Se enkelt indlæg
Gammel 02-03-2011, 09:13   #255
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.805
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kalundborg kommune igen....

Fornyet klage til Tilsynet, Statsforvaltning Sjælland pga af misvisende svar.

Til

Statsforvaltning Sjælland. Tilsynet.

ATT.: Tilsynet, modtag venligst følgende klage over ulovligheder i Kalundborg kommune i fortsættelse af tidligere fremsendte klage pr 2-2-2011 12:41 og modtagelse af svar fra Kalundborg kommune. Se vedhæftede file.

VEDR.: Kalundborg kommunes manglende overholdelse af Retssikkerhedslovens §3 stk.2, som jeg gennem længere tid har forsøgt at gøre opmærksom på. Svaret, som er modtaget fra Direktør, Henrik Hauschildt Juhl nærmest skriger til himlen om manglende vilje til at både vedkende og forstå lovgivningen. Som skulle give den svageste et minimum af retssikkerhed, uopfordret. Trods L117 lovskærpelse med retsvirkning pr. 1. april 2010 påståes det stadig at Kalundborg kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister er inden for lovgivningen. Se nedestående link der beviser at sagsbehandlingsfrister i Kalundborg kommune ikke er korrekte.

Trist at det offentlige og undertegnede skal bruge kræfter og økonomiske ressourcer på noget der er ansat veluddannede embedsmænd som skulle tilrettevise politikerne hvordan de overholder lovgivningen.

Bemærk venligst eksempelvis sagsbehandlingsfrist for ansøgning til §100, i Kalundborg kommune.:
Ældre-Voksenhandicap - svarfrister
Sagsområde
Ventetid fra modtagelse til opstart af sag
Sagsbehand-lingsfrist
(forudsat at alle nødvendige oplysninger er til sted for at kunne træffe en afgørelse)
Bemærkning
§ 100 merudgifter
14 dg 12 mdr.
1 - 4 uger
Der er en stor tilgang af § 100 ansøgninger ugentlig, hvorfor der er lang ventetid inden sagen påbegyndes.

Hvor man offentligøre, at der er en ventetid på fra 14 dage til 12 måneder FØR man påbegynder selve sagsbehandlingen, som er oplyst til 1 - 4 uger. Ydermere oplyser man at pga travlhed kan der gå lang til før man PÅBEGYNDER behandlingen.

Alt dette i strid med Retssikkerhedslovens §3 stk2 og sidste lovskærpelse af 1.april 2010. Alligevel påstår embedsmænd at lovgivningen overholdes. Vi må så afvente afgørelse som erfaringsmæssig først bliver truffet om ca 3 - 12 måneder.

Men dette ophører nok ikke før Tilsynet bruger sin ret til sanktioner.

Retssikkerhedsloven blev vedtaget af et enigt Folketing den 1.juni 1998 bla for netop at fratage embedmænd/kvinder at bestemme sagsbehandlingtider i egne sager, fordi det fremover skulle være politikerne der skulle fastsætte serviceniveauet i kommunen.

Dokumentation.: Vejledning nr 137 af 21/06/2000

http://147.29.88.28/Social.dk/lovgiv..._21062000.html hvor der fremhæves:

"Metoden sætter retssikkerhed og kvalitet i fokus. Dels ved at tydeliggøre kravene til dokumentation, beskrivelse og vurdering, og dels ved at præsentere en fælles systematik, der kan reducere afhængigheden af den enkelte sagsbehandlers individuelle praksis."

Frister.:

" »Vi kan ikke overholde fristen for afgørelse af sagen, fordi der er en ventetid på speciallægeerklæring på x måneder hos NN«Derimod er det på kanten eller måske endda direkte ulovligt at begrunde en overskridelse af fristen med f.eks. interne fejlekspeditioner, pensionsnævnets mødefrekvens eller travlhed, ferie og sygdom. Der bør ikke forekomme begrundelser, som vedrører forhold, som forvaltningen kunne tage højde for ved planlægning, styring og eventuel omlægning af arbejdsgange, overarbejde eller lignende.

"De sagsbehandlingsfrister, kommunen selv skal fastsætte efter RTL § 3, stk. 2, håndteres på samme måde som de lovbundne."

Det kaldes retssikkerhed for de svageste.

Resume.: Det er medlemmer af kommunalbestyrelsen der skal fastsætte social sagsbehandlingsfrister inden for hvert område der udmunde i en AFGØRELSE og dermed en klagevejledning. Disse sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres, hvor det er politikerne der bestemmer hvordan. Disse frister skal som udgangspunkt overholdes af sagsbehandlerne/socialrådgiverne men disse kan rent undtagelsesvis udsætte en given afgørelse, imod borgeren skriftligt modtager besked om hvornår og hvorfor ens sag er udskudt med ny frist. En udskydelse af en afgørelse må IKKE begrundes med hverken ferie, travlhed, sygdom, økonomi eller manglende ressourcer.

De af kommunalbestyrelsen offentliggjorte sagsbehandlingsfrister skal/bør i 80 - 90% af tilfældene være afsluttet som vedtaget, ellers skal de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister justeres således at borgeren til enhver tid kan følge med i politikernes serviceniveau, som kan være forskelligt fra kommune til kommune.

Med venlig hilsen

Peter Hansen


CC,; offentliggørelse samt samtlige medlemmer af Kalundborg kommunalbestyrelse og Handicapråd

Bilag/dokumentation som er let tilgængelige hvis viljen findes.: http://www.dukh.dk/netradgivning/sag...-ny-lovgivning

http://www.dukh.dk/netradgivning/sag...tende-virkning opsættende retsvirkning.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat