arbejdet for Københavns Kommune."
Bilag.2. Jubelår for forgyldt advokat_ Fik 34.000 kr. om dagen _ BT Politik.pdf
-----------
16.06.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Københavns Kommune fortsætter med at mørklægge dokumenter i sagen om advokat Anders Valentiner-Branth, der har fået opgaver for 14,8 millioner kroner på tre år.

»Det er helt absurd. Selvfølgelig skal kommunen udlevere fakturaen. Igen lader det til, at kommunen forsøger at forhindre et medie i at få indsigt i, hvordan pengene på en specifik advokat er brugt,« siger Oluf Jørgensen, der ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX).

Bilag.3. Kommunal skandale i København fortsætter_ Mørklægger én faktura _ BT Samfund.pdf
-----------

DERFOR jeg kræver at få aktindsigt i hvad Københavns kommune har betalt samt fremadrettet har aftalt af betaling for at Veronica Wolthers-Petersen, som arbejder i DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokater, som advokat for kommunen i min erstatningssag på 220.752 kr.*

I skal ikke komme og bilde mig ind at Københavns kommune hyrer en advokat uden at der er lavet aftaler om salær.

- Har Københavns kommune også her ikke lavet en skriftlig aftale om salær ?
- Og bakker Ankestyrelsen her op om at det er okay at Københavns kommune igen mørklægger hvad de bruger pengene til,præcist som tidligere blev gjort d 16. jun. 2019?

Sandhedsbevis vedhæftet:*16. jun. 2019 Kommunal skandale i København fortsætter - Mørklægger én faktura.pdf
*
Jeg også om aktindsigt d 07-09-2019.* **
Vedhæftet: 07-09-2019 Jeg fastholder min krav om aktindsigt + Aktindsigter. .pdf

--------
Jeg gentager derfor mine spørgsmål pr mail fra 12.08.2019, som jeg endnu ikke har fået svar på:

Line Mussegaard Christensen skriver:
"Vi er dog ikke enige med kommunen i, at offentlighedslovens § 14 er irrelevant i forhold til borgerens anmodning om aktindsigt."

Spørgsmål:
- Hvis I ikke er enige med kommunen, skal de så ikke lave en ny afgørelse ?
- Og hvad præcist og skriftligt defineret er begrundelsen for at Ankestyrelsen ikke er enig med kommunen i det ?
Forklaret på et klart utvetydigt dansk så alle kan forstå det!Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen beder på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og tage stilling til meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14, stk. 2."

- Og hvad er svarfristen så for kommunen så her, jf Retssikkerhedsloven § 3 stk.2 og Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 ?
Jeg har ikke modtaget nogen ny afgørelse fra*Københavns Kommune hvor der er taget stilling.---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Afslag på aktindsigt i to navngivne advokatfirmaer
Ankestyrelsen kan ikke efterprøve, om Københavns Kommune har været berettiget til at undlade at give aktindsigt i de to advokatfirmaer."


- Hvem kan så ?
- Hvorfor vejleder I ikke borgerne om det ?


----
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Det skyldes, at det ikke fremgår af kommunens afgørelse, på hvilken baggrund kommunen har undladt at give aktindsigt."

- IGEN ingen kompetent skriftlig begundet afgørelse fra Kommunen = ulovligt jf Forvaltningsloven §§ 22-25.
- Hvorfor kræver I så ikke en skriftlig begrundet afgørelse fra kommunen, hvor i pålægger dem at begrunde hvorfor de har undladt at give aktindsigt?
- Hvem stilles til ansvar ?


---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen kan ikke efterprøve, om Københavns Kommune har været berettiget til at undlade at give aktindsigt i de to advokatfirmaer."

- Hvem kan så ?
- Og hvorfor vejleder Ankestyrelsen ikke om det, jf Retssikkerhedsloven § 5 ?

---

Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.
Kommunen skal begrunde afgørelsen efter kravene i forvaltningsloven, hvis kommunen helt eller delvist afslår aktindsigt."


Spørgsmål:
- Og hvad er svarfristen for kommunen så her, jf Retssikkerhedsloven § 3 stk.2 og Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 ?
- Jeg har stadig ikke modtaget en ny afgørelse fra kommunen.
- Og hvor mange gange må kommunen lave sådanne ulovligheder (fejl) afgørelser jf forvaltningsloven §22-25, før der kommer en konsekvens ?
-*Hvem stilles til ansvar i kommunen for denne ulovlige afgørelsen ?

- Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
- Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)**

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

NOTE: Der skulle sandfærdigt stå: "og træffe en ny LOVLIG afgørelse om aktindsigt."

- Og hvad er svarfristen for kommunen så her, jf Retssikkerhedsloven § 3 stk.2 og Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 ?
- Jeg har stadig ikke modtaget en ny afgørelse fra kommunen.
- Og hvor mange gange må kommunen lave sådanne ulovligheder (fejl) afgørelser jf forvaltningsloven §22-25, før der kommer en konsekvens ?
-*Hvem stilles til ansvar i kommunen for denne ulovlige afgørelsen ?


---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Kommunen skal begrunde afgørelsen efter kravene i forvaltningsloven, hvis kommunen helt eller delvist afslår aktindsigt. "

- Det har De så ikke gjort igen, dokumenteret.
Her er det Forvaltningsloven §§ 22-25 LBK nr 433 af 22/04/2014 der er brudt.
- Hvem stilles til ansvar her ?

---

'Borgerens spørgsmål om sagens behandling '
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Vi har ikke taget stilling til dette punkt, da vi ikke har kompetence til at påse god forvaltningsskik.
Borgeren kan i stedet henvende sig til Folketingets Ombudsmand."


- Ankestyrelsen har IKKE kompetence til at påse god forvaltningsskik jf Ombudsmanden.

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe...valtningsskik/

- Hvis TILSYNET i Ankestyrelsen, "der fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder." ikke skal, hvem skal så ?
https://ast.dk/tilsynet


---
Sagens baggrund - vurderet og skønnet af Line Mussegaard Christensen.

Line Mussegaard Christensen skriver:
"Kommunen har endvidere beklaget den lange sagsbehandlingstid."

- Igen et direkte lovbrud Offentlighedsloven § 36, stk. 2. som siger at jeg inden 7 arbejdsdage (10 dage) skal modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning, eller skriftligt svar på hvornår jeg vil modtage denne anmodning.

- Hvem stilles til ansvar for dette lovbrud Line Mussegaard Christensen ?


---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Kommunen har også fastholdt sit afslag på aktindsigt i de anmodede oplysninger om Veronica Wolthers-Petersen, og har givet afslag på personaleoplysningerne om Cecilie Smistrup med henvisning til, at de pågældende ikke er ansat i Københavns Kommune, hvorfor der ikke er personalesager at give aktindsigt i."

- Hvilke lov og § skal man så søge aktindsigt jf, når jeg er part i sagen ?* ----------------------------------------
12.10.2019.*Til Københavns Kommune, jeg fastholder min ret til Aktindsigt.

Anmodning om Løbende Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 7, §7 stk 1, § 8, §9


Jeg vil have fuld aktindsigt i mit erstatningskrav hvor jeg har stævnet Københavns kommune for 220.752 kr for
ulovligt at have fastholdt mig på kontanthjælp i årevis.*Dvs jeg er part i sagen.

Stævningen vedhæftet: 90726 Sgr 2019.05.25, STVN OCR.pdf

Kan også ses her: http://erstatning.simplesite.com/

Jeg forlanger at få tilsendt et kopi af ALLE eksisterende dokumenter, der er indgået til eller oprettet
af Københavns Kommune som led i den administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

1) ALLE dokumenter, samt alle fakturaer der vedrører den pågældende sag, og

2) ALLE indførelser samt alle fakturaer i alle journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

3) ALLE eksisterende dokumenter og alle fakturaer omhandlende alt kommunikation med privat advokat Veronica Wolthers-Petersen, samt DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokat firma, der er inde over min erstatningssag.

4) En angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt.

5) Ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.

6) En skriftlig redegørelse og herunder en skriftlig begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven.


Jeg forventer indenfor den lovlige svarfrist på 7 arbejdsdage, som kommunen ifgl Ankestyrelsen igen har brudt uden at nogen stilles til ansvar, jf. offentlighedsloven § 36, stk. 2. at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

Ligeledes forventer en kompetent og lovlig skriftligt begrundet afgørelse og klagevejledning det jf Forvaltningsloven §§ 22-25 LBK nr 433 af 22/04/2014 Gældende, som kommunen ifgl Ankestyrelsen også igen har brudt, uden at nogen stilles til ansvar,

OBS.: Er også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID

----------------------------------------
Begæring om aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3

Efter modtaget brev d. 03.10.2019 , vil jeg have aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på

-*Celina Bryde (ankestyrelsen)
-*Pernille Beiter Arreskov-Hansen (ukendt)
-*Bo Juul Jensen (BIF)
-*Philip Grøndahl Andersen*(BIF)**


Vedhæftet: 03.10.2019. Afgørelse fra Ankestyrelsen.pdf

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, allearbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle økonomiske bonus- ogvederlags-aftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinærereaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

OBS.: Er også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift medNem-ID.*
*
--
Med Venlig Hilsen
*
Kim Osbøl__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-10-2019, 13:19   #569
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
03.10.2019. Aktindsigtsanmodning I min § 119a sag.

Indledende forberedelse til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tak til Kaaveh Piroz & Tage Siboni samt foreningen ForRetssikkerhed for at bakke op.

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 15-10-2019 kl. 13:45.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-10-2019, 13:22   #570
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 928
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
03.10.2019. Anke/klage over min 'Tilhold' sag.

Statsadvokaten i Københavns svarfrist/sagsbehandlingstid er typisk på 2 måneder.

Tak til Kaaveh Piroz & Tage Siboni samt foreningen ForRetssikkerhed for at bakke op.06 maj 2019. Partshøringsbrev (censureret)

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:01.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension